Kognitivně behaviorální skupinová terapie pro úzkostné a úzkostně depresivní pacienty Hrazeno pojišťovnou

Článek o KBT

Co je KBT a pro koho je určená

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je účinný psychoterapeutický směr, u něhož se stále zdokonalují specifické postupy pro terapeutickou práci mj. s pacienty, které trápí různé úzkostné a úzkostně depresivní problémy. Kognitivní složka KBT je zaměřená na modifikaci myšlení, které ovlivňuje emoční prožívání, a behaviorální část je cílená na změnu pozorovatelného chování a stylu života pacienta. Více o KBT např. na: https://www.kbt-pesek.cz/co-je-to-kbt-a-jeji-vyuziti/.

Obsah skupinových sezení

V rámci bloku 16ti skupinových KBT setkání, mezi kterými budou pacientům zadávána domácí cvičení, budou probírána a nacvičována mj. následující témata a dovednosti:

  • hlavní principy a zásady psychoterapie a KBT, model KBT, měřitelné cíle
  • 4 složky lidského prožívání a chování, jejich provázanost a možnosti ovlivňování
  • kognitivní restrukturalizace automatických negativních myšlenek
  • důsledky vyhýbavého a zabezpečovacího chování, expozice
  • svalová relaxace a kontrolované dýchání do břicha
  • asertivita, sebeoceňování,  odmítání, kritika
  • emoce a terapeutické dopisy

Organizační záležitosti (termíny, místo, cena, kontakt)

Skupinová KBT probíhá na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha. Jedná se o 16 skupinových setkání o počtu do 12 klientů. Skupiny probíhají vesměs 1x týdně. Další skupina bude probíhat od ledna 2020 (pondělí 19,00 až 20,30, úterý 18,30 až 20,00). Přesné termíny budou upřesněny.

KBT skupiny od pondělí 2/9 2019 (17,00-18,30) a od úterý 3/9 2019 (16,30-18,00) jsou již naplněné, ale lze se do nich stále hlásit jako náhradník pro případ, že některý se zájemců do těchto skupin nenastoupí.  

KBT skupina je hrazená zdravotními pojišťovnami. Všichni klienti navíc hradí zálohu v celkové výši 1500 Kč – z této zálohy se strhává částka za absence na skupinových setkáních (za 1 absenci je strženo z této zálohy 300 Kč jako kompenzace za nevyužité rezervované místo na terapeutické skupině, zbylá částka se na konci terapeutického bloku vrátí klientům).

Zájemci ať kontaktují Mgr. Romana Peška na e-mail: pesek@psychosomatika.cz a do e-mailu napíší své telefonní číslo. Mgr. Pešek si uchazeče bude evidovat a sdělí jim více informací ohledně KBT skupiny. Více o Mgr. R. Peškovi na: https://psychosomatika.cz/tym nebo https://www.kbt-pesek.cz.

Možnost stáže studentů psychologie nebo psychoterapie na všech 16 setkání KBT skupiny (4000 Kč za všech 15 setkání).

Lekce KBT probíhají i v rámci Pobytového ambulantního denního stacionáře.