Kognitivně behaviorální skupinová terapie pro úzkostné, depresivní a fobické pacienty Hrazeno pojišťovnou

Článek o KBT

Co je KBT a pro koho je určená

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je účinný psychoterapeutický směr, u něhož se stále zdokonalují specifické postupy pro terapeutickou práci mj. s pacienty, které trápí různé úzkostné a úzkostně depresivní problémy. Kognitivní složka KBT je zaměřená na modifikaci myšlení, které ovlivňuje emoční prožívání, a behaviorální část je cílená na změnu pozorovatelného chování a stylu života pacienta. Více o KBT např. na: https://www.kbt-pesek.cz/co-je-to-kbt-a-jeji-vyuziti/.

Obsah skupinových sezení

V rámci bloku 15ti skupinových KBT setkání, mezi kterými budou pacientům zadávána domácí cvičení, budou probírána a nacvičována mj. následující témata a dovednosti:

  • hlavní principy a zásady psychoterapie a KBT, model KBT, měřitelné cíle
  • 4 složky lidského prožívání a chování, jejich provázanost a možnosti ovlivňování
  • kognitivní restrukturalizace automatických negativních myšlenek
  • důsledky vyhýbavého a zabezpečovacího chování, expozice
  • svalová relaxace a kontrolované dýchání do břicha
  • asertivita, sebeoceňování,  odmítání, kritika
  • emoce a terapeutické dopisy

Organizační záležitosti (termíny, místo, cena, kontakt)

Skupinová KBT je složena z 16 skupinových setkání, která probíhají vesměs jedenkrát týdně v odpoledních nebo podvečerních hodinách. Tři KBT skupiny od března a dubna 2019 jsou již naplněné. Další skupina se bude otevírat v pondělí 22. července 2019 a bude probíhat v následujících termínech – pondělky 19,00 až 20,30: 22/7 (0), 29/7 (1), 5/8 (2), 19/8 (3), 26/8 (4), 2/9 (5), 9/9 (6), 16/9 (7), 23/9 (8), 30/9 (9), 7/10 (10), 14/10 (11), 21/10 (12), 4/11 (13), 11/11 (14), 18/11 (15).

KBT skupina je hrazená zdravotními pojišťovnami. Všichni klienti navíc hradí zálohu v celkové výši 1500 Kč – z této zálohy se strhává částka za absence na skupinových setkáních (za 1 absenci je strženo z této zálohy 300 Kč jako kompenzace za nevyužité rezervované místo na terapeutické skupině, zbylá částka se na konci terapeutického bloku vrátí klientům).

Zájemci ať kontaktují Mgr. Romana Peška na e-mail: pesek@psychosomatika.cz a do e-mailu napíší své telefonní číslo. Mgr. Pešek si uchazeče bude evidovat a sdělí jim více informací ohledně KBT skupiny. Více o Mgr. R. Peškovi na: https://psychosomatika.cz/tym nebo https://www.kbt-pesek.cz.

Možnost stáže studentů psychologie nebo psychoterapie na všech 15 setkání KBT skupiny (4000 Kč za všech 15 setkání).

Lekce KBT probíhají i v rámci Pobytového ambulantního denního stacionáře.