Na tělo zaměřené skupinové terapie Hrazeno pojišťovnou

Psychosomatickou léčbu vhodně doplňuje na tělo zaměřená terapie, jejímž cílem je obnovení pozornosti k vlastnímu tělu a jeho varovným signálům. Dalšími kroky je pak včasná péče o naše tělesné i duševní bytí. Programy zaměřené na tělo mají léčebný, ale také preventivní efekt.

Ohledně výběru programů práce s tělem ve skupině kontaktujte koorinátorky péče (viz kontaktní formulář níže či záložka Kontakt).

Bodyterapeutická skupina s Mgr. Jiřím Macháčkem

Pomocí bodyterapie je možné v těle uvolnit chronické svalové napětí, což směřuje k obnovení pozornosti k našemu vnitřnímu prožívání, umožňuje hlubší osobní porozumění, pomáhá obnovit vlastní životní energii, nabýt znovu přirozenou spontaneitu, pohyblivost a emoční prožívání. Bioenergetika pomáhá vidět člověka v realitě jeho těla a učí, jak pomocí práce s tělem pozitivně ovlivnit a změnit kvalitu lidského života. Prostřednictním práce s tělem budeme oslovovat terapeutická témata podpory, zdrojů, hranic, sebevyjádření, agrese, kontaktu apod.

Efekty bioenergetických cvičení:

 • odstraňují bloky v těle a umožňují tak volný tok životní energie
 • vedou k vědomému prožívání přítomného okamžiku
 • harmonizují spolu tělo, mysl a emoce
 • napojují na osobní vnitřní zdroj a zvyšují tak hladinu energie jedince
 • pracují se „zasutými“ emocemi a dávají prostor k jejich vyjádření
 • prohlubují kontakt se sebou samým i s druhými lidmi
 • zvyšují svobodu spontánního projevu a snižují nadbytečnou vědomou kontrolu
 • učí laskavému přístupu k sobě samému
Skupina nabízí bezpečné prostředí, je uzavřená a trvá 10 měsíců. Maximální počet účastníků je 9. Vstupu do skupiny vždy předchází individuální sezení zájemce s vedoucím terapeutem. Účast v terapeutické skupině je hrazena ze zdravotního pojištění. Hradí se pouze vratná záloha 3000,- Kč, ze které se v případě absence odečítá 300,- Kč jako náhrada za rezervované místo ve skupině.
Skupina probíhá každé pondělí od 9:00 do 10:30 hod.

 

Bodyterapeutická skupina s Kateřinou Erlebachovou

Součástí šestiměsíční skupinové práce s tělem budou malá cvičení z Bioenergetiky, Biosyntézy a relaxace. Program je zaměřen na zlepšování kvality našeho života a vytváření porozumění vůči vlastnímu tělu, což vede ke zvýšení pocitu spokojenosti a prohloubení pozitivního vztahu k sobě samému.

Úvodní hodina proběhne 25.4.2022, skupina bude probíhat každé pondělí. 

O prázdninách nastane volnější režim dle dohody s účastníky.

Čas setkání: od 11:00 do 12:30 hod

Program je hrazen ze zdravotního pojištění. Při absenci neomluvené lékařem uhradíte storno poplatek ve výši 300 Kč, jako náhrada za rezervované místo.

Objednání: 
tel.:  731 620 200, e-
mail: klinika@psychosomatika.cz

Skupina Mindfulness

Zveme vás k setkávání s technikami všímavosti v bezpečí malé, uzavřené skupiny. Mindfulness, neboli bdělá pozornost je praktický způsob, jak změnit svůj život k lepšímu.  Pokud si pomocí zaměřování pozornosti uvědomíme své prožitky, porozumíme tomu, kde a jak občas sami sobě působíme zbytečné utrpení. To nám pak pomůže vybudovat odstup a prostor pro změnu. Pak můžeme začít jednat způsobem, který nám do života může přinést více klidu, svobody, sebejistoty, spokojenosti a laskavosti.

Ve skupině si společně osvojíme trénink vnitřní pozornosti vůči sobě i světu bez kritizování, hodnocení a posuzování.

V průběhu osmi týdnů nabízíme prostor pro maximálně 9 účastníků. Skupina je vhodná pro lidi, kteří jsou často vystaveni stresu, či různým obavám.

