Stacionární péče Hrazeno pojišťovnou

Program denního staconáře poskytuje možnost intenzivnější terapeutické práce bez nutnosti hospitalizace. Jde o ambulantní formu léčení. Pacienti buďto denně na program docházejí, nebo mohou využít možnosti ubytování (nejde však o hospitalizaci). V průběhu programu mají účastníci denního stacionáře možnost zmapovat nejširší souvislosti svých potíží, naučit se lépe rozumět svým psychosomatickým problémům, začít využívat svých schopností a zdrojů ke změnám i k mírnění a ústupu příznaků.

Program denního stacionáře je primárně určen pro pacienty s psychosomatickými obtížemi, mohou jej ale využít i ostatní, kteří budou mít prospěch z některých specifických vlastností programu:

Ten je pestrý a většinou sestává z kombinace psychoterapeutické péče (skupinová psychoterapie, arteterapie, KBT, neverbálních technik), práce s tělem (fyzioterapie, bioenergetická cvičení, relaxace) a  edukace – vysvětlování příčin a širších souvislostí tělesných potíží. Vše probíhá ve skupině o maximálním počtu 9 členů.

Nabídka stacionární péče

Pobytový psychosomatický stacionář

Oproti ambulantnímu léčení poskytuje možnost intenzivnější terapeutické práce, nabízí sice ubytování, aby byl dostupnější i pro mimopražské pacienty, nejedná se ale o hospitalizaci na nemocničním oddělení.

Délka je plánována na 6–12 týdnů.

Denní stacionář

Denní stacionář poskytuje možnost intenzivnější terapeutické práce ambulantní (docházkovou) formou od úterý do pátku bez nutnosti hospitalizace. Program je multimodální, probíhá ve skupině obvykle 6-9 pacientů . Délka je plánována na 11 týdnů.

Frakcionovaný psychosomatický stacionář

Jde o program využívající rovněž kombinaci skupinové psychosomaticky zaměřené psychoterapie a terapeutické práce s tělem, případně arteterapie.