Denní stacionář Hrazeno pojišťovnou

Program denního staconáře poskytuje možnost intenzivnější terapeutické práce bez nutnosti hospitalizace. Jde o ambulantní formu léčení. V průběhu programu mají účastníci denního stacionáře možnost zmapovat nejširší souvislosti svých potíží, naučit se lépe rozumět svým psychosomatickým problémům, začít využívat svých schopností a zdrojů ke změnám i k mírnění a ústupu příznaků.

Program denního stacionáře je primárně určen pro pacienty s psychosomatickými obtížemi, mohou jej ale využít i ostatní, kteří budou mít prospěch z některých specifických vlastností programu, který sestává z kombinace psychoterapeutické péče (skupinová psychoterapie, arteterapie, KBT, neverbálních technik), práce s tělem (fyzioterapie, bioenergetická cvičení, relaxace) a  edukace – vysvětlování příčin a širších souvislostí tělesných potíží. Vše probíhá ve skupině o maximálním počtu 9 členů.

Objednání:
tel.: 731 620 200 (recepce)
e-mail: klinika@psychosomatika.cz

Další běh denního stacionáře začíná v dubnu 2024

Denní stacionář Psychosomatické kliniky je určen pro následující skupiny pacientů:

 • kteří hledají souvislosti mezi tělesnými potížemi a svou celkovou životní situací
 • kteří již dochází do terapie, ale aktuálně se jeví potřeba intenzivnější práce s využitím jiných terapeutických modalit
 • kteří byli hospitalizováni a následně potřebují strukturovaný program

Z hlediska diagnózy je denní stacionář určen pro pacienty s poruchami nálad; s neurotickými poruchami, poruchami vyvolanými stresem a somatoformními poruchami; s behaviorálními syndromy spojenými s fyziologickými poruchami a somatickými symptomy.

Do stacionáře nemůžeme zařadit pacienty, kteří vyžadují intenzivní terapeutické sledování.

INDIKACE:

 • psychosomatické obtíže
 • somatoformní poruchy
 • úzkostné a depresivní stavy
 • poruchy vyvolané stresem
 • behaviorálními syndromy spojenými s fyziologickými poruchami a somatickými symptomy

KONTRAINDIKACE

 • závislost na psychoaktivních látkách (alkohol, léky a další drogy)
 • psychotické onemocnění
 • poruchy příjmu potravy
 • poruchy osobnosti

Organizace programu:

Před zařazením do programu je nutné úvodní setkání s vedoucími terapeuty denního stacionáře. Po dobu trvání programu (11 týdnů) je možné vystavit pracovní neschopnost.
Program probíhá od úterý do pátku, vždy od 9:00 do 15:00 hodin.

Skupina je tvořena maximálně devíti účastníky a je vedena psychoterapeutkou Štěpánkou Balšínkovou a psychoterapeutem Mgr. Michalem Nondkem.

Péče je hrazena smluvními pojišťovnami Psychosomatické kliniky.

Pacient hradí pouze příspěvek 1500 Kč  za nápoje (káva, čaj, mléko) a pomůcky (např. na arteterapeutické bloky), a to před začátkem programu.

Týdenní program

Úterý

9:00 – 12:00 – Komunita, skupinová terapie, relaxace
12:00 – 13:00 – Oběd
13:00 – 15:00 – Arteterapie

Středa

9:00 – 9:45 – Komunita
10:00 – 11:30 – Nácvik asertivity + KBT
11:30 – 12:30 – Oběd
12:30 – 13:45 – Fyzioterapie zaměřená na tělo/Bodyterapie
14:00-15:30 – Verbální skupina

Čtvrtek

9:00 – 12:00 – Komunita, relaxace, skupinová terapie
11:30 – 13:00 – Oběd
13:00 – 14:30 – Práce s tělem

Pátek

9:00 – 12:00 – Komunita, relaxace, skupinová terapie
12:00 – 13:00 – Oběd
13:00 – 14:00 – Edukace