Terapeutická skupina pro adolescenty Hrazeno pojišťovnou

Skupina je vhodná pro adolescenty ve věku 16 až 18 let, kteří se potýkají převážně s úzkostnou a depresivní symptomatikou.

Setkání budou probíhat vždy jednou týdně každé úterý od 16 do 19 hodin. Skupina bude uzavřená (v jejím průběhu zůstane skupina jednotlivých pacientů stejná a členové se nebudou měnit), setkávat se bude po dobu pěti měsíců.

Jednotlivé skupiny budou sestávat z 90 minut verbální, psychodynamicky vedené skupiny, poté bude vždy následovat 90 minut zážitkové skupiny s edukačními prvky, vedené v kontextu expresivní terapie (bodyterapie, dramaterapie, arteterapie). Průběh zážitkové skupiny se bude odvíjet od tématu předchozí verbální skupiny a bude reagovat na aktuální dění v ní.

Program je hrazen pojišťovnou.