Denní stacionář Hrazeno pojišťovnou

Program denního staconáře poskytuje možnost intenzivnější terapeutické práce bez nutnosti hospitalizace. Jde o ambulantní formu léčení. Pacienti buďto denně na program docházejí, nebo mohou využít možnosti ubytování (nejde však o hospitalizaci). V průběhu programu mají účastníci denního stacionáře možnost zmapovat nejširší souvislosti svých potíží, naučit se lépe rozumět svým psychosomatickým problémům, začít využívat svých schopností a zdrojů ke změnám i k mírnění a ústupu příznaků.

Program denního stacionáře je primárně určen pro pacienty s psychosomatickými obtížemi, mohou jej ale využít i ostatní, kteří budou mít prospěch z některých specifických vlastností programu:

Ten je pestrý a většinou sestává z kombinace psychoterapeutické péče (skupinová psychoterapie, arteterapie, KBT, neverbálních technik), práce s tělem (fyzioterapie, bioenergetická cvičení, relaxace) a  edukace – vysvětlování příčin a širších souvislostí tělesných potíží. Vše probíhá ve skupině o maximálním počtu 9 členů.

Objednání:
tel.: 233 351 741, 731 620 20 (recepce)
e-mail: balsinkova@psychosomatika.cz

Denní stacionář Psychosomatické kliniky je určen pro následující skupiny klientů:

 • kteří hledají souvislosti mezi tělesnými potížemi a svou celkovou životní situací
 • kteří již dochází do terapie, ale aktuálně se jeví potřeba intenzivnější práce s využitím jiných terapeutických modalit
 • kteří byli hospitalizováni a následně potřebují strukturovaný program

Z hlediska diagnózy je denní stacionář určen pro klienty s poruchami nálad; s neurotickými poruchami, poruchami vyvolanými stresem a somatoformními poruchami; s behaviorálními syndromy spojenými s fyziologickými poruchami a somatickými symptomy.
Do stacionáře nemůžeme zařadit klienty, kteří vyžadují intenzivní terapeutické sledování.

INDIKACE:

 • psychosomatické obtíže
 • somatoformní poruchy
 • úzkostné a depresivní stavy
 • poruchy vyvolané stresem
 • behaviorálními syndromy spojenými s fyziologickými poruchami a somatickými symptomy

KONTRAINDIKACE

 • závislost na psychoaktivních látkách (alkohol, léky a další drogy)
 • psychotické onemocnění
 • poruchy příjmu potravy
 • poruchy osobnosti

Organizace programu:

Před zařazením do programu je nutné úvodní setkání s vedoucí terapeutkou denního stacionáře. Na dobu trvání programu (8 týdnů) je možné vystavit neschopenku.
Program probíhá od úterý do pátku, vždy od 9:00 do 15:00 hodin.

Nejbližší stacionář bude probíhat od 20.11.2018, evidujeme náhradníky. Další běh bude probíhat od 5.2.2019. Můžete se přihlašovat na níže uvedených kontaktech.

Skupina je tvořena maximálně devíti účastníky.

Stacionář je veden terapeutkou Štěpánkou Balšínkovou a Mgr. Michalem Nondekem .

Platby:

Program je hrazen smluvními pojišťovnami Psychosomatické kliniky. Klienti platí 1 000 Kč za celý program na úhradu pomůcek.

UPOZORNĚNÍ: Bohužel naše klinika nemá smlouvu s Revírní bratrskou pokladnou (213), z důvodů vysoké nákladnosti vlastní úhrady tedy jejich pojištěnce do denního stacionáře nemůžeme přijímat.

Denní program

Úterý

9:00 – 12:00 – Komunita, skupinová terapie, relaxace
12:00 – 13:00 – Oběd
13:00 – 15:00 – KBT

Středa

8:30 – 9:00 – Komunita, relaxace
9:30 – 11:15 – Arteterapie
11:15 – 12:30 – Oběd
12:30 – 13:45 – Fyzioterapie zaměřená na tělo (Bára)
14:00-15:30 – Verbální skupina

Čtvrtek

9:00 – 12:00 – Komunita, relaxace, skupinová terapie
11:30 – 13:00 – Oběd
13:00 – 14:30 – Práce s tělem

Pátek

9:00 – 12:00 – Komunita, relaxace, skupinová terapie
12:00 – 13:00 – Oběd
13:00 – 14:00 – Edukace