Frakcionovaný psychosomatický stacionář Hrazeno pojišťovnou

Je formou skupinové multimodální léčby, která je určitým kompromisem v intenzitě a rozsahu. Oproti ostatním našim denním stacionářům probíhá jen jedenkrát týdně v rozsahu tří hodin. Kombinuje skupinovou verbální terapii a práci s tělem (například autogenní trénink) a arteterapii.

Je vhodný pro většinu psychosomatických pacientů. Je formou skupinové terapie, která je velmi zkrácenou formou stacionáře.

Další běhy se budou otevírat na podzim.

Běh vedený Mgr. Kateřinou Ratatajovou, PhD. bude probíhat po dobu půl roku vždy ve čtvrtek od 9:00. Běh je již naplněný.

Běh vedený MUDr. Jaromírem Kabátem a Mgr. Kateřinou Ratatajovou, PhD. bude probíhat vždy ve středu od 16:00. Běh je již naplněný.

Běh vedený Mgr. Evou Klenerovou bude probíhat vždy v pondělí od 16:00. Běh je již naplněný .