Metody kognitivně behaviorální terapie (KBT) v praxi 

Jaromír Kabát | Články, informace. | Novinky | 7.2.2019

Obsah:

Během 4 tříhodinových bloků bude účastníkům ve stručnosti představen model KBT a účastníci budou často sebezážitkovým způsobem seznámeni s hlavními metodami KBT, které se využívají v terapii lidí s různými úzkostnými a úzkostně depresivními problémy. Jedná se o metody jako jsou kognitivní restrukturalizace, expozice, zklidňující dýchání do břicha, svalová relaxace, mindfulness cvičení, terapeutické dopisy, reskripce v imaginaci, nácvik sdělování kritiky, nácvik odmítání, pozitivní aserce aj.  Účastníci obdrží informační materiály k jednotlivým metodám.

Kurz je určen pro lékaře, psychology, zdravotní sestry, sociální pracovníky, studenty psychologie, psychoterapie, sociální práce a další, pro které budou získané znalosti a dovednosti užitečné pro jejich profesní i osobní život.

Místo: Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha 6

Termíny na rok 2020/2021:

úterý 1/12 2020: 9,00 – 12,15

středa 16/12 2020: 9,00 – 12,15

středa 6/1 2021: 9,00 – 12,15

středa 20/1 2021: 9,00 – 12,15

Max počet účastníků: 14

Lektor: Mgr. Roman Pešek – KBT terapeut, supervizor a externí spolupracovník PS kliniky s dlouholetou zkušeností s individuální a skupinovou KBT (www.kbt-pesek.cz).

Cena: 4000 Kč za všechny 4 bloky.

Přihlášení : Přihlašte se skrze email na emailové adrese klinika@psychosomatika.cz nebo volejte na recepci na tel. číslo 233 351 741.