psk-logo-60x56

Psychosomatická klinika je nestátní zdravotnické zařízení, které se zabývá především léčbou psychosomatických onemocnění.

Nové pacienty můžeme průběžně přijímat především do skupinových programů uvedených níže.

Pro více informací kontaktujte recepci.

mSalus
Salus je poradenským centrem Psychosomatické kliniky, které se zabývá především prevencí psychosomatických onemocnění, rozvojem sebeúzdravných procesů organizmu, posílením a udržením zdraví. Salus není zdravotnickým pracovištěm a terapeutické služby jsou hrazeny klienty. Kapacita poradenského centra pro příjem nových pacientů je volná.
Oznámení sekce dětské klinické psychologie Psychosomatické kliniky

Dětská klinická psychologie a psychoterapie je primárně určena dětem a dospívajícím, jejichž blízcí (obvykle rodič) jsou již v péči (psychosomatické, psychologické, psychiatrické, psychoterapeutické atd.) našeho pracoviště. Tato péče je poskytována v rámci komplexní péče o rodiny dospělých pacientů s psychosomatickými obtížemi, na jejichž léčbu je Psychosomatická klinika zaměřena.
PhDr. Gražina Kokešová Kleinová ve spolupráci s mobilním hospicem Cesta domů a dalšími odborníky přijímá dále do péče děti a dospívající v procesu truchlení po ztrátě (úmrtí) blízké osoby (rodiče, sourozence, prarodiče jako primární pečující osoby).

Kapacita pro přijímání ostatních dětských pacientů je vzhledem k personálním možnostem pracoviště velmi omezená a vázaná na lékařské doporučení.

 

 

sarka

Šárecké údolí

 Pobytový denní stacionář Psychosomatické kliniky v Divoké Šárce

Aktuálně přijímáme pacienty do následujích programů:

Odborné akce:

Akce kolegů:

Dárkový poukaz - Salus

Připravili jsme pro Vás dárkové poukazy,
které můžete využít u programů označených jejich logem.

 Pracoviště Psychosomatické kliniky:
PSK - terapeutická místnost (bodyterapie) Salus - terapeutická místnost
PSK - terapeutická místnost (skupinové terapie, arteterapie, stacionář) Salus - terapeutická místnost
PSK - skupinové terapie, stacionář, přednášky PSK - fyzioterapie
PSK - terapeutická místnost (individuální terapie, rodinné terapie) PSK - indiviuální terapie
PSK - terapeutická místnost PSK - individuální terapie
PSK - vyšetření a terapie dětí PSK - vyšetření a terapie dětí