Vzdělávací program nástavbového oboru psychosomatika

Jaromír Kabát | Články, informace. | Novinky | 5.12.2021

Vzdělávání v přípravě k atestaci z nástavbového oboru Psychosomatika je koncipováno na dva roky a můžete jím naplnit velkou část praktické přípravy.
Jednotlivých částí programu se však mohou účastnit lékaři všech odborností, bez ohledu na to, připravují-li se k atestaci z psychosomatiky či nikoliv.

Zahájení praktické výuky psychosomatiky plánujeme na začátek letního semestru. Nově je jeho součástí program Nácvik dovedností.

Každému z níže uvedených témat bude věnováno osm hodin. Výuka bude probíhat v uzavřené skupině 10-12 účastníků. Protože jednotlivá témata navazují, je třeba se závazně přihlásit na celý program 8×8 hodin (v průběhu dvou let). Cena jednoho osmihodinového (jednodenního) bloku je 1700,-Kč

Na leden 2022 je naplánován i začátek sebezkušenostní, rovněž uzavřené skupiny pro 12 účastníků. Jejímu zahájení bude předcházet vstupní pohovor každého z přihlášených s výcvikovými terapeuty.

Také v tomto případě je nezbytné závazné přihlášení na požadovaných 160 hodin sebezkušenosti (v průběhu dvou let). I zde je cena stejná, při 80 hodinách, 10 setkáních v roce, činí 17000,-. (Pro první dva semestry, tedy první rok studia je plánováno celkem 16 osmihodinových setkání – Nácvik dovedností + Sebezkušenostní skupina – celkem 128 hodin)

Volné jsou zatím i termíny Bio-psycho-sociálního sběru dat. (dříve Časové osy)

Nabídku dalších povinných a doporučených kurzů budeme doplňovat průběžně.

Předběžně stanovené termíny 2022

14.1.2022 Balintovská skupina REZERVACE

15.1.2022 Sebezkušenostní skupina REZERVACE

10.2.2022 Nácvik dovedností REZERVACE

11.2.2022 Sebezkušenostní skupina REZERVACE

18.3.2022 Sebezkušenostní skupina REZERVACE

28.4.2022 Nácvik dovedností REZERVACE

29.4.2022 Sebezkušenostní skupina REZERVACE

20.5.2022 Sebezkušenostní skupina REZERVACE

17.6.2022 Sebezkušenostní skupina REZERVACE

18.6.2022 Balintovská skupina REZERVACE

 

Program Nácviku dovedností bude rozpracovávat následující témata:

 • Úvod do praxe psychosomatiky (základní koncept)
 • Vedení reflektovaného rozhovoru (psychosomatického rozhovoru)
 • Propojování psychologických a somatických pohledů
 • Propojování a vytváření hypotéz
 • Empatické naslouchání, intersubjektivita
 • Sebereflektivní postoj jako předpoklad BPS uvažování
 • Opouštění omnipotentního postoje, posun pacienta do role subjektu
 • Fenomenologický postoj, práce se subjektivním významem
 • Integrace, vytváření vlastního psychosomatického přístupu

V rámci přípravy na atestaci z nástavbového oboru psychosomatika dále můžeme v omezeném rozsahu nabídnout:

 • Práci s pacientem (příjmový rozhovor / supervize)
 • Stáž v Pobytovém denním stacionáři Psychosomatické kliniky
 • Supervidovanou praxi (Case based Discussion) s vlastními pacienty
 • Mentoring (individualizovaná integrace dovedností a znalostí)

Cena základního programu (sebezkušenostní skupina, Balintovské skupiny, nácvik dovedností) je 13600 Kč za semestr (27200,-Kč/ za rok). Výuka je plánována na dva roky, během kterých absolventi splní požadavek 160h sebezkušenosti, 30h Balintovských skupin, 64h nácviku dovedností.

Pro přihlášení klikněte na odkaz rezervace u přehledu témat výše. Nebo pro přihlášení i dotazy kontaktujte koordinátorku výuky Lenku Kejíkovou na telefonním čísle: 731620200

Nebo pošlete mail na adresu: kejikova@psychosomatika.cz