IPS

Institut psychosomatické supervize se zaměřuje na rozvoj profesního růstu, obohacování praktických zkušeností a prevenci profesního vyhoření v oborech lékařství, fyzioterapie a psychoterapie. Používá k tomu psychosomatické supervize, Balintovské skupiny a „psychosomatické dílny„. Programy jsou určené pro  STUDENTY, LÉKAŘE, FYZIOTERAPEUTY A PSYCHOTERAPEUTY.

Studentům těchto oborů má za cíl poskytnout dlouhodobé vedení v jejích profesi.

Institut je součástí Psychosomatické kliniky, která se vedle léčby věnuje již řadu let výuce studentů těchto tří oborů. Rada, která institut vede, je záměrně složena z odborníků zmíněnch tři oborů.

RADA INSTITUTU:

  • PhDr. Pavel Roubal, klinický psycholog, ředitel institutu,
  • Mgr. Milan Stiburek, psychoterapeut, supervizor
  • MUDr. Jaromír Kabát, lékař, psychoterapeut
  • Mgr. Jana Týkalová, psycholožka, fyzioterapeutka
  • MUDr. Romana Hronová, lékařka, psychoterapeutka
  • Mgr. Jitka Holubcová, fyzioterapeutka
  • Kristýna Lucáková, asistentka

Podstata psychosomatické supervize 1) Necháváme stranou, co víme, neřešíme odborné hledisko práce ani techniku. Všímáme si nejistoty souvisejíci s naší prací a se vztahem k pacientovi.

2) Podporujeme jedinečnost vnímaní situace a ztotožňujeme se s prožíváním supervidovaného a také jeho pacienta. Supervize neobsahuje hodnocení a kritiku.

3) Vše na supervizním setkání je důvěrné a vůči pacientovi i supervidovanému důstojné.