 

Cílem skupiny je:

 • navyšovat subjektivní pocit spokojenosti ze života
 • osvojit si schopnost zaměřování pozornosti
 • učit se ukotvovat v bezpečí přítomnosti okamžiku TADY a TEĎ
 • lépe zacházet s obavami z budoucnosti a pocity spojenými s minulostí
 • snižovat míru stresu a navyšovat schopnost odolnosti vůči němu
 • učit se s laskavostí a vstřícností naslouchat signálům svého těla
 • rozvíjet schopnost soustředění
 • učit se rozlišovat, kdy je dobrý čas na aktivitu a odpočinek
 • prohlubovat vnímání reality
 • trénovat pomocí všímavosti prevenci psychosomatických obtíží
 • učit se více vnímat přítomnost druhé osoby a zvyšovat spokojenost ve vztazích
 • objevovat možnosti, jak se chránit před nároky „uspěchané doby“

Program je hrazen zdravotní pojišťovnou.

Podmínky a opatření: Za neomluvenou absenci (lékařem) uhradíte storno poplatek ve výši 300 Kč z vratné zálohy, tj. 1 500 Kč (jako náhrada za rezervované místo ve skupině).

Skupina bude probíhat vždy ve středu v termínech: 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5. a 24. 5. 2023

Čas setkání: od 17.00 do 19.15

Lektorka:  Kateřina Erlebachová

Místo konání: Psychosomatická klinika, Patočkova 712/3, Praha 6

Přihlašovat se můžete emailem: klinika@psychosomatika.cz

nebo přes recepci: 731 620 200

Pohybová terapie – skupina léčebné tělesné výchovy

Skupina nabízí harmonizační cvičení zaměřené na tělesné vnímání s využitím prvků Feldenkreisovy metody a focusingu.
Cvičení probíhá v uzavřené skupině maximálně 8 účastníků. Program je vhodný pro pacienty s psychosomatickými obtížemi. V rámci další tělesné či psychoterapetické léčby se jedná o vhodné doplnění, nebo pozvolný začátek s psychosomatickým přístupem v léčbě chronických obtíží.
Cvičení probíhá vždy ve čtvrtek od 16:00 do 17:15 hodin. Délka docházky je 3 měsíce. Skupinu vede fyzioterapeutka Barbora Matějová. Skupina se otevírá 3 x ročně – v září, v lednu a v dubnu. Zájemci se mohou hlásit průběžně.
Objednání: 
tel.: 731 620 200, e-
mail: klinika@psychosomatika.cz

Autogenní trénink

Jde o relaxační tréninkovou psychoterapeutickou metodu. Nácvik relaxace je základem pro uplatnění dalších terapeutických autosugescí a prožitků. 
Cvičení lze provádět individuálně, kdy je výhodnou větší individualizace postupu, nebo častěji kolektivně, kdy působí skupinová sugestivní atmosféra. Usnadňuje regulaci svalového a současně psychického napětí a umožňuje lépe ovládat některé vegetativní funkce. Jeho průběh je individuálně různý. Pod vedením terapeuta si pacienti po zvládnutí úvodních fází vkládají do autogenního tréninku osobní formule, „hesla“, „předsevzetí“, zaměřené na zvládání potíží a problémů.
Vyšší stupeň tréninku přechází od tělesných pocitů a relaxace k vybavení zpočátku jednoduchých a postupně složitějších senzorických prožitků se spontánním emočním doprovodem až k vnitřní meditaci o vlastní osobě. 
Autogenní trénink je vhodný pro každého.
 Velmi výhodný je pak u neuróz, závislostí, psychosomatických poruch atd. 
Jde o techniku pomocnou avšak významnou a velmi užitečnou.
Na Psychosomatické klinice probíhá nácvik autogenního tréninku v rámci Pobytového denního stacionáře a frakcionovaných stacionářů, průběžně se otevírají i samostatné nácvikové kurzy, které vede Mgr. Pavlína Pletková. Skupina je otevřená, je možné se průběžně hlásit.
Pro aktuální informace a objednání kontaktujte koordinátorky péče: 
tel.: 731 620 200, e-
mail: klinika@psychosomatika.cz

Zavolejte, napište nám nebo vyplňte formulář níže.