Pojišťovny

Zdravotní pojišťovny, se kterými má klinika uzavřenou smlouvu:
pro všechny standardní lékařské výkony psychologie, psychiatrie a psychoterapie *)

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) – kód 111
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) – kód 201
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – kód 205
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (Zdravotní pojišťovna Škoda) – kód 209
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) – kód 211
  • Oborová zdravotní pojišťovna – kód 207

* kromě rehabilitační péče

Pro výkony interního lékařství (MUDr. Martin Weis):

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) – kód 111
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) – kód 211
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – kód 205
  • Oborová zdravotní pojišťovna – kód 207

 

Zdravotní péči v plném rozsahu a veškeré služby Psychosomatické kliniky samozřejmě poskytneme i klientům jiných zdravotních pojišťoven, cizincům nebo anonymně klientům bez udání totožnosti. Aktuální ceník pro pacienty, kterým nehradí péči pojišťovna naleznete: zde.