Letní intenzivní arteterapeutická skupina

Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů.

Letní arteterapeutická skupina vedená terapeutkou Štěpánkou Balšínkovou je koncipována jako intenzivní skupinová terapie. Uzavřená skupina maximálně 8 pacientů se bude scházet po dobu jednoho měsíce od 11. 7. 2023 do 3. 8. 2023, a to třikrát týdně v úterý, středu a čtvrtek vždy od 9:00 do 14:00. Každé skupinové setkání bude sestávat z komunity, atelieru (tvorba, verbální zpracování tvorby) a relaxace.

Skupina je vhodná pro pacienty s úzkostně-depresivní symptomatologií, psychosomatickými obtížemi, se zájmem o tvoření a o sebepoznání. Účast ve skupině a přínos z ní nejsou nijak založeny na tom, zda a jak umí pacienti kreslit. V případě potřeby je možné pacientům přijatým do skupiny vystavit pracovní neschopnost.

Skupina je hrazena ze zdravotního pojištění pacientů. Platí se pouze příspěvek na pomůcky ve výši 1000 Kč.

Vstupní pohovory do skupiny již probíhají, máte-li o účast zájem, kontaktujte recepci na tel. čísle 731 620 200 nebo na e-mailu klinika@psychosomatika.cz.