Půlvíkend s arteterapií, bodyterapií a zdravou výživou

Jaromír Kabát | Novinky | 23.10.2020

  • Arteterapie
  • Přirozené stravování – Jídlo a naše zdraví
  • Bioenergetika – Tělo a naše hranice

Tento půlvíkend je určený především (ale nejen) kolegům z pomáhajících profesí, nabízí odpočinek v bezpečném kruhu, zastavení, usebrání se, objevení a prožití vlastních zdrojů. Seminář je veden jako seberozvojový a profesně podpůrný, s otevřeností k sebereflektujícím, primárně terapeutickým situacím. Schopnost výtvarného vyjádření vůbec není předpokladem.

Arteterapeutickou část povede Radka Josková. Profesně vychází z výcviku ve skupinové analýze v ČSPAP, studia v Ateliéru arteterapie na JU v Českých Budějovicích a sebezkušenosti v ateliéru Kamily Ženaté. Je v týmu pobytového stacionáře Psychosomatické kliniky. Ve svém arteterapeutickém působení se opírá o freudovský model struktury lidské psychiky, bezpečnou sílu skupiny a imaginativní cestu k sebevyjádření. Zajímá se o sny, práci s nimi a jejich integraci do osobního duševního prostoru. Skupinová arteterapie je cestou exprese, imprese, pohledu do osobního surreálna a cestou zpět do reálného světa, kde se s druhými i sami se sebou domlouváme slovy.

Vaření společného oběda s tématem ,,Přirozené stravování – jídlo a naše zdraví ” povede  Eva Musilová, vystudovaný technolog potravin, výživový poradce. Má zkušenosti s výukou a praxí  nejen ve skupině denního stacionáře Psychosomatické kliniky ale i s individuálním poradenstvím v oblasti ,,nápravy životního stylu”. Během vaření společného oběda si prožijeme, co znamená vědomé vaření  a povíme si o přirozeném stravování a jeho vlivu na naše komplexní zdraví.

Sobotní odpolední částí “Bioenergetika – Tělo a naše hranice” povede Klára Dudková, bodyterapeutka se zkušeností v individuální psychoterapii a koučinku, vedení bioenergetických cvičení pro skupiny ve stacionáři Psychosomatické kliniky. Ve své práci propojuje tělo, mysl, duši a ducha, technikami pro zvědomování emocí, pocitů a potřeb. Využívá znalostí z bioenergetiky, biosyntézy, kumnye jogy a gestalt terapie. Zajímá se o změněné stavy vědomí, integraci zážitků a jejich vliv na osobní růst. Během práce s tělem se zaměříme na uzemnění a uvědomění vlastních hranic jako nástroje pro sebepéči nejen v profesním životě.

Maximální kapacita skupiny je 8 účastníků. Doporučujeme neúčastnit se programu s blízkými kolegy.

Termín: 5. 12. 2020. V pátek 17.45 – 20.30 arteterapie, v sobotu 9.15 – 12.15 arteterapie, 12.30 vaření společného oběda, 15.00 – 16.30 bioenergetika, 16.45 – 20.00 arteterapie

Termín začátku kurzu se bude odvíjet na základě aktuální epidemiologické situace.

Rezervace místa v dílně je podmíněna platbou předem, pokud se kvůli obecné situaci akce v jednom z těchto termínů neuskuteční a nebude-li Vám vyhovovat případný náhradní termín v lednu 2021, peníze Vám budou vráceny v plné výši.

Cena: 3000,- (zahrnuje veškeré výtvarné materiály a suroviny k přípravě sobotního oběda)