Skupinové programy Hrazeno pojišťovnou

Skupinová psychoterapie je terapeutický postup, který využívá k léčebným účelům vztahy a interakce terapeuta a členů skupiny a členů skupiny navzájem. Skupina nejčastěji šesti až devíti pacientů se schází jedenkrát týdně, obvykle na dobu devadesáti minut. (Intenzivnější a komplexnější formou skupinové terapie jsou programy stacionární.) Skupinová terapie je stejně prospěšná a v některých případech i prospěšnější než individuální terapie. Skupiny jsou sestaveny z pacientů různého věku, pohlaví, různého vzdělání i profesního zaměření. Pacienty spojuje hlavně motivace dosáhnout změny a snaha zbavit se tělesného symptomu.

Skupinová terapie může pomoci dosáhnout vhledu do problematiky (pochopení nesprávných postojů a jejich změny), pomáhá měnit neúčelné a pro člověka nevýhodné vzorce chování, zprostředkovat poznatky o zákonitostech mezilidských  a skupinových procesů, podpořit zrání osobnosti a rozvinutí vlastního potenciálu. Pomůže odstranit i chorobné příznaky, které jsou nejčastějším důvodem k zahájení léčby u nás.

Skupinová terapie umožní získat orientaci v různých zátěžových situacích, vysvětlení neznámých věcí, poskytuje pomoc při uvolnění a zeslabení záporných 
emocí (strach, úzkost, smutek, bezmoc). Posiluje  naději na vyléčení. Poskytuje pacientům podporu a přijetí – pocit, že člověk na své problémy není sám.

Přesto se stává, že část pacientů apriori odmítá skupinovou terapii kvůli obavám ze ztráty soukromí a indiskrétnosti, z výsměchu, ze studu mluvit před ostatními a otevřít před nimi své problémy nebo se bojí zatížit se problémy druhých. Pacienti mají často také obavy ze zaplavení množstvím neuvědomovaných (ale tušených) vnitřních konfliktů, z agresivity a netaktnosti druhých, z donucení k sebeodhalení či z odsouzení okolím a blízkými, že nejsou dostatečně silní a nedokáží si pomoct sami. Někteří pacienti se bojí i toho, že skupinová terapie je kvůli menší pozornosti terapeuta méně účinná než terapie individuální.

Všechno to jsou ale obavy, které při vlastním zážitku ve skupině velmi rychle zmizí.

Nabídka skupinových programů

Hrazeno pojišťovnou

Arteterapeutická skupina

Malování spojené s aktivní imaginací, relaxací a prvky bioenergetiky je ponorem do koutů vlastní duše, do vzpomínek i aktuálních prožitků, pro jejichž vyjádření nám mohou chybět slova.

Nehrazeno pojišťovnou

Seminář Sebepéče pro pomáhající profese

Jak se dobře postarat o sebe, abychom mohli být dobře k dispozici? Jak rozpoznat, že už se přibližujeme k hranici, kde mnohem víc vydáváme, než přijímáme? Jak tyto hranice respektovat? Jak pečovat o sebe tak, abychom nasytili také svoje potřeby a deficity, a jak vlastně nalézat své zdroje? Co můžeme darovat sami sobě?

Hrazeno pojišťovnou

Kognitivně behaviorální skupinová terapie pro úzkostné a úzkostně depresivní pacienty

Určeno především úzkostným a úzkostně depresivním pacientům.

Jde o strukturovanou terapii zaměřenou na osvojení si funkčních změn v oblasti myšlení, emočního prožívání a chování s ohledem na problematiku konkrétních potíží.

Hrazeno pojišťovnou

Na tělo zaměřené skupinové terapie

Psychosomatickou léčbu vhodně doplňuje na tělo zaměřená terapie, jejímž cílem je obnovení pozornosti k vlastnímu tělu a jeho varovným signálům. Dalšími kroky je pak včasná péče o naše tělesné i duševní bytí. Programy zaměřené na tělo mají léčebný, ale také preventivní efekt.

 • Bodyterapeutická skupina
 • Léčebná tělesná výchova
 • Autogenní trénink
 • Mindfulness skupina
Hrazeno pojišťovnou

Verbální skupinové psychoterapie

Léčba je zaměřena na zkoumání a ovlivňování bio-psycho-sociálních příčin vzniku onemocnění.

Skupiny jsou tvořeny 6-9 účastníky. Jsou určeny pacientům se širokým spektrem potíží.

Terapie probíhá jednou týdně, v podvečerních hodinách, po dobu 90 minut.

Nehrazeno pojišťovnou

Seberozvojové programy

 

 • Cesta ke svému tělu
 • Kurz focusing
 • Seminář sebepéče pro pomáhající profese
 • Pět večerů s Mindfulness v kontextu terapie zaměřené na tělo
 • Vědomé doteky
 • Kurz biodynamických masáží
 • Kurz asertivity