Kognitivně behaviorální skupinová terapie pro úzkostné a úzkostně depresivní pacienty Hrazeno pojišťovnou

Článek o KBT

Co je KBT a pro koho je určená

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je účinný psychoterapeutický směr, u něhož se stále zdokonalují specifické postupy pro terapeutickou práci mj. s pacienty, které trápí různé úzkostné a úzkostně depresivní problémy. Kognitivní složka KBT je zaměřená na modifikaci myšlení, které ovlivňuje emoční prožívání, a behaviorální část je cílená na změnu pozorovatelného chování a stylu života pacienta. Více o KBT např. na: https://www.kbt-pesek.cz/co-je-to-kbt-a-jeji-vyuziti/.

Obsah skupinových sezení

V rámci bloku 16ti skupinových KBT setkání, mezi kterými budou pacientům zadávána domácí cvičení, budou probírána a nacvičována mj. následující témata a dovednosti:

  • hlavní principy a zásady psychoterapie a KBT, model KBT, měřitelné cíle
  • 4 složky lidského prožívání a chování, jejich provázanost a možnosti ovlivňování
  • kognitivní restrukturalizace automatických negativních myšlenek
  • důsledky vyhýbavého a zabezpečovacího chování, expozice
  • svalová relaxace a kontrolované dýchání do břicha
  • asertivita, sebeoceňování,  odmítání, kritika
  • emoce a terapeutické dopisy

Organizační záležitosti (termíny, místo, cena, kontakt)

Skupinová KBT je složena z 16 skupinových setkání, která probíhají vesměs jedenkrát týdně v odpoledních nebo podvečerních hodinách. Další skupina se bude otevírat v úterý 3. září 2019 a bude probíhat v následujících termínech – úterky 16,30 až 18,00: 3/9 (0), 17/9 (1), 24/9 (2), 1/10 (3), 15/10 (4), 22/10 (5), 5/11 (6), 19/11 (7), 26/11 (8), 10/12 (9), 17/12 (10), 7/1 (11), 14/1 (12), 21/1 (13), 28/1 (14), 4/2 (15).

KBT skupina je hrazená zdravotními pojišťovnami. Všichni klienti navíc hradí zálohu v celkové výši 1500 Kč – z této zálohy se strhává částka za absence na skupinových setkáních (za 1 absenci je strženo z této zálohy 300 Kč jako kompenzace za nevyužité rezervované místo na terapeutické skupině, zbylá částka se na konci terapeutického bloku vrátí klientům).

Zájemci ať kontaktují Mgr. Romana Peška na e-mail: pesek@psychosomatika.cz a do e-mailu napíší své telefonní číslo. Mgr. Pešek si uchazeče bude evidovat a sdělí jim více informací ohledně KBT skupiny. Více o Mgr. R. Peškovi na: https://psychosomatika.cz/tym nebo https://www.kbt-pesek.cz.

Možnost stáže studentů psychologie nebo psychoterapie na všech 16 setkání KBT skupiny (4000 Kč za všech 15 setkání).

Lekce KBT probíhají i v rámci Pobytového ambulantního denního stacionáře.