Metody kognitivně behaviorální terapie (KBT) v praxi 

Jaromír Kabát | Články, informace. | Novinky | 7.2.2019

Obsah:

Během 4 tříhodinových bloků bude účastníkům ve stručnosti představen model KBT a účastníci budou sebezážitkovým způsobem seznámeni s častými metodami KBT, které se využívají v terapii lidí s různými úzkostnými, depresivními a fobickými problémy. Jedná se o metody jako jsou kognitivní restrukturalizace, expozice, katastrofický scénář, zklidňující dýchání, terapeutické dopisy, reskripce v imaginaci, nácvik sdělování kritiky, nácvik odmítání, pozitivní aserce aj. Účastníci obdrží materiály, kde budou jednotlivé metody a jejich provádění popsáno.

Kurz je určen pro lékaře, psychology, zdravotní sestry, sociální pracovníky, studenty psychologie, psychoterapie, sociální práce a další, pro které budou získané znalosti a dovednosti užitečné pro jejich profesní i osobní život.

Místo: Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha 6

Termíny:

27.5  14:45 – 17:45

10.6 14:45 – 17:45

16.9 14:45 – 17:45

30.9 14:45 – 17:45

Max počet účastníků: 14

Lektor: Mgr. Roman Pešek – KBT terapeut, supervizor a externí spolupracovník PS kliniky s dlouholetou zkušeností s individuální a skupinovou KBT (www.kbt-pesek.cz).

Cena: 4000 Kč za všechny 4 bloky.

Přihlášení : Přihlašte se skrze email na emailové adrese klinika@psychosomatika.cz nebo volejte na recepci na tel. číslo 233 351 741.