Jak vám pomůžeme

Pokud jste u nás ještě nebyli a chcete se objednat, zkuste si vybrat některý ze skupinových programů nebo z programů stacionární péče, s výběrem Vám také může pomoci telefonická konzultace s recepcí kliniky, pro více informací zavolejte na 731 620 200  (po – čt, 8:00 – 16:00, pá 8:00 – 15:00) nebo napište e-mail na klinika@psychosomatika.cz.

Individuální psychoterapii poskytujeme hlavně jako následnou péči pacientům, kteří u nás již absolvovali některý ze skupinových programů. Kapacita individuální psychoterapie je tak dlouhodobě plně vytížená.

Mimo otevírací dobu se v případě akutního problému můžete obrátit na tato krizová centra:

 • RIAPS                                     222 586 768
 • Krizové centrum Praha 8    284 016 666
 • Dětské krizové centrum      241 480 511

 


Duševní, tělesné a sociální stresory, zatěžující životní situace a okolnosti mohou vést ke komplexním psychosomatickým a somatopsychickým onemocněním.

Psychosomatická medicína se zabývá spolupůsobením těchto faktorů při vzniku, průběhu i léčení onemocnění.

 

Jak probíhá vyšetření a léčba

Diagnostika je při psychosomatickém přístupu někdy obtížnější a diagnóza tedy často nemůže být stanovena na začátku terapie, jak je to v biologické medicíně obvyklé. Navíc to ani není nutné. Rozhodně chceme ušetřit naše pacienty “nálepkování” a stigmatizaci. Diagnostika je často spíše proces rozpoznávání významu jednotlivých příznaků a potvrzování správnosti postupu jejich zmírňováním a ústupem.

Při prvním setkání s vámi lékař nebo terapeut prozkoumá podrobně a důkladně vaše potíže, je-li to potřebné provede i fyzikální vyšetření. Společně si prohlédnete výsledky provedených vyšetření, kterým vám lékař pomůže porozumět v souvislostech. Velkou část prvního setkání se budete věnovat i zkoumání ostatních důležitých okolností vzniku a průběhu potíží, situacím které je zhoršují nebo naopak, kdy dochází k jejich zmírnění. Lékaře budou zajímat i všechny ostatní informace, které se týkají vašeho života, vašich vztahů, starostí i radostí, které budete považovat za důležité a o kterých budete chtít hovořit.

Po tomto úvodním vyšetření lékař spolu s vámi plánuje léčbu a vysvětlí vám účel, význam a smysl jejích jednotlivých součástí. Každá léčba je plánována individuálně. Dalo by se říci, že je ušita každému pacientovi na míru.

Podobně jako je dnes všeobecně přijímaná skutečnost, že na vzniku a průběhu všech onemocnění se podílí v různé míře a kombinaci faktory biologické, psychické i sociální, musí také léčba poskytovat a zajišťovat péči o všechny složky člověka (biologickou, psychologickou, sociální i spirituální). Léčba je tedy plánována v kombinaci různých způsobů a forem.

Stejně jako v Německu, kde má psychosomatika velmi dlouhou tradici, máme u nás nejlepší zkušenost se skupinovou multimodální terapií. Multimodální znamená, že kombinujeme různé způsoby léčby – zaměřujeme se na tělo i na duši. Skupinová terapie znamená, že léčba probíhá ve skupině maximálně 9 pacientů s jedním, častěji však se dvěma terapeuty.

Jinou formou léčení je terapie individuální. Probíhá jen ve dvojici pacient – terapeut v různé frekvenci, obvykle jedenkrát týdně jednu hodinu, nebo terapie párová či rodinná, kdy je “pacientem” celý rodinný systém nebo partnerská dvojice.

Zvláštní, intenzivnější formou léčby jsou programy stacionární. Probíhají rovněž ve skupině maximálně devíti pacientů. Jsou sestaveny z různých forem terapie a probíhají denně, většinou od 9 do 15 hodin.

