Pobytový psychosomatický stacionář Hrazeno pojišťovnou

 

Program stacionáře je určen pro pacienty s psychosomatickými obtížemi. Oproti ambulantnímu léčení poskytuje možnost intenzivnější terapeutické práce, nabízí sice ubytování, aby byl dostupnější i pro mimopražské pacienty, nejedná se ale o hospitalizací na nemocničním oddělení.

Ubytování má spíše charakter penzionu v hezkém prostředí přírodního parku a přesto v Praze v dobré dostupnosti městské dopravy. V průběhu programu mají účastníci možnost zmapovat nejširší souvislosti svých potíží, naučit se lépe rozumět svým psychosomatickým problémům, začít využívat svých schopností a zdrojů ke změnám a dospět k rozhodnutí o dalším postupu.
Léčení zahrnuje psychoterapeutické a na tělo orientované a fyzikálně rehabilitační postupy léčby a probíhá ve skupině maximálně deseti pacientů. Pobyt je založen na principu terapeutické komunity. Délka je plánována na 6 týdnů.

Pro ubytování je k dispozici šest pokojů, prostorná místnost pro vlastní terapeutický program a nově zařízená kuchyň s jídelnou. Léčebný program, který každý všední den trvá od 9:00h do 17:00h, je sestaven z několika modulů:

Skupinová psychoterapie

Je hlavní součástí programu stacionáře. Jejím cílem je v tomto stacionáři vytvořit bezpečný prostor pro zkoumání a odhalování jak tělesných tak psycho-sociálních aspektů onemocnění a pro jejich léčebné ovlivňování směřující k úzdravě.

Edukace

Je důležitou součástí léčby. Lékař formou přednášek a diskuzí podává informace, které vysvětlují propojení mezi psychickým stavem a tělesnými nebo psychickými potížemi. Cílem je ozřejmit a vysvětlit  jednotu těla a ducha tak, aby to bylo pro každého srozumitelné a pochopitelné.

Arteterapie

Je specifický psychoterapeutický přístup, při kterém si skrze vlastní tvořivost můžeme více porozumět. Cílem je hlubší sebepoznání, porozumění psychologickým souvislostem problémů nebo zdravotních obtíží. I když je rozhovor a slovní vyjádření důležitou součástí terapeutického procesu, je tato technika vhodná i pro ty, kteří obtížněji přemýšlí a hovoří o svých pocitech a starostech.

Neverbální techniky

Jsou zážitkové techniky, které mohou pomoci více vnímat určité naše dosud skryté kvality, ale i limity ve vztahu k sobě i k druhým.

Bioenergetická cvičení

Vycházejí z předpokladu, že tělesná a duševní stránka člověka spolu úzce souvisí. Proto je možné skrze práci s tělem přistupovat k různým psychickým obsahům – zejména k emocím.

Samozřejmé je, že tento vztah funguje i opačně. Obraz potlačených citů, nadměrného stresu i individuálního „osobnostního stylu“ je vyjádřený v těle člověka ve formě bloků, svalových spasmů či chronicky bolestivých míst nebo poruch imunitní nebo hormonální regulace.

Bioenergetická cvičení napomáhají odstraňovat tyto překážky v těle a navozují obnovení tělesné a duševní rovnováhy. V praxi se to projevuje lepším vnímáním vlastního těla, zvýšenou pohyblivostí a dobrým duševním rozpoložením, případně ústupem různých obtěžujících tělesných příznaků.

Bodypsychoterapie – psychosomatické cvičení

Bodypsychoterapie zahrnuje prvky z různých druhů cvičení těla i ducha. Hlavními principy těchto cvičení jsou:

· zklidnění toku myšlenek,

· vědomé uvolňování a vnímání vlastního těla,

· hluboký dech a soustředění na právě prováděný pohyb.

Cvičení přispívá k navázání kontaktu s vlastním tělem. Napomáhá kultivovat schopnost vnímat a prožívat jak tělesné, tak psychické pocity a vnímat tak tělo i psychiku celistvě. Kultivace těchto schopností pozitivně přispívá k celkovému zlepšování psychofyzického stavu a nespecificky /avšak nezastupitelně/ tak působí v léčebném procesu.

