Frakcionovaný psychosomatický stacionář Hrazeno pojišťovnou

Je formou skupinové multimodální léčby, která je určitým kompromisem v intenzitě a rozsahu. Oproti ostatním našim denním stacionářům probíhá jen jedenkrát týdně v rozsahu tří hodin. Kombinuje skupinovou verbální terapii a práci s tělem (například autogenní trénink) a arteterapii.

Je vhodný pro většinu psychosomatických pacientů. Další běh se bude otevírat v září.