Verbální skupinové psychoterapie Hrazeno pojišťovnou

Jste u nás poprvé? Přečtěte si více o účinnosti léčby formou skupinové psychoterapie zde.

V tuto chvíli nabízíme několik skupin verbální psychoterapie. Všechny jsou zaměřeny na léčbu psychosomatických onemocnění, nicméně liší se v terapeutickém přístupu a časech konání.

Vybírat můžete z nabídky níže:

 

 

Páteční ženská psychoterapeutická skupina s Mgr. Pavlou Pletkovou

Program bude probíhat 1x týdně, každý pátek od 10.00 do 11.45 hod na Psychosomatické klinice.

Během terapeutických setkání propojujeme verbální skupinový proces a strukturované terapeutické techniky (práce s tělem, arteterapie, Sandtray, práce s hlínou, relaxace a imaginace). Skupina s kapacitou 9 členů je otevřena pro klientky s úzkostně depresivními obtížemi, psychosomatickými nebo vztahovými problémy a dalšími potížemi neurotického charakteru.

Kapacita skupiny je aktuálně naplněna.

 

Psychoterapeutická skupina pro adolescenty ve věku od 16 do 18 let

Od září 2023 otevíráme na Psychosomatické klinice skupinovou psychoterapii pro adolescenty ve věku 16 až 18 let, převážně s úzkostnou a depresivní symptomatikou.

Setkání budou probíhat 1x týdně každé úterý od 16 do 19 hod. Jedná se o uzavřenou skupinu v délce trvání 5 měsíců.

Formát je 90 min. verbální, psychodynamicky vedená skupina, poté 90 min. zážitková lehce edukační skupina, vedená v kontextu expresivní terapie (body – drama – arte). Průběh zážitkové skupiny se bude odvíjet od tématu předchozí verbální skupiny a bude reagovat na aktuální klima ve skupině.

Program je hrazen pojišťovnou.

V případě zájmu kontaktujte vedoucí terapeutky:

Dima Salibová  774184588, salibova@psychosomatika.cz

Hana Chalušová  774414213, chalusova@psychosomatika.cz

 

Dynamicky orientovaná psychoterapeutická skupina

Nabízíme bezpečné prostředí pro sdílení témat a zpracování Vašich obtíží.

Frekvence setkávání: pravidelně 1x týdně ve středu 13:00 – 14:30, od září 2023 do června 2025. Skupina je polootevřená. V červenci a srpnu program neprobíhá.

Terapeut: Mgr. Kateřina Ratajová Ph.D

Koterapeut: Bc. Kristýna Hejlová

Na úvodní konzultaci s vedoucí terapeutkou se objednejte přes recepci.

Objednání na tel. 731 620 200 nebo přes email: klinika@psychosomatika.cz

Skupina je určena nejen pro pacienty s psychosomatickými obtížemi, ale i pro pacienty s depresivními, úzkostnými a jinými neurotickými obtížemi.

Kapacita skupiny je aktuálně naplněna.

 

Skupinová Gestalt psychoterapie

Terapeutickou skupinu pojímáme jako jedinečný prostor, který nabízí možnost k dobrodružným výpravám za poznáváním a přijímáním sebe sama prostřednictvím setkávání s jinými lidmi.

Gestalt přístup vnímáme spíše než jako neživou metodu jako způsob života podněcující k setkání s druhými lidmi i se sebou. Gestalt nehodnotí a nesnaží se celistvost člověka obsáhnout jednou kategorií či diagnózou. Využívá zážitku a energie přítomného setkání. Gestalt terapie se nesoustředí jen na výsledek, ale na proces, neboť věří, že výsledek je obsažen v procesu.

Nabídneme vám možnost nahlédnout a uvědomit si důvody trvajících či opakujících se obtíží. Skupina je určena pro pacienty s psychosomatickými a neurotickými obtížemi.

Skupina se schází každé úterý od 18,15 do 19,45 v prostorách kliniky.

Skupina vedená dvojicí terapeutů – Mgr. Pavlou Stiburkovou a Mgr. Petrem Paškem

Před zařazením do skupiny je nutné absolvovat vyšetření, na jehož základě bude stanovena indikace ke skupinové psychoterapii. Dále bude následovat setkání s jedním z terapeutů pro posouzení vhodnosti konkrétního skupinového programu pro daného pacienta a předání organzačních informací.

