Kognitivně behaviorální skupinová terapie pro úzkostné a úzkostně depresivní pacienty Hrazeno pojišťovnou

Článek o KBT

Co je KBT a pro koho je určená

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je účinný psychoterapeutický směr, který je srozumitelný a má systém. V rámci KBT se stále zdokonalují specifické postupy pro terapeutickou práci mj. s pacienty, které trápí různé úzkostné a úzkostně depresivní problémy. Kognitivní složka KBT je zaměřená na modifikaci myšlení, které ovlivňuje emoční prožívání, a behaviorální část je cílená na změnu pozorovatelného chování a stylu života pacienta. Více o KBT např. na: https://www.kbt-pesek.cz/co-je-to-kbt-a-jeji-vyuziti/.

Obsah skupinových sezení

V rámci bloku 16ti skupinových KBT setkání, mezi kterými budou pacientům zadávána domácí cvičení, budou probírána a nacvičována mj. následující témata a dovednosti:

  • hlavní principy a zásady psychoterapie a KBT, model KBT
  • 4 složky lidského prožívání a chování, jejich provázanost a možnosti ovlivňování
  • kognitivní restrukturalizace automatických negativních myšlenek
  • důsledky vyhýbavého a zabezpečovacího chování
  • expozice zúzkostňujícím situacím na sezení a mezi sezeními
  • kontrolované dýchání do břicha
  • emoce a terapeutické dopisy
  • osobní životopis zaměřený na vznik a rozvoj psychických potíží

Organizační záležitosti (termíny, místo, cena, kontakt):

Skupinová KBT probíhá v zrekonstruovaných prostorách Psychosomatické kliniky na adrese Nad Lávkou 790, Praha 6 (10 min pěšky od metra A Nádraží Veleslavín, možnost parkování na přilehlém parkovišti). Jedná se o 16 strukturovaných skupinových setkání o počtu max. 10 pacientů.

Skupiny probíhají vesměs 1x týdně v pondělí a úterý odpoledne nebo navečer. KBT skupina je hrazena zdravotními pojišťovnami. Všichni pacienti navíc hradí zálohu v celkové výši 1500 Kč – z této zálohy se strhává částka za absence na skupinových setkáních (za 1 absenci je strženo z této zálohy 300 Kč jako kompenzace za nevyužité rezervované místo na terapeutické skupině, zbylá částka se na konci terapeutického bloku vrátí pacientům).

KBT skupiny od července a srpna 2021 jsou již naplněné.

Následující skupiny se budou konat nejdříve od listopadu 2021. Zájemci o KBT skupinu ať prosím průběžně sledují tyto webové stránky, kde nejdříve v září 2021 budou uvedeny další termíny KBT skupin a jiné důležité informace. 

Možnost stáže studentů psychologie nebo psychoterapie na všech 16 setkání KBT skupiny (4000 Kč za všech 16 setkání).

Lekce KBT probíhají i v rámci Pobytového ambulantního denního stacionáře.