Poradenské centrum Nehrazeno pojišťovnou

O nás

Salus je poradenským centrem Psychosomatické kliniky, které se zabývá především prevencí psychosomatických onemocnění, rozvojem sebeúzdravných procesů organizmu, posílením a udržením zdraví. Tým terapeutů (kontakty viz níže), se kterými takto externě spolupracujeme, zde nabízí psychosomaticky zaměřenou terapii a poradenství pro jednotlivce, páry, rodiny i skupiny.

Zvyšující se požadavky studia, zaměstnání, míra nároků v mezilidském kontaktu, výkonová orientace, to vše zvyšuje riziko vzniku různých „civilizačních chorob“. Těmto nárokům není možné se vyhnout. Ale je možné se s nimi naučit lépe zacházet, lépe je zvládat. Objevit co je našemu životu vlastní, přirozené, zdravé. Co přináší životní pohodu a o co je třeba usilovat.

Ještě před vznikem psychosomatických potíží je možné posílit vlastní nezdolnost. Rozvinout porozumění sobě, vztahům a situacím. Učit se schopnosti zvládat a ovlivňovat. Objevovat pro nás významné, smysluplné a důležité lidské hodnoty.

O těsném průběhu a vzájemném ovlivňování psychických a fyzických dějů v organizmu člověka dnes již málokdo pochybuje.

Díky stále se rozšiřujícímu poznání těchto souvislostí vznikají dokonce nové specializace jako psycho-endokrinologie, psycho-imunologie, kterým spolu s objevy epigenetiky, podle všeho, patří budoucnost. Nejspíše pomohou vysvětlit mnohé, dosud nezodpovězené otázky související s poruchami zdraví.

V novém poradenském centru Psychosomatické kliniky se věnujeme rozvoji sebeúzdravných procesů organizmu, posílení a udržení zdraví.

Zaměřujeme se na přirozené momenty, které zdraví povzbuzují. Využíváme například poznatků o vlivu psychiky na imunitní činnost, poznatky o způsobech zvládání zátěžových situací, o kladném vlivu sociální podpory, tělesného pohybu, duševní hygieny, i poznatků o kladném vlivu důvěry, víry a naděje na zdravotní stav.

Zdraví není nepřítomnost nemoci. O zdraví je třeba aktivně usilovat. Budování, posilování, podporu zdraví a setrvávání ve zdraví popisuje a zkoumá salutogeneze.

Pojem salutogeneze se ve svém základu skládá ze dvou slov: salus = zdraví, blaho atd., genesis = vznik, vývoj. Salutogeneze se zabývá zkoumáním podmínek pevného, nezdolného zdraví vzdor nepříznivým vlivům prostředí.

Oproti jednostrannému důrazu na popis poruchy funkce organizmu nebo jeho části a zkoumání nemoci v člověku, klade důraz na člověka v nemoci, oproti orientaci na stresory zaměřuje pozornost na zdroje jejich zvládání.

Co nabízíme

Stává se, že v situacích zvýšené či chronické zátěže prožíváme stres, nepohodu, napětí, často i somatické příznaky jako bolesti, nevolnosti, nespavost. Často se nám v těchto situacích komplikují sociální vztahy. Lze jít cestou léčby symptomu nebo cestou podpory vlastních kapacit a  sebeúzdravných sil. Hledáme cesty k porozumění psychologickým souvislostem a k emočnímu vyrovnání se se situací. Hledáme co lze změnit, co je třeba přijmout.

Cílem je seberozvoj, posílení či objevení nových způsobů a kapacit pro spokojené a naplněné bytí, nalezení dalších zdrojů nezdolnosti (resilience).

Pracujeme formou individuální, skupinové, partnerské, rodinné terapie, využíváme možnosti práce s tělem a neverbálních terapiíStává se, že v situacích zvýšené či chronické zátěže prožíváme stres, nepohodu, napětí, často i somatické příznaky jako bolesti, nevolnosti, nespavost. Často se nám v těchto situacích komplikují sociální vztahy. Lze jít cestou léčby symptomu nebo cestou podpory vlastních kapacit a  sebeúzdravných sil. Hledáme cesty k porozumění psychologickým souvislostem a k emočnímu vyrovnání se se situací. Hledáme co lze změnit, co je třeba přijmout.Cílem je seberozvoj, posílení či objevení nových způsobů a kapacit pro spokojené a naplněné bytí, nalezení dalších zdrojů nezdolnosti (resilience).Pracujeme formou individuální, skupinové, partnerské, rodinné terapie, využíváme možnosti práce s tělem a neverbálních terapií

Terapeuti

Mgr. Milan Stiburek – 732 287 865

 • individuální psychoterapie, párová a rodinná terapie, arteterapie, supervize

Mgr. Jaroslav Jirman, PhD. – 604 192 551

 • individuální psychoterapie

Mgr. Kateřina Ratajová, PhD. – 724 559 941

 • individuální psychoterapie

Mgr. Zuzana Hrušková – 605 461 494

 • individuální psychoterapie, párová a rodinná terapie

BcA.et Bc. Ing. Radka Josková – 777 114 093 – nyní nabírá nové klienty 

 • individuální psychoterapie, skupinová psychoterapie – psychoanalytická skupina

Bc. Lenka Kejíková

 • individuální psychoterapie, skupinová psychoterapie

Bc. Kristýna Hejlová

 • individuální psychoterapie, skupinová psychoterapie

 

Služby

 • Individuální terapie
 • Partnerská terapie
 • Rodinná terapie
 • Arteterapie

Dohoda o poskytování péče

PDF ke stažení zde

 


Poradenské centrum Psychosomatické kliniky není zdravotnickýcm zařízením a není poskytovatelem zdravotnických služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Zavolejte, napište nám nebo vyplňte formulář níže.