Vzdělávací program nástavbového oboru psychosomatika

Jaromír Kabát | Články, informace. | Novinky | 5.12.2021

Vzdělávání v přípravě k atestaci z nástavbového oboru Psychosomatika je koncipováno na dva roky a můžete jím naplnit velkou část praktické přípravy.
Jednotlivých částí programu se však mohou účastnit lékaři všech odborností, bez ohledu na to, připravují-li se k atestaci z psychosomatiky či nikoliv.

Zahájení praktické výuky psychosomatiky plánujeme na začátek letního semestru. Nově je jeho součástí program Nácvik dovedností.

Každému z níže uvedených témat bude věnováno osm hodin. Výuka bude probíhat v uzavřené skupině 10-12 účastníků. Protože jednotlivá témata navazují, je třeba se závazně přihlásit na celý program 8×8 hodin (v průběhu dvou let). Cena jednoho osmihodinového (jednodenního) bloku je 1700,-Kč

Na leden 2022 je naplánován i začátek sebezkušenostní, rovněž uzavřené skupiny pro 12 účastníků. Jejímu zahájení bude předcházet vstupní pohovor každého z přihlášených s výcvikovými terapeuty.

Také v tomto případě je nezbytné závazné přihlášení na požadovaných 160 hodin sebezkušenosti (v průběhu dvou let). I zde je cena stejná, při 80 hodinách, 10 setkáních v roce, činí 17000,-. (Pro první dva semestry, tedy první rok studia je plánováno celkem 16 osmihodinových setkání – Nácvik dovedností + Sebezkušenostní skupina – celkem 128 hodin)

Volné jsou zatím i termíny Bio-psycho-sociálního sběru dat. (dříve Časové osy)

Nabídku dalších povinných a doporučených kurzů budeme doplňovat průběžně.

Program Nácviku dovedností bude rozpracovávat následující témata:

 • Úvod do praxe psychosomatiky (základní koncept)
 • Vedení reflektovaného rozhovoru (psychosomatického rozhovoru)
 • Propojování psychologických a somatických pohledů
 • Propojování a vytváření hypotéz
 • Empatické naslouchání, intersubjektivita
 • Sebereflektivní postoj jako předpoklad BPS uvažování
 • Opouštění omnipotentního postoje, posun pacienta do role subjektu
 • Fenomenologický postoj, práce se subjektivním významem
 • Integrace, vytváření vlastního psychosomatického přístupu

 

 

V rámci přípravy na atestaci z nástavbového oboru psychosomatika dále můžeme v omezeném rozsahu nabídnout:

 • Práci s pacientem (příjmový rozhovor / supervize)
 • Stáž v Pobytovém denním stacionáři Psychosomatické kliniky
 • Supervidovanou praxi (Case based Discussion) s vlastními pacienty
 • Mentoring (individualizovaná integrace dovedností a znalostí)

Cena základního programu (sebezkušenostní skupina, Balintovské skupiny, nácvik dovedností) je 13600 Kč za semestr (27200,-Kč/ za rok). Výuka je plánována na dva roky, během kterých absolventi splní požadavek 160h sebezkušenosti, 30h Balintovských skupin, 64h nácviku dovedností.

Pro přihlášení  i dotazy kontaktujte koordinátorku výuky Lenku Kejíkovou na telefonním čísle: 731620200, nebo pošlete mail na adresu: kejikova@psychosomatika.cz