Pro odbornou veřejnost

Hlavní informace o možnostech vzdělávání

IPS – Institut psychosomatické supervize. Výuka, vzdělávání, výzkum. Kurzy pro odbornou veřejnost. Stáže.

Články

Celkem 5 odborných článků.

Nejnovější: Metody kognitivně behaviorální terapie (KBT) v praxi  7.9.2018