Autogenní trénink

Jde o relaxační tréninkovou psychoterapeutickou metodu. Usnadňuje regulaci svalového a současně psychického napětí a umožňuje lépe ovládat některé vegetativní funkce. Autogenní trénink je vhodný pro skoro každého. Velmi vhodný je pak u pacientů s psychosomatickými poruchami. Jde o techniku pomocnou, avšak velmi významnou a užitečnou.

Princip terapeutické komunity

V pobytovém stacionáři spolu pacienti určitou dobu žijí a kromě léčebného programu sdílejí i další společný čas pracovní, sportovní nebo jinou činností. Stacionář je umístěn v klidném prostředí přírodní rezervace Divoká Šárka, takže volné chvíle je možné využít k procházkám v přírodě, ke sportu, nebo k odpočinku. V kuchyni, která je kdykoliv v průběhu stacionáře k dispozici, můžete společně přípravovat zdravé pokrmy podle navržených doporučených receptů nebo podle vlastní zkušenosti a fantazie tak, aby strava v optimálním poměru živin, minerálů a vitaminů byla doplňkem celostní péče.

Zdravá výživa

Zdravá výživa udržuje organismus v rovnováze. Může snížit riziko nebo dokonce zabránit celé řadě chronických chorob, může pomoci zvýšit účinky léčby a léčebně ovlivnit stav těla, tělesné procesy i stav psychiky. K tomu je nutné, aby konzumované pokrmy obsahovaly vyvážené množství živin, dostatečné množství vody, ale především ovoce a zeleninu. Zdravá výživa vyžaduje vyvážený příjem základních živin (bílkoviny, sacharidy a tuky), doplňkových živin (vitamíny, stopové prvky a vláknina) a dostatečné množství vody.

V programu pobytového stacionáře má proto zdravá výživa své důležité místo. Ke společnému či individuálnímu vaření, podle doporučených a odborníky navržených receptů, můžete využít nově vybudovanou kuchyň s jídelnou.

Uvolněná atmosféra během vaření vytváří navíc nové společné zážitky, stmeluje tým a je vlastně sama důležitou komunitní aktivitou. Zdravé jídlo pak posiluje důležitou složku léčby, péči o sebe, své potřeby a své tělo.

Prostředí v okolí denního stacionáře

Klidné skalnaté údolí Divoké Šárky je pojmenované po příběhu legendy o Šárce a Ctiradovi, která je spojena s atmosférou místních lesů. Údolí Šárky poskytuje vhodné prostředí pro procházky kolem přírodního koupaliště, Šáreckého potoka a malebných skal. Cestou je možné objevovat život místní vegetace a umístění přírodních studánek. Tajuplný a blízký kontakt s přírodou zde nabízí i skalnatý kaňon. Idylická skalistá krajina okolí má v každém ročním období své kouzlo a nabízí možnosti rozmanitého odpočinkového a sportovního vyžití. Je možné vydat se na pěší výlet, procházku nebo promenádu kolem vodní nádrže Džbán, na kterém se dá v zimě i bruslit.

Pro zájemce o kulturu jsou pak ve velmi dobrém dopravním spojení k dispozici nedaleké Hradčany a Břevnovský či Strahovský klášter a jejich zahrady. Příjemný kontakt s městským životem je možné načerpat v blízkých Vokovicích,  v platanových ulicích na Ořechovce nebo v novém volnočasovém parku ve Střešovicích, kde se nachází i hlavní budova Psychosomatické kliniky.

Pro pobyt ve stacionáři pro Vás připravujeme zajímavé procházkové okruhy, které v čase mimo terapeutický  program můžete prozkoumávat pěšky i na kole a nalézat nové cesty a propojení s dalšími částmi šáreckého údolí.

Možnosti objednání a adresa:

Skupina pobytového stacionáře se v pravidelných intervalech doplňuje, tedy objednání k příjmu do stacionáře je možné průběžně. Předpokládáme minimální čekací dobu.

Objednat se můžete na telefonním čísle: 731 620 200, případně přes email: klinika@psychosomatika.cz, vorisek@psychosomatika.cz

Program je hrazen zdravotními pojišťovnami 111, 201, 211, 205, 217, 209.
Příplatek za týden ubytování (po – ne) a nákup potravin na společné vaření obědů
v programu “zdravá výživa” : 2000,- Kč

Adresa stacionáře: Nad Lávkou 105, 160 00 Praha 6-Vokovice (Vokovice 790)

 

Zavolejte, napište nám nebo vyplňte formulář níže.