Frakcionovaný psychosomatický stacionář Hrazeno pojišťovnou

Je formou skupinové multimodální léčby, která je určitým kompromisem v intenzitě a rozsahu. Oproti ostatním našim denním stacionářům probíhá jen 1x týdně v rozsahu 3 hodin po dobu 9 měsíců. Kombinuje skupinovou verbální terapii a práci s tělem (například autogenní trénink) a arteterapii.

Je vhodný pro většinu psychosomatických pacientů. Je formou skupinové terapie, která je zkrácenou formou stacionáře.

Další běhy se budou otevírat až v roce 2022. Sledujte prosím aktuální informace na našich webových stránkách.