Pro odbornou veřejnost

Hlavní informace o možnostech vzdělávání

IPS – Institut psychosomatické supervize. Výuka, vzdělávání, výzkum. Kurzy pro odbornou veřejnost. Stáže.

Články

Celkem 7 odborných článků.

Nejnovější: Sebepéče a balintovská skupina pro zdravotníky 31.3.2021