Frakcionovaný psychosomatický stacionář Hrazeno pojišťovnou

Je formou skupinové multimodální léčby, která je určitým kompromisem v intenzitě a rozsahu. Oproti ostatním našim denním stacionářům probíhá jen jedenkrát týdně v rozsahu tří hodin. Kombinuje skupinovou verbální terapii a práci s tělem (například autogenní trénink) a arteterapii.

Je vhodný pro většinu psychosomatických pacientů. Je formou skupinové terapie, která je velmi zkrácenou formou stacionáře.

Další běhy se budou otevírat na podzim 2021.

Běh vedený Mgr. Kateřinou Ratatajovou, PhD. bude probíhat od září 2020 do června 2021 ve čtvrtek od 9:00 – 12:00. Lze se objednat na konzultaci v září.

Běh vedený MUDr. Jaromírem Kabátem a Mgr. Kateřinou Ratatajovou, PhD. Bude probíhat od září 2020 do června 2021 v úterý od 13:00 – 16:00. Lze se objednat na konzultaci v září.