Verbální skupinové psychoterapie Hrazeno pojišťovnou

Jste u nás poprvé? Přečtěte si více o účinnosti léčby formou skupinové psychoterapie zde.

V tuto chvíli nabízíme několik skupin verbální psychoterapie. Všechny jsou zaměřeny na léčbu psychosomatických onemocnění, nicméně liší se v terapeutickém přístupu a časech konání.

Vybírat můžete z nabídky níže:

Dynamicky orientovaná psychoterapeutická skupina

Nabízíme bezpečné prostředí pro sdílení témat a zpracování Vašich obtíží.

Frekvence setkávání: pravidelně 1x týdně ve středu 13:00 – 14:30, září 2022 – červen 2023. Skupina je uzavřená (v jejím průběhu již nebudou prbíhat další příjmy).

Úvodní konzultace do programu proběhnou s vedoucím terapeutem během léta.

Objednání na tel. 731 620 200 nebo přes email: klinika@psychosomatika.cz

Terapeut: Mgr. Kateřina Ratajová Ph.D

Skupina je určena nejen pro pacienty s psychosomatickými obtížemi, ale i pro pacienty s depresivními, úzkostnými a jinými neurotickými obtížemi.

Skupina je nyní naplněná.

Skupinová Gestalt psychoterapie

Terapeutickou skupinu pojímáme jako jedinečný prostor, který nabízí možnost k dobrodružným výpravám za poznáváním a přijímáním sebe sama prostřednictvím setkávání s jinými lidmi.

Gestalt přístup vnímáme spíše než jako neživou metodu jako způsob života podněcující k setkání s druhými lidmi i se sebou. Gestalt nehodnotí a nesnaží se celistvost člověka obsáhnout jednou kategorií či diagnózou. Využívá zážitku a energie přítomného setkání. Gestalt terapie se nesoustředí jen na výsledek, ale na proces, neboť věří, že výsledek je obsažen v procesu.

Nabídneme vám možnost nahlédnout a uvědomit si důvody trvajících či opakujících se obtíží. Skupina je určena pro pacienty s psychosomatickými a neurotickými obtížemi.

Skupina se schází každé úterý od 18,15 do 19,45, v prostorách kliniky.

Skupina je nyní naplněná.

Skupina vedená dvojicí terapeutů – Mgr. Pavlou Stiburkovou a Mgr. Petrem Paškem

Před zařazením do skupiny je nutné absolvovat vyšetření, na jehož základě bude stanovena indikace ke skupinové psychoterapii. Dále bude následovat setkání s jedním z terapeutů pro posouzení vhodnosti konkrétního skupinového programu pro daného pacienta a předání organzačních informací.

Jako minimální délku docházení do skupiny doporučujeme 2 měsíce (8 setkání). Jde o pomyslnou zkušební dobu, po které se pacient může vědoměji rozhodovat, zda-li pro něj má skupina význam a přínos či ne.

Skupina bude polouzavřená, což znamená, že v případě volných míst ve skupině bude možné do skupiny v předem dohodnutých termínech nastoupit i v jejím průběhu.

Pro pacienty, kteří hledají prostor pro hlubší a intenzivnější práci na sobě a svých tématech, doporučujeme paralelně docházet i na individuální terapii. Skupinová terapie může být pak vhodným doplňkem.

Večerní psychoterapeutická skupina

Setkáváme se každé pondělí od 18,05 do 19,35 a skupinoví terapeuti jsou Milan Stiburek a Mirka Benešová.Skupina je polotevřená, obvykle jedenkrát ročně přibíráme další zájemce, když někteří účastníci ve skupině skončí . Počet lidí ve skupině se tak pohybuje mezi sedmi a dvanácti účastníky. Skupina je nyní naplněná.

Doba docházky do skupiny není předem stanovená, je individuální, na zvážení a posouzení potřeb každého účastníka, domluvě s terapeuty i se skupinou. Obsah sezení není strukturovaný, pracujeme s tématy, která účastníci přinášejí proto, že je v danou chvíli vnímají jako aktuální a chtějí je sdílet s ostatními členy a společně s nimi si je prohlížet z různých úhlů pohledu. Terapeuti jsou spíše moderátoři rozhovoru a facilitátoři procesu, snaží se udržet jednotlivá témata živá a aby všichni dostali prostor pro prožívání i sdílení.

Přijetí do skupiny předchází rozhovor s oběma skupinovými terapeuty, při kterém se snažíme posoudit vhodnost zařazení zájemce do skupiny, tedy prospěšnost skupiny pro něj i jeho osoby pro skupinu, tak jak to odpovídá jejímu aktuálnímu složení. Zajímá nás zejména ochota sdílet s druhými, otevřenost mluvit o svých citlivých osobních tématech a zájem i ochota být k dispozici pro druhé.

Proč si myslíme, že skupinová terapie funguje?
Skupinová psychoterapie je přístup, který k terapeutickým účelům využívá setkávání více lidí ve stabilním seskupení, jejich vzájemných interakcí a mezilidských vztahů. Nabízí relativně bezpečné, byť někdy dosti dynamické prostředí, ve kterém je možné sdílet své starosti, svůj pohled na svět i svůj životní příběh. Je prostorem, který nabízí možnost porovnávat své pohledy s názory a životními zkušenostmi ostatních účastníků skupiny a slyšet od druhých jak nás vnímají. Umožňuje zažít přijetí a někdy i konfrontaci, které nás mohou posunout při hledání lepších možností. Díky tomu se můžete dozvědět více o svých motivech, potřebách a překážkách, které brání jejich naplnění. Skupinová psychoterapie je prospěšná zejména pro ty, kteří pociťují obtíže v mezilidských vztazích, v komunikaci s druhými, potřebují porozumět sobě i druhým, popřípadě změnit svou aktuální životní situaci.

Dopolední psychoterapeutická sebezkušenostní skupina

Nabízíme bezpečné prostředí pro sdílení témat a zpracování aktuálních obtíží. Skupina je určena pro klienty s depresivními, úzkostnými, psychosomatickými, vztahovými a jinými neurotickými obtížemi.
Jsme terapeutky, které vycházejí z gestalt přístupu. Při práci se věnujeme tělu, emocím. Budeme zařazovat prvky pohybové terapie, arteterapie a spirituálního rozvoje. Gestalt přístup se zabývá prožíváním tady a teď a vztahovostí.

Předběžně se můžete objednat na tel. 731 620 200 nebo níže uvedeným formulářem.

Frekvence setkávání: pravidelně 1x týdně v pondělí  9:00 – 11:00

Terapeuti: Mgr. Pavlína Pletkova a Mgr. Bohumila Zbíralová

Skupina je nyní naplněná.

Zavolejte, napište nám nebo vyplňte formulář níže.