Frakcionovaný psychosomatický stacionář Hrazeno pojišťovnou

Je formou skupinové multimodální léčby, která je určitým kompromisem v intenzitě a rozsahu. Oproti ostatním našim denním stacionářům probíhá jen jedenkrát týdně v rozsahu tří hodin. Kombinuje skupinovou verbální terapii a práci s tělem (například autogenní trénink) a arteterapii.

Je vhodný pro většinu psychosomatických pacientů.

 

Nabídka pracovní pozice - asistent nebo asistentka pro příjem nových pacientů a koordinaci týmové spolupráce