Jak vám pomůžeme

Pokud k nám zvažujete cestu prvně, zvolte vstupní vyšetření.


Pokud už jste indikační vyšetření již absolvovali, vyberete si ze skupinových programů a stacionární péče.


Nebo zavolejte pro více informací na 233 351 741 nebo 731 620 200 (po – čt, 7:30 – 18:00, pá do 15:00) nebo napište na klinika@psychosomatika.cz


Duševní, tělesné a sociální stresory, zatěžující životní situace a okolnosti mohou vést ke komplexním psychosomatickým a somatopsychickým onemocněním.

Psychosomatická medicína se zabývá spolupůsobením těchto faktorů při vzniku, průběhu i léčení onemocnění.

 

Jak probíhá vyšetření a léčba

Diagnostika je při psychosomatickém přístupu někdy obtížnější a diagnóza tedy často nemůže být stanovena na začátku terapie, jak je to v biologické medicíně obvyklé. Navíc to ani není nutné. Rozhodně chceme ušetřit naše pacienty “nálepkování” a stigmatizaci. Diagnostika je často spíše proces rozpoznávání významu jednotlivých příznaků a potvrzování správnosti postupu jejich zmírňováním a ústupem.

Při prvním setkání s vámi lékař prozkoumá podrobně a důkladně vaše potíže, je-li to potřebné provede i fyzikální vyšetření. Společně si prohlédnete výsledky provedených vyšetření, kterým vám lékař pomůže porozumět v souvislostech. Velkou část prvního setkání se budete věnovat i zkoumání ostatních důležitých okolností vzniku a průběhu potíží, situacím které je zhoršují nebo naopak, kdy dochází k jejich zmírnění. Lékaře budou zajímat i všechny ostatní informace, které se týkají vašeho života, vašich vztahů, starostí i radostí, které budete považovat za důležité a o kterých budete chtít hovořit.

Po tomto úvodním vyšetření lékař spolu s vámi plánuje léčbu a vysvětlí vám účel, význam a smysl jejích jednotlivých součástí. Každá léčba je plánována individuálně. Dalo by se říci, že je ušita každému pacientovi na míru.

Podobně jako je dnes všeobecně přijímaná skutečnost, že na vzniku a průběhu všech onemocnění se podílí v různé míře a kombinaci faktory biologické, psychické i sociální, musí také léčba poskytovat a zajišťovat péči o všechny složky člověka (biologickou, psychologickou, sociální i spirituální). Léčba je tedy plánována v kombinaci různých způsobů a forem.

Stejně jako v Německu, kde má psychosomatika velmi dlouhou tradici, máme u nás nejlepší zkušenost se skupinovou multimodální terapií. Multimodální znamená, že kombinujeme různé způsoby léčby – zaměřujeme se na tělo i na duši. Skupinová terapie znamená, že léčba probíhá ve skupině maximálně 9 pacientů s jedním, častěji však se dvěma terapeuty.

Jinou formou léčení je terapie individuální. Probíhá jen ve dvojici pacient – terapeut v různé frekvenci, obvykle jedenkrát týdně jednu hodinu, nebo terapie párová či rodinná, kdy je “pacientem” celý rodinný systém nebo partnerská dvojice.

Zvláštní, intenzivnější formou léčby jsou programy stacionární. Probíhají rovněž ve skupině maximálně devíti pacientů. Jsou sestaveny z různých forem terapie a probíhají denně, většinou od 9 do 15 hodin.

Přestože skupinovou terapii, především stacionáře, považujeme v mnoha případech psychosomatických onemocnění za nejvhodnější léčbu, velmi často se setkáváme s jejím apriorním odmítáním, byť o ní většina pacientů má povědomost pouze z doslechu. Důvodem bývají obavy ze ztráty soukromí, indiskrétnosti, zatížení cizími problémy atd., které jsou však rozhodně neopodstatněné. Pacienti, kteří již skupinovou terapii prodělali, to brzy sami poznávají. Tyto i další obavy záhy ve skupině ztrácejí a na skupinovou terapii získávají zcela jiný názor.

 

Objednání

Jste u nás poprvé a potřebujete se v možnostech péče zorientovat? 

 Zjistěte více o psychosomatice

 Prohlédněte si informace o našich programech 

 Kontaktujte koordinátorky péče na recepci kliniky na tel. 233 351 741 nebo mobilu 731 620 200

Skupinové programy

“Skupinová terapie je dlouhodobě prověřenou, velmi účinnou a užitečnou formou psychoterapie. Je stejně prospěšná a v některých případech prospěšnější, než individuální terapie. Velká většina lidí, kteří se skupinové terapie zúčastní, z ní má velký užitek.”

Irving Yalom

Stacionární péče

Jedná se o ambulantní formu intenzivnější léčby. Program je multimodální, to znamená že se zaměřuje různými terapeutickými přístupy na všechny stránky člověka (bio-psycho-sociální model léčby) Terapie probíhá ve skupině 6-9 pacientů…

Individuální péče

Osobní konzultace

Plné vytížení

Čekací doba 3-4 měsíce. Využijte stacionární nebo skupinové programy.

Nabídka pracovní pozice - asistent nebo asistentka pro příjem nových pacientů a koordinaci týmové spolupráce