Pro odbornou veřejnost

Hlavní informace o možnostech vzdělávání

IPS – Institut psychosomatické supervize. Výuka, vzdělávání, výzkum. Kurzy pro odbornou veřejnost. Stáže.

Články

Celkem 5 odborných článků.

Nejnovější: Bloková stáž pro studenty psychologie 21.8.2019