Arteterapeutická skupina Hrazeno pojišťovnou

Lze prohloubit vnímání svého těla a emocí? Jaký vliv má bytí v přítomnosti na naše tělo a mysl? Jaký je efekt laskavého zájmu o sebe? Lze najít propojení mezi vědomým a nevědomým v nás?

Malování spojené s aktivní imaginací, relaxací a prvky bioenergetiky je ponořením do různých koutů vlastní duše,  vzpomínek i aktuálních prožitků, pro jejichž vyjádření nám mohou chybět slova.

V deseti setkáních se budeme postupně věnovat uvědomování si svých potřeb, naslouchání nevyjádřeným emocím, vnímání hranice vnitřního a vnějšího světa, vztah k sobě i ke svému tělu, který se zrcadlí ve vztazích s okolím.

Hlubším porozuměním a propojením se svým tělem a emocemi můžeme výrazně zlepšit kvalitu svého života, prožívání sebe sama i vztahů s druhými.

Ve skupině bude maximálně 8 účastníků, což otevírá možnost individuálního přístupu ke každému a poskytuje dost času na sdílení.

Skupina je uzavřená. To znamená, že nebude přibírat nové členy v průběhu.

Krátkodobá malá arteterapeutická skupina může být vhodná pro ty, kdo mají zájem o sebepoznání, sebevyjádření, relaxaci. Případně může sloužit jako doplněk léčby jinými prostředky.

Lektor: BcA. et Bc. Ing.  Radka Josková

Další běh začíná 12. ledna 2023. Je plánován na deset setkání, vždy ve čtvrtek od 18:00 do 21:00.

 

Zavolejte, napište nám nebo vyplňte formulář níže.