Bloková stáž

Iva Mrázová | Články, informace. | Novinky | 15.1.2024

Bloková stáž pro zájemce z řad odborné veřejnosti (např. studenty psychologie, sociální práce a dalších pomáhajících profesí, frekventanty psychoterapeutických výcviků atd.) je koncipována jako seznámení účastníků s prací na Psychosomatické klinice, která jakožto nestátní zdravotnické zařízení působící v rámci odborností klinická (pedo)psychologie, (pedo)psychiatrie a psychosomatika, nabízí svým pacientům širokou škálu terapeutických programů.

Účastnici stáže se dozví více o multidisciplinárním a multimodálním přístupu k péči o pacienty, o organizaci velkého týmu terapeutů, o množství nabízených programů pro pacienty a o různých terapeutických přístupech a metodách. Jednotlivé metody a modality (focusing, KBT techniky, mindfulness, relaxaci a další) si v rámci sebezkušenostních bloků účastníci stáže sami vyzkouší. Stážisty čeká také blok věnovaný supervizi, kam budou moci přinést vlastní případ.

Pro účastníky jsou připraveny také doplňující výukové materiály, stejně tak jako drobné občerstvení. Program probíhá v prostorách denního stacionáře, v němž je potřebám účastníků k dispozici kuchyňka (lednice, mikrovlnná trouba) a čas přestávek je možné trávit na zahradě kliniky. Na závěr blokové stáže dostanou absolventi možnost domluvit si další stáže (účast na terapeutickém programu či vstupních pohovorech apod.).

Bloková stáž probíhá formou teoreticko-praktických bloků, respektive seminářů ve skupině přihlášených. Maximální kapacita stáže je 20 účastníků. Stáž je koncipována spíše výukově a sebezkušenostně. Kontakt s pacienty kliniky není přímo možný, proto zařazujeme analýzu videí, u pacientů, kteří dali výslovný souhlas s použitím materiálů pro výuku psychologů v oboru.

Termín stáže: 18. – 22.3. 2024

Cena: 5 500 Kč

Místo konání: Patočkova 712/3, 169 00 Praha 6

Přihlašování

KAPACITA STÁŽE 18. – 22.3. 2024 JIŽ NAPLNĚNA

PRO VELKÝ ZÁJEM POŘÁDÁME STÁŽ V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

Termín stáže: 25.3. – 28.3.

Cena: 5 500 Kč

Místo konání: Patočkova 712/3, 169 00 Praha 6

Přihlašování

Pro více informací nás kontaktujte pomocí e-mailu: kult@psychosomatika.cz či telefonicky: +420 731 620 200.


Předběžný program:

Pondělí 9:00 – 16:15

 • Představení pracoviště, program stáže, seznámení, administrativa
 • Organizace péče, programy pro pacienty a jejich struktura
 • Psychosomatika, psychosomatická terapie
 • Úvod do metod KBT

Úterý 9:00 – 17:40

 • Vstupní příjmový pohovor, příjem pacienta do skupiny
 • Úvod do supervize, balintovská skupina
 • Pobytový stacionář, multidisciplinární práce v týmu
 • Psychodynamická terapie, kazuistika
 • Psychiatrická péče na psychosomatické klinice

Středa 9:00 – 17:40

 • Mindfulness – úvod, zážitkový blok
 • Dlouhodobá večerní psychoterapeutická skupina
 • Pedopsychologie a pedopsychoterapie
 • Ambulantní denní stacionář
 • Práce se skupinovou dynamikou

Čtvrtek 9:00 – 16:10

 • Rodinná terapie, časová osa
 • Focusing – úvod
 • Focusing – zážitkový blok
 • Výzkum – účinnost psychosomatické psychoterapie

Pátek 9:00 – 12:30 (neplatí pro stáž od 25.3. 2024)

 • Mindfulness – zážitkový blok, reflexe
 • Organizace příjmu pacientů, práce na recepci – QnA se studenty psychologie-recepčními + komentovaná prohlídka kliniky
 • Zakončení stáže – reflexe, další možnosti stáže