Kognitivně behaviorální skupinová terapie pro úzkostné, depresivní a fobické pacienty Hrazeno pojišťovnou

Článek o KBT

Co je KBT a pro koho je určená

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je účinný psychoterapeutický směr, u něhož se stále zdokonalují specifické postupy pro terapeutickou práci s pacienty, které trápí různorodé úzkostné, depresivní, panické, fobické, hypochondrické a obsedantně kompulzivní poruchy. Kognitivní složka KBT je zaměřená na modifikaci myšlení, které ovlivňuje emoční prožívání, a behaviorální část je cílená na změnu pozorovatelného chování a stylu života pacienta. Více o KBT např. na: https://www.kbt-pesek.cz/co-je-to-kbt-a-jeji-vyuziti/.

Obsah skupinových sezení

V rámci bloku 15ti skupinových KBT setkání, mezi kterými budou pacientům zadávána domácí cvičení, budou probírána a nacvičována mj. následující témata a dovednosti:

  • hlavní principy a zásady psychoterapie a KBT, model KBT, měřitelné cíle
  • 4 složky lidského prožívání a chování, jejich provázanost a možnosti ovlivňování
  • kognitivní restrukturalizace automatických negativních myšlenek
  • důsledky vyhýbavého a zabezpečovacího chování, expozice
  • svalová relaxace a kontrolované dýchání do břicha
  • asertivita, sebeoceňování,  odmítání, kritika
  • emoce a terapeutické dopisy

Organizační záležitosti (termíny, místo, cena, kontakt)

Skupinová KBT probíhá na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha. Jedná se o 15 skupinových setkání o počtu do 12 klientů. Skupiny probíhají vesměs 1x týdně. Další skupina bude probíhat čtvrtky 18,00 až 19,30 od 18. dubna 2019. KBT skupina je hrazená zdravotními pojišťovnami. Všichni klienti navíc hradí zálohu v celkové výši 1500 Kč – z této zálohy se strhává částka za absence na skupinových setkáních (za 1 absenci je strženo z této zálohy 300 Kč jako kompenzace za nevyužité rezervované místo na terapeutické skupině, zbylá částka se na konci terapeutického bloku vrátí klientům).

KBT skupiny pondělky od 11. března (19,00 až 20,30) a úterky od 2. dubna (18,30 až 20,00) jsou již naplněné, ale lze se do nich stále hlásit jako náhradník pro případ, že některý se zájemců do těchto skupin nenastoupí.

Zájemci ať kontaktují Mgr. Romana Peška pesek@psychosomatika.cz a do e-mailu napíší své telefonní číslo, nebo mu zavolají na tel. 605 073 874, na kterém uchazečům o KBT skupinu sdělí více informací. Více o Mgr. R. Peškovi na: https://psychosomatika.cz/tym/mgr-roman-pesek/ nebo https://www.kbt-pesek.cz.

Možnost stáže studentů psychologie nebo psychoterapie jako pozorovatelů na všech 15 setkání KBT skupiny (4000,- Kč za všech 15 setkání).

Lekce KBT probíhají i v rámci Pobytového ambulantního denního stacionáře.