Frakcionovaný psychosomatický stacionář Hrazeno pojišťovnou

Je formou skupinové multimodální léčby, která je určitým kompromisem v intenzitě a rozsahu. Oproti ostatním našim denním stacionářům probíhá jen jedenkrát týdně v rozsahu tří hodin. Kombinuje skupinovou verbální terapii a práci s tělem (například autogenní trénink) a arteterapii.

Je vhodný pro většinu psychosomatických pacientů. Je formou skupinové terapie, která je velmi zkrácenou formou stacionáře.

Další běh se bude otevírat v září.

Bude probíhat ve čtvrtek vždy od 9:30 – 12:00 po dobu 0, 5 roku. Vedený bude Mgr. Ratajovou.