Jako minimální délku docházení do skupiny doporučujeme 2 měsíce (8 setkání). Jde o pomyslnou zkušební dobu, po které se pacient může vědoměji rozhodovat, zda-li pro něj má skupina význam a přínos či ne.

Skupina bude polouzavřená, což znamená, že v případě volných míst ve skupině bude možné do skupiny v předem dohodnutých termínech nastoupit i v jejím průběhu.

Pro pacienty, kteří hledají prostor pro hlubší a intenzivnější práci na sobě a svých tématech, doporučujeme paralelně docházet i na individuální terapii. Skupinová terapie může být pak vhodným doplňkem.

Večerní psychoterapeutická skupina

Setkáváme se každé pondělí od 18,05 do 19,35 a skupinoví terapeuti jsou Milan Stiburek a Mirka Benešová.Skupina je polotevřená, obvykle jedenkrát ročně přibíráme další zájemce, když někteří účastníci ve skupině skončí . Počet lidí ve skupině se tak pohybuje mezi sedmi a dvanácti účastníky. Skupina je nyní naplněná.

Doba docházky do skupiny není předem stanovená, je individuální, na zvážení a posouzení potřeb každého účastníka, domluvě s terapeuty i se skupinou. Obsah sezení není strukturovaný, pracujeme s tématy, která účastníci přinášejí proto, že je v danou chvíli vnímají jako aktuální a chtějí je sdílet s ostatními členy a společně s nimi si je prohlížet z různých úhlů pohledu. Terapeuti jsou spíše moderátoři rozhovoru a facilitátoři procesu, snaží se udržet jednotlivá témata živá a aby všichni dostali prostor pro prožívání i sdílení.

Přijetí do skupiny předchází rozhovor s oběma skupinovými terapeuty, při kterém se snažíme posoudit vhodnost zařazení zájemce do skupiny, tedy prospěšnost skupiny pro něj i jeho osoby pro skupinu, tak jak to odpovídá jejímu aktuálnímu složení. Zajímá nás zejména ochota sdílet s druhými, otevřenost mluvit o svých citlivých osobních tématech a zájem i ochota být k dispozici pro druhé.

Proč si myslíme, že skupinová terapie funguje?
Skupinová psychoterapie je přístup, který k terapeutickým účelům využívá setkávání více lidí ve stabilním seskupení, jejich vzájemných interakcí a mezilidských vztahů. Nabízí relativně bezpečné, byť někdy dosti dynamické prostředí, ve kterém je možné sdílet své starosti, svůj pohled na svět i svůj životní příběh. Je prostorem, který nabízí možnost porovnávat své pohledy s názory a životními zkušenostmi ostatních účastníků skupiny a slyšet od druhých jak nás vnímají. Umožňuje zažít přijetí a někdy i konfrontaci, které nás mohou posunout při hledání lepších možností. Díky tomu se můžete dozvědět více o svých motivech, potřebách a překážkách, které brání jejich naplnění. Skupinová psychoterapie je prospěšná zejména pro ty, kteří pociťují obtíže v mezilidských vztazích, v komunikaci s druhými, potřebují porozumět sobě i druhým, popřípadě změnit svou aktuální životní situaci.

Dopolední psychoterapeutická sebezkušenostní skupina

Nabízíme bezpečné prostředí pro sdílení témat a zpracování aktuálních obtíží. Skupina je určena pro klienty s depresivními, úzkostnými, psychosomatickými, vztahovými a jinými neurotickými obtížemi.
Jsme terapeutky, které vycházejí z gestalt přístupu. Při práci se věnujeme tělu, emocím. Budeme zařazovat prvky pohybové terapie, arteterapie a spirituálního rozvoje. Gestalt přístup se zabývá prožíváním tady a teď a vztahovostí.

Předběžně se můžete objednat na tel. 731 620 200 nebo níže uvedeným formulářem.

Frekvence setkávání: pravidelně 1x týdně v pondělí  9:00 – 11:00

Terapeuti: Mgr. Pavlína Pletkova a Mgr. Bohumila Zbíralová

Skupina je nyní naplněná.

Zavolejte, napište nám nebo vyplňte formulář níže.