Verbální skupinové psychoterapie Hrazeno pojišťovnou

Jste u nás poprvé? Přečtěte si více o účinnosti léčby formou skupinové psychoterapie zde.

V tuto chvíli nabízíme několik skupin verbální psychoterapie. Všechny jsou zaměřeny na léčbu psychosomatických onemocnění, nicméně liší se v terapeutickém přístupu a časech konání.

Vybírat můžete z nabídky níže:

Skupinová Gestalt psychoterapie

Terapeutickou skupinu pojímáme jako jedinečný prostor, který nabízí možnost k dobrodružným výpravám za poznáváním a přijímáním sebe sama prostřednictvím setkávání s jinými lidmi.

Gestalt přístup vnímáme spíše než jako neživou metodu jako způsob života podněcující k setkání s druhými lidmi i se sebou. Gestalt nehodnotí a nesnaží se celistvost člověka obsáhnout jednou kategorií či diagnózou. Využívá zážitku a energie přítomného setkání. Gestalt terapie se nesoustředí jen na výsledek, ale na proces, neboť věří, že výsledek je obsažen v procesu.

Nabídneme vám možnost nahlédnout a uvědomit si důvody trvajících či opakujících se obtíží. Skupina je určena pro klienty s psychosomatickými a neurotickými obtížemi.

Skupina se schází každé úterý od 18,15 do 19,45, v prostorách kliniky. Skupina je nyní naplněná. V případě Vašeho zájmu o účast ve skupině se můžete přihlásit ke vstupnímu pohovoru u terapeutů přes recepci na tel. 731 620 200, 233 351 741

Předběžně se můžete objednat na tel. 233 351 741 nebo níže uvedným formulářem.

 

Skupina bude vedená dvojicí terapeutů – Mgr. Pavla Stiburková a Mgr. Petr Pašek.

Před zařazením do skupiny je nutné absolvovat vyšetření, na jehož základě bude stanovena indikace ke skupinové psychoterapii. Dále bude následovat setkání s jedním z terapeutů pro posouzení vhodnosti konkrétního skupinového programu pro daného klienta a předání organzačních informací.

Jako minimální délku docházení do skupiny doporučujeme 2 měsíce (8 setkání). Jde o pomyslnou zkušební dobu, po které se klient může vědoměji rozhodovat, zda-li pro něj má skupina význam a přínos či ne.

Skupina bude polouzavřená, což znamená, že v případě volných míst ve skupině bude možné do skupiny v předem dohodnutých termínech nastoupit i v jejím průběhu.

Pro klienty, kteří hledají prostor pro hlubší a intenzivnější práci na sobě a svých tématech, doporučujeme paralelně docházet i na individuální terapii. Skupinová terapie může být pak vhodným doplňkem.

Večerní psychoterapeutická skupina

Setkáváme se každé pondělí od 18,05 do 19,35 a skupinoví terapeuti jsou Milan Stiburek a Mirka Benešová.Skupina je polotevřená, obvykle jedenkrát ročně přibíráme další zájemce, když někteří účastníci ve skupině skončí . Počet lidí ve skupině se tak pohybuje mezi sedmi a dvanácti účastníky. Skupina je nyní naplněná.

Doba docházky do skupiny není předem stanovená, je individuální, na zvážení a posouzení potřeb každého účastníka, domluvě s terapeuty i se skupinou. Obsah sezení není strukturovaný, pracujeme s tématy, která účastníci přinášejí proto, že je v danou chvíli vnímají jako aktuální a chtějí je sdílet s ostatními členy a společně s nimi si je prohlížet z různých úhlů pohledu. Terapeuti jsou spíše moderátoři rozhovoru a facilitátoři procesu, snaží se udržet jednotlivá témata živá a aby všichni dostali prostor pro prožívání i sdílení.

Přijetí do skupiny předchází rozhovor s oběma skupinovými terapeuty, při kterém se snažíme posoudit vhodnost zařazení zájemce do skupiny, tedy prospěšnost skupiny pro něj i jeho osoby pro skupinu, tak jak to odpovídá jejímu aktuálnímu složení. Zajímá nás zejména ochota sdílet s druhými, otevřenost mluvit o svých citlivých osobních tématech a zájem i ochota být k dispozici pro druhé.

Proč si myslíme, že skupinová terapie funguje?
Skupinová psychoterapie je přístup, který k terapeutickým účelům využívá setkávání více lidí ve stabilním seskupení, jejich vzájemných interakcí a mezilidských vztahů. Nabízí relativně bezpečné, byť někdy dosti dynamické prostředí, ve kterém je možné sdílet své starosti, svůj pohled na svět i svůj životní příběh. Je prostorem, který nabízí možnost porovnávat své pohledy s názory a životními zkušenostmi ostatních účastníků skupiny a slyšet od druhých jak nás vnímají. Umožňuje zažít přijetí a někdy i konfrontaci, které nás mohou posunout při hledání lepších možností. Díky tomu se můžete dozvědět více o svých motivech, potřebách a překážkách, které brání jejich naplnění. Skupinová psychoterapie je prospěšná zejména pro ty, kteří pociťují obtíže v mezilidských vztazích, v komunikaci s druhými, potřebují porozumět sobě i druhým, popřípadě změnit svou aktuální životní situaci.

Ženská terapeutická skupina

Terapeutická  a sebezkušenostní skupina. Polootevřená, dynamicky orientovaná.
Celkový počet 7-10 žen, se vztahovými či psychosomatickými obtížemi.

Do skupinové terapie budou zařazeny prvky pohybové terapie, arteterapie a spirituálního rozvoje.
Frekvence setkávání: pravidelně 1x týdně 90 minut, ve čtvrtek 17.30 – 19.00

Terapeuti: MUDr.Ivana Jirmanová, MUDr.Daniela Šroubková

Skupina je nyní naplněná a bude nabírat nové členy skupiny od června 2019.

Předběžně se můžete objednat na tel. 233 351 741 nebo níže uvedným formulářem

Zavolejte, napište nám nebo vyplňte formulář níže.

(v období od 9.7.2018 do 24.8.2018: po - pá, 9:00 - 15:00)