Jak vám pomůžeme

Objednání

Jste u nás poprvé a potřebujete se v možnostech péče zorientovat? 

  • Zjistěte více o psychosomatice
  • Prohlédněte si informace o našich programech
  • Kontaktujte koordinátorky péče na recepci kliniky na tel. 233 351 741 nebo mobilu 731 620 200

Skupinové programy

“Skupinová terapie je dlouhodobě prověřenou, velmi účinnou a užitečnou formou psychoterapie. Je stejně prospěšná a v některých případech prospěšnější, než individuální terapie. Velká většina lidí, kteří se skupinové terapie zúčastní, z ní má velký užitek.”

Irvin Yalom

Stacionární péče

Jedná se o ambulantní formu intenzivnější léčby. Program je multimodální, to znamená že se zaměřuje různými terapeutickými přístupy na všechny stránky člověka (bio-psycho-sociální model léčby) Terapie probíhá ve skupině 6-9 pacientů…

Plné vytížení

Plně vytížená kapacita. Využijte stacionární nebo skupinové programy.K dizpozici je vám i naše partnerské centrum Salus .

Rodinná terapie

Rodinná terapie je psychoterapeutickou metodou, která pohlíží na pacienta jako na součást konkrétního rodinného systému. Jeho problémy nebo chorobné příznaky dává do souvislosti s fungováním celé rodiny. Snaží se o vhled a porozumění vztahům v rodině…

Fyzioterapie

Ve fyzioterapii využíváme funkčního přístupu, manuální terapie – technik měkkých tkání, jemných mobilizací dle Karla Lewita a Ludmily Mojžíšové, dále metod na neurofyziologickém podkladě – PNF, DNS, senzomotoriky. V terapii používám také prvky jógy.

Párová terapie

Párová terapie je vhodná pro pacienty s problémy ve vztahu, které chtějí společnými silami řešit. Cílem terapie je naučit partnery, aby o svých problémech hovořili otevřeně a aby spolu dostatečně komunikovali. Pomoci partnerské dvojici zvládnout závažné  konflikty a krizové situace, dosáhnout vzájemného souladu a zajistit vzájemné uspokojování  potřeb obou partnerů v partnerském vztahu.

Psychosomatická konzultace

Psychosomatická konzultace nabízí možnost hledat pro tělesné potíže rámec – příběh, který bude dávat smysl a nabízet východiska. Je určena pro pacienty, kteří nemají jistotu o příčině a souvislostech svých potíží, nejsou ještě rozhodnuti k psychosomatické terapii. Hledají odpovědi na otázky týkající se jejich potíží.

Mohou proběhnout 1-3 setkání v průběhu cca 3 týdnů, každé setkání trvá 50 min.

Poradenské centrum

Salus je poradenským centrem Psychosomatické kliniky, které se zabývá především prevencí psychosomatických onemocnění, rozvojem sebeúzdravných procesů organizmu, posílením a udržením zdraví.

 

Tým lékařů

49 odborníků

deset lékařů pěti somatických oborů

psychologové, bodyterapeuti,

fyzioterapeuti

Poznejte tým našich terapeutů