Jak vám pomůžeme

Objednání

Jste u nás poprvé a potřebujete se v možnostech péče zorientovat? 

  • Zjistěte více o psychosomatice
  • Prohlédněte si informace o našich programech
  • Kontaktujte koordinátorky péče na recepci kliniky na tel. 731 620 200
  • Vyplňte anamnestický dotazník

Skupinové programy

“Skupinová terapie je dlouhodobě prověřenou, velmi účinnou a užitečnou formou psychoterapie. Je stejně prospěšná a v některých případech prospěšnější, než individuální terapie. Velká většina lidí, kteří se skupinové terapie zúčastní, z ní má velký užitek.”

Irvin Yalom

Stacionární péče

Jedná se o ambulantní formu intenzivnější léčby. Program je multimodální, to znamená že se zaměřuje různými terapeutickými přístupy na všechny stránky člověka (bio-psycho-sociální model léčby) Terapie probíhá ve skupině 6-9 pacientů…

Individuální terapie

Na Psychosomatické klinice zkoumáme rozvoj diagnostických a léčebných postupů. Úzce spolupracujeme s vysokými školami a výzkumnými institucemi. K výzkumu i zajištění kvality poskytované péče využíváme anonymizovaného zpracování audio-video záznamů a vyhodnocení sebeposuzovacích dotazníků. Je pravděpodobné, že budete o takovou spolupráci požádáni.

Individuální terapie probíhá obvykle pravidelně  jedenkrát týdně. Někdy je vhodné ji kombinovat s fyzioterapií nebo individuální či skupinovou na tělo zaměřenou terapií.

Délka léčby je velmi individuální. Od krátkodobé terapie (5-10 týdnů), přes střednědobou (20-50 týdnů) až po dlouhodobou psychoterapii, která může probíhat až několik let.

 

Rodinná terapie

Rodinná terapie je psychoterapeutickou metodou, která pohlíží na pacienta jako na součást konkrétního rodinného systému. Jeho problémy nebo chorobné příznaky dává do souvislosti s fungováním celé rodiny. Snaží se o vhled a porozumění vztahům v rodině…

Fyzioterapie

Ve fyzioterapii využíváme funkčního přístupu, manuální terapie – technik měkkých tkání, jemných mobilizací dle Karla Lewita a Ludmily Mojžíšové, dále metod na neurofyziologickém podkladě – PNF, DNS, senzomotoriky. V terapii používám také prvky jógy.

Párová terapie

Párová terapie je vhodná pro pacienty s problémy ve vztahu, které chtějí společnými silami řešit. Cílem terapie je naučit partnery, aby o svých problémech hovořili otevřeně a aby spolu dostatečně komunikovali. Pomoci partnerské dvojici zvládnout závažné  konflikty a krizové situace, dosáhnout vzájemného souladu a zajistit vzájemné uspokojování  potřeb obou partnerů v partnerském vztahu.

Psychosomatická konzultace

Psychosomatická konzultace nabízí možnost hledat pro tělesné potíže rámec – příběh, který bude dávat smysl a nabízet východiska. Je určena pro pacienty, kteří nemají jistotu o příčině a souvislostech svých potíží, nejsou ještě rozhodnuti k psychosomatické terapii. Hledají odpovědi na otázky týkající se jejich potíží.

Mohou proběhnout 1-3 setkání v průběhu cca 3 týdnů, každé setkání trvá 50 min.

Poradenské centrum

Salus je poradenským centrem Psychosomatické kliniky, které se zabývá především prevencí psychosomatických onemocnění, rozvojem sebeúzdravných procesů organizmu, posílením a udržením zdraví.

Poskytuje:

  • Individuální terapii
  • Partnerská terapii
  • Rodinná terapii
  • Arteterapii

Jak to u nás vypadá

Starají se o vás:

53 odborníků

deset lékařů pěti somatických oborů

psychologové, bodyterapeuti,

fyzioterapeuti

Poznejte tým našich terapeutů