Frakcionovaný psychosomatický stacionář Hrazeno pojišťovnou

FRAKCIONOVANÝ STACIONÁŘ “MOST”

Mezi světem čistě biologického chápání nemoci a světem komplexního psychosomatického porozumění.

Jedná se o multimodální psychoterapeutický program pro pacienty s psychickými či déle trvajícími tělesnými potížemi, které neodpovídají nálezům běžných lékařských vyšetření nebo jejich léčba nevede ke zlepšení. Multimodální v tomto případě znamená, že program kromě psychoterapie ve skupině maximálně devíti pacientů zahrnuje také další aktivity a léčebné intervence, jako relaxační cvičení, mindfulness, arteterapii a bodyterapii. Někdy je těžké porozumět složitým souvislostem mezi psychickými obsahy a tělesnými procesy, proto je další jeho důležitou součástí edukace, tedy přinášení informací o těchto souvislostech. Multimodální léčba by tak měla nastartovat proces změn, který pokračuje i po skončení terapie a přináší pacientům další zlepšení v různých oblastech jejich života.

Program probíhá v prostorách Psychosomatické kliniky v Divoké Šárce vždy ve čtvrtek v odpoledních hodinách 15:00 – 17:30. Minimální délka účasti v programu je tři měsíce, maximální možná je 5 měsíců. Skupinu vede terapeutický pár. Skupina je polootevřená, průběžně budou doplňována místa uvolněná pacienty kteří dokončili léčbu.

 

FRAKCIONOVANÝ STACIONÁŘ S ARTETERAPIÍ

Je formou skupinové multimodální léčby, která je určitým kompromisem v intenzitě a rozsahu. Oproti ostatním našim denním stacionářům probíhá jen 1x týdně v rozsahu 3 hodin po dobu 9 měsíců. Kombinuje skupinovou verbální terapii a práci s tělem (například autogenní trénink) nebo arteterapii.

Je vhodný pro většinu psychosomatických pacientů.

Další běh bude otevřen v září 2023 pod vedením doc. Šimka a BcA. et Bc. Ing. Radky Joskové. Do tohoto běhu se lze přihlašovat na klinika@psychosomatika.cz

Místo a čas konání: Psychosomatická klinika, Patočkova 3/712 Praha 6

Každý pátek od 15:30 do 18:30

Začátek programu bude upřesněn, zatím probíhají úvodní konzultace s vedoucími terapeuty.

 

FRAKCIONOVANÝ STACIONÁŘ S BODYTERAPIÍ

Je vhodný pro psychosomatické a neurotické pacienty. 

Náplň: verbální terapeutická skupina a práce s tělem, skupina je uzavřená (doporučeno účastnit se celého běhu)

Skupina začíná 16. 10. 2023, končit bude 20. 5. 2024 (30 setkání). 

Čas: každé pondělí od 17:15 hod.

Místo: Psychosomatická klinika, Patočkova 3/712 Praha 6 (suterén)

Přijetí do skupiny předchází absolvování vstupního pohovoru s vedoucími terapeuty. Chcete-li se na pohovor objednat, zavolejte na recepci na telefonní číslo 731 620 200. Péče je hrazena ze zdravotního pojištění, v případě nepřítomnosti je třeba uhradit storno poplatek za rezervaci kapacity (600 Kč/sezení).