Frakcionovaný psychosomatický stacionář Hrazeno pojišťovnou

Je formou skupinové multimodální léčby, která je určitým kompromisem v intenzitě a rozsahu. Oproti ostatním našim denním stacionářům probíhá jen 1x týdně v rozsahu 3 hodin po dobu 9 měsíců. Kombinuje skupinovou verbální terapii a práci s tělem (například autogenní trénink) nebo arteterapii.

Je vhodný pro většinu psychosomatických pacientů.

V prosinci 2021 otevíráme další běh frakcionovaného stacionáře pro ženy. Program povede MUDr. Jirmanová a MUDr. Regentová a bude zaměřen na práci s tělem.

Místo a čas konání: Psychosomatická klinika, Patočkova 3/712 Praha 6

Každé pondělí od 17:15 do 19:00

 

Další běh (s arteterapeutickými bloky) bude otevřen v lednu 2022 pod vedením doc. Šimka a BcA. et Bc. Ing. Radky Joskové. Do tohoto běhu se lze přihlašovat na klinika@psychosomatika.cz

Místo a čas konání: Psychosomatická klinika, Patočkova 3/712 Praha 6

Každý pátek od 15:30 do 18:30