Metody kognitivně behaviorální terapie (KBT) v praxi 

Jaromír Kabát | Články, informace. | Novinky | 7.9.2022

Obsah:

Během pěti tříhodinových bloků bude účastníkům ve stručnosti představen model KBT a účastníci budou často sebezážitkovým způsobem seznámeni s hlavními metodami KBT, které se využívají v terapii lidí s různými úzkostnými a úzkostně depresivními problémy. Jedná se o metody jako jsou kognitivní restrukturalizace, expozice, zklidňující dýchání do břicha, mindfulness cvičení, terapeutické dopisy, reskripce v imaginaci, nácvik sdělování kritiky aj.  Účastníci obdrží informační materiály k jednotlivým metodám.

Lektor: Mgr. Roman Pešek (www.kbt-pesek.cz)

Kurz je určen pro lékaře, psychology, zdravotní sestry, sociální pracovníky, studenty psychologie, psychoterapie, sociální práce a další, pro které budou získané znalosti a dovednosti užitečné pro jejich profesní i osobní život.

Termíny na rok 2022:

středa 21/9 2022: 9,00 – 12,15

středa 5/10 2022: 9,00 – 12,15

středa 19/10 2022: 9,00 – 12,15

středa 2/11 2022: 9,00 – 12,15

středa 16/11 2022: 9,00 – 12,15

Maximální počet účastníků pro osobní (face to face) účast ve skupině je 13. Rovněž je možná počtem neomezená účast v online režimu, v rámci kterého se účastníci kurzu připojí pomocí ZOOM, vidí na monitoru prezentaci, účastníky, kteří jsou fyzicky přítomni na skupině a další účastníky připojené online.

Cena kurzu: 5000 Kč za všech 5, na sebe systematicky navazujících bloků, se zadávanými domácími cvičeními pro účastníky kurzu (cena je stejná pro osobní i online účast).

Přihlášení: Přihlášky a více informací: klinika@psychosomatika.cz

Místo: Psychosomatická klinika s.r.o. Patočkova 3/712, Praha 6 (tram č. 25, zastávka Hládkov)

Přihlášení do kurzu je možné do pátku 16.9.2022