Metody kognitivně behaviorální terapie (KBT) v praxi 

Jaromír Kabát | Články, informace. | Novinky | 7.2.2019

Obsah:

Během pěti tříhodinových bloků bude účastníkům ve stručnosti představen model KBT a účastníci budou často sebezážitkovým způsobem seznámeni s hlavními metodami KBT, které se využívají v terapii lidí s různými úzkostnými a úzkostně depresivními problémy. Jedná se o metody jako jsou kognitivní restrukturalizace, expozice, zklidňující dýchání do břicha, svalová relaxace, mindfulness cvičení, terapeutické dopisy, reskripce v imaginaci, nácvik sdělování kritiky, nácvik odmítání, pozitivní aserce aj.  Účastníci obdrží informační materiály k jednotlivým metodám.

Lektor: Mgr. Roman Pešek (www.kbt-pesek.cz)

Kurz je určen pro lékaře, psychology, zdravotní sestry, sociální pracovníky, studenty psychologie, psychoterapie, sociální práce a další, pro které budou získané znalosti a dovednosti užitečné pro jejich profesní i osobní život.

Termíny na rok 2021:

středa 12/5 2021: 9,00 – 12,15

středa 26/5 2021: 9,00 – 12,15

středa 9/6 2021: 9,00 – 12,15

středa 23/6 2021: 9,00 – 12,15

středa 15/9 2021: 9,00 – 12,15

Maximální počet účastníků pro osobní (face to face) účast ve skupině je 13. Rovněž je možná počtem neomezená účast v online režimu, v rámci kterého se účastníci kurzu připojí pomocí ZOOM, vidí na monitoru prezentaci, účastníky, kteří jsou fyzicky přítomni na skupině, a další účastníky připojené on line.

Cena kurzu: 5000 Kč za všech 5 na sebe systematicky navazujících bloků se zadávanými domácími cvičeními pro účastníky kurzu (cena je stejná pro osobní i on line účast).

Přihlášení :Přihlášky a více informací na e-mailu: klinika@psychosomatika.cz.

Místo: Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha 6