Přestože skupinovou terapii, především stacionáře, považujeme v mnoha případech psychosomatických onemocnění za nejvhodnější léčbu, velmi často se setkáváme s jejím apriorním odmítáním, byť o ní většina pacientů má povědomost pouze z doslechu. Důvodem bývají obavy ze ztráty soukromí, indiskrétnosti, zatížení cizími problémy atd., které jsou však rozhodně neopodstatněné. Pacienti, kteří již skupinovou terapii prodělali, to brzy sami poznávají. Tyto i další obavy záhy ve skupině ztrácejí a na skupinovou terapii získávají zcela jiný názor.

 

Objednání

Jste u nás poprvé a potřebujete se v možnostech péče zorientovat? 

 • Zjistěte více o psychosomatice
 • Prohlédněte si informace o našich programech
 • Kontaktujte koordinátorky péče na recepci kliniky na tel. 731 620 200
 • Vyplňte anamnestický dotazník

Skupinové programy

“Skupinová terapie je dlouhodobě prověřenou, velmi účinnou a užitečnou formou psychoterapie. Je stejně prospěšná a v některých případech prospěšnější, než individuální terapie. Velká většina lidí, kteří se skupinové terapie zúčastní, z ní má velký užitek.”

Irvin Yalom

Stacionární péče

Jedná se o ambulantní formu intenzivnější léčby. Program je multimodální, to znamená že se zaměřuje různými terapeutickými přístupy na všechny stránky člověka (bio-psycho-sociální model léčby) Terapie probíhá ve skupině 6-9 pacientů…

Individuální terapie

Na Psychosomatické klinice zkoumáme rozvoj diagnostických a léčebných postupů. Úzce spolupracujeme s vysokými školami a výzkumnými institucemi. K výzkumu i zajištění kvality poskytované péče využíváme anonymizovaného zpracování audio-video záznamů a vyhodnocení sebeposuzovacích dotazníků. Je pravděpodobné, že budete o takovou spolupráci požádáni.

Individuální terapie probíhá obvykle pravidelně  jedenkrát týdně. Někdy je vhodné ji kombinovat s fyzioterapií nebo individuální či skupinovou na tělo zaměřenou terapií.

Délka léčby je velmi individuální. Od krátkodobé terapie (5-10 týdnů), přes střednědobou (20-50 týdnů) až po dlouhodobou psychoterapii, která může probíhat až několik let.

 

Rodinná terapie

Rodinná terapie je psychoterapeutickou metodou, která pohlíží na pacienta jako na součást konkrétního rodinného systému. Jeho problémy nebo chorobné příznaky dává do souvislosti s fungováním celé rodiny. Snaží se o vhled a porozumění vztahům v rodině…

Fyzioterapie

Ve fyzioterapii využíváme funkčního přístupu, manuální terapie – technik měkkých tkání, jemných mobilizací dle Karla Lewita a Ludmily Mojžíšové, dále metod na neurofyziologickém podkladě – PNF, DNS, senzomotoriky. V terapii používám také prvky jógy.

Párová terapie

Párová terapie je vhodná pro pacienty s problémy ve vztahu, které chtějí společnými silami řešit. Cílem terapie je naučit partnery, aby o svých problémech hovořili otevřeně a aby spolu dostatečně komunikovali. Pomoci partnerské dvojici zvládnout závažné  konflikty a krizové situace, dosáhnout vzájemného souladu a zajistit vzájemné uspokojování  potřeb obou partnerů v partnerském vztahu.

Psychosomatická konzultace

Psychosomatická konzultace nabízí možnost hledat pro tělesné potíže rámec – příběh, který bude dávat smysl a nabízet východiska. Je určena pro pacienty, kteří nemají jistotu o příčině a souvislostech svých potíží, nejsou ještě rozhodnuti k psychosomatické terapii. Hledají odpovědi na otázky týkající se jejich potíží.

Mohou proběhnout 1-3 setkání v průběhu cca 3 týdnů, každé setkání trvá 50 min.

Poradenské centrum

Salus je poradenským centrem Psychosomatické kliniky, které se zabývá především prevencí psychosomatických onemocnění, rozvojem sebeúzdravných procesů organizmu, posílením a udržením zdraví.

Poskytuje:

 • Individuální terapii
 • Partnerská terapii
 • Rodinná terapii
 • Arteterapii