Metody kognitivně behaviorální terapie (KBT) v praxi 

Jaromír Kabát | Články, informace. | Novinky | 7.9.2018

Obsah:

Během tří tříhodinových bloků bude účastníkům ve stručnosti představen model KBT a účastníci budou sebezážitkovým způsobem seznámeni s častými metodami KBT, které se využívají v terapii lidí s různými úzkostnými, depresivními a fobickými problémy. Jedná se např. o metody jako jsou kognitivní restrukturalizace, expozice, katastrofický scénář, terapeutické dopisy, preskripce v imaginaci, nácvik sdělování a přijímání kritiky, nácvik odmítání aj.

Účastníci obdrží materiály, kde budou jednotlivé metody a jejich provádění popsáno.

Kurz je určen pro lékaře, psychology, zdravotní sestry, sociální pracovníky, studenty psychologie, psychoterapie, sociální práce a další, pro které budou získané znalosti a dovednosti užitečné pro jejich profesní i osobní život.

Místo: Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha 6

Termíny:

1. blok: pondělí – 8.10 2018: 15,00 – 18,15
2. blok: pondělí – 22.10 2018: 15,00 – 18,15
3. blok: pondělí – 12.11 2018: 15,00 – 18,15

Max počet účastníků: 14

Lektor: Mgr. Roman Pešek – KBT terapeut, supervizor a externí spolupracovník PS kliniky s dlouholetou zkušeností s individuální a skupinovou KBT (www.kbt-pesek.cz).

Cena: 2400,-Kč za všechny tři bloky