Vzdělávání

Chceme, aby Psychosomatická klinika byla i zdrojem informací, vědomostí a zkušeností z oblasti psychosomatiky při prevenci, diagnostice a terapii.

Náš tým organizuje přednášky s psychosomatickou problematikou, vede akreditované kurzy pro pracovníky v pomáhajících profesích, podílí se na postgraduálním vzdělávání psychologů v oboru klinická psychologie, na postgraduální výuce lékařů v oboru psychosomatická medicína. Pro lékaře nabízíme pravidelně Bálintovské skupiny.

Věnujeme se i výuce studentů medicíny a fyzioterapie. Umožňujeme jim nahlédnout propojenost uměle oddělovaných úrovní lidského organismu v systémech vztahů i možnou koexistenci různých konceptů.

Pro zájemce z řad odborné veřejnosti (studenty psychologie, sociální práce a dalších pomáhajících profesí, frekventanty výcviku v psychoterapii apod.) nabízíme Blokovou stáž, která se koná s ohledem na prostorové možnosti kliniky a časové možnosti našeho odborného týmu.

Založili jsme Institut psychosomatiky a psychodynamické terapie, který se zaměřuje na rozvoj profesního růstu, obohacování praktických zkušeností a prevenci profesního vyhoření v oborech lékařství, fyzioterapie a psychoterapie.