O Psychosomatické klinice

 

Psychosomatická klinika byla založena v roce 2003. Vznikla spojením velmi předvídavého nápadu známého psychiatra MUDr. M. Jarolímka a majitele krásné břevnovské vily a úspěšného podnikatele Aleše Voverky.

Základní  filozofií pracoviště byl od začátku celostní přístup. Základní strategií mezioborová týmová spolupráce a společné hledání optimální péče o pacienta. Nadstavbou měla tehdy být jakási “virtuální poliklinika” spojující “virtuální týmy” nejrůznějších odborníků pracující se společnými pacienty.

Klinika se zpočátku potýkala s mnoha těžkostmi. S malým zájmem pacientů i spolupracujících odborníků. To se ale v průběhu let začalo proměňovat, patrně v souvislosti s rozšiřujícím se povědomí o celostním přístupu a s poznáváním limitů čistě biologického přístupu v medicíně.

Postupně přibývalo pacientů kteří u nás vyhledávali léčení svých potíží i lékařů se zájmem o spolupráci. V roce 2010 až 2011 jsme se ocitli díky stavbě tunelu Blanka, která probíhala v bezprostřední blízkosti budovy, téměř na staveništi.

 

Ve stejnou dobu byla již intenzita provozu větší a my jsme se stále více potýkali s omezeným prostorem staré budovy. Majitel budovy pak udělal další odvážné a dobré rozhodnutí, a to využít stavebních úprav v bezprostředním okolí vily k dostavbě dvou nových křídel s dostatkem nových místností pro narůstající potřeby kliniky.

 

Pro tým Psychosomatické kliniky i pro naše pacienty to bylo těžké období. Stavba tunelu Blanka zasáhla do klidného, tichého a bezpečného prostředí, tolik potřebného pro léčení. Výsledek ale stál za měsíce strádání a omezeného provozu.

V současné době má Psychosomatická klinika početný interdisciplinární tým, který se skládá z kvalifikovaných specialistů se zkušenostmi v psychosomatice, psychoterapii, psychiatrii, psychologii i somatických oborech. Tento tým nabízí psychiatrickou ambulantní péči, klinicko-psychologickou ambulantní péči, psychoterapii individuální (dynamickou, rogeriánskou, psychoanalytickou, gestaltterapii, KBT), skupinovou a rodinnou i stacionární. Vhodným způsobem do komplexního programu začleňujeme i techniky práce s tělem, autogenního tréninku, focusingu, arteterapie, dramaterapie, souborů relaxačních cvičení, taneční terapie a dalších.

Multioborový tým je v léčbě psychosomatických onemocnění nepostradatelný. Spojuje totiž dovednosti, zkušenosti a pohledy několika odborností, mnoha různých přístupů a postojů. Každý z týmu má jisté své znalosti a dovednosti, svůj způsob myšlení a vidění světa. Vzájemně se tedy doplňujeme, obohacujeme a inspirujeme. Při řešení otázek jsme schopni dosáhnout kompromisů, které tak vylučují krajní postoje a názory, čímž se v týmu udržuje důležitá rovnováha.

Chceme, aby Psychosomatická klinika byla i zdrojem informací, vědomostí a zkušeností z oblasti psychosomatiky (nebo spíše chápání bio-psycho-sociálního sociálních souvislostí) při prevenci, diagnostice a terapii.

Náš tým organizuje přednášky s psychosomatickou problematikou, vede akreditované kurzy pro střední zdravotní personál, podílí se na postgraduálním vzdělávání psychologů v oboru klinická psychologie, na postgraduální výuce lékařů v oboru psychosomatická medicína.

Věnujeme se i výuce studentů medicíny a fyzioterapie. Umožňujeme jim nahlédnout propojenost uměle oddělovaných úrovní lidského organismu v systémech vztahů i možnou koexistenci různých konceptů.