Denní stacionář Hrazeno pojišťovnou

Program denního staconáře poskytuje možnost intenzivnější terapeutické práce bez nutnosti hospitalizace. Jde o ambulantní formu léčení. Pacienti buďto denně na program docházejí, nebo mohou využít možnosti ubytování (nejde však o hospitalizaci). V průběhu programu mají účastníci denního stacionáře možnost zmapovat nejširší souvislosti svých potíží, naučit se lépe rozumět svým psychosomatickým problémům, začít využívat svých schopností a zdrojů ke změnám i k mírnění a ústupu příznaků.

Program denního stacionáře je primárně určen pro pacienty s psychosomatickými obtížemi, mohou jej ale využít i ostatní, kteří budou mít prospěch z některých specifických vlastností programu:

Ten je pestrý a většinou sestává z kombinace psychoterapeutické péče (skupinová psychoterapie, arteterapie, KBT, neverbálních technik), práce s tělem (fyzioterapie, bioenergetická cvičení, relaxace) a  edukace – vysvětlování příčin a širších souvislostí tělesných potíží. Vše probíhá ve skupině o maximálním počtu 9 členů.

Objednání:
tel.: 233 351 741, 731 620 20 (recepce)
e-mail: balsinkova@psychosomatika.cz

Denní stacionář Psychosomatické kliniky je určen pro následující skupiny klientů:

 • kteří hledají souvislosti mezi tělesnými potížemi a svou celkovou životní situací
 • kteří již dochází do terapie, ale aktuálně se jeví potřeba intenzivnější práce s využitím jiných terapeutických modalit
 • kteří byli hospitalizováni a následně potřebují strukturovaný program

Z hlediska diagnózy je denní stacionář určen pro klienty s poruchami nálad; s neurotickými poruchami, poruchami vyvolanými stresem a somatoformními poruchami; s behaviorálními syndromy spojenými s fyziologickými poruchami a somatickými symptomy.
Do stacionáře nemůžeme zařadit klienty, kteří vyžadují intenzivní terapeutické sledování.

INDIKACE:

 • psychosomatické obtíže
 • somatoformní poruchy
 • úzkostné a depresivní stavy
 • poruchy vyvolané stresem
 • behaviorálními syndromy spojenými s fyziologickými poruchami a somatickými symptomy

KONTRAINDIKACE

 • závislost na psychoaktivních látkách (alkohol, léky a další drogy)
 • psychotické onemocnění
 • poruchy příjmu potravy
 • poruchy osobnosti

Organizace programu:

Před zařazením do programu je nutné úvodní setkání s vedoucí terapeutkou denního stacionáře. Na dobu trvání programu (8 týdnů) je možné vystavit neschopenku.
Program probíhá od úterý do pátku, vždy od 8:30 do 15:30 hodin.

Nejbližší stacionář bude probíhat od 21.11.2017 po dobu 8 týdnů. Již teď se můžete přihlašovat na níže uvedených kontaktech. Skupina je tvořena maximálně devíti účastníky. Další běh začne 13.2.2018.

Stacionář je veden terapeutkou Štěpánkou Balšínkovou.

Platby:

Program je hrazen smluvními pojišťovnami Psychosomatické kliniky. Klienti platí 1 000 Kč za celý program na úhradu pomůcek.

UPOZORNĚNÍ: Bohužel naše klinika nemá smlouvu s Revírní bratrskou pokladnou (213), z důvodů vysoké nákladnosti vlastní úhrady tedy jejich pojištěnce do denního stacionáře nemůžeme přijímat.

Denní program

Úterý

8:30 – 11:30 – Komunita, relaxace, skupinová terapie
11:30 – 13:00 – Oběd
13:00 – 14:30 – KBT
15:00-16:00 – Edukace

Středa

8:30 – 9:00 – Komunita
9:00 – 11:00 – Arteterapiee
11:30 – 13:00 – Oběd
13:00 – 14:30 – Skupinová terapie
15:00-16:00 – Skupinová fyzioterapie

Čtvrtek

8:30 – 11:30 – Komunita, relaxace, skupinová terapie
11:30 – 13:00 – Oběd
13:00 – 14:30 – Psychoterapie na tělo zaměřená
15:00 – 16:00 – Fyzioterapie – individuální konzultace

Pátek

8:30 – 11:30 – Komunita, relaxace, skupinová terapie
11:30 – 13:00 – Oběd
13:00 – 14:00 – Psychoterapie na tělo zaměřená