Kognitivně behaviorální skupinová terapie pro úzkostné a úzkostně depresivní pacienty Hrazeno pojišťovnou

Popis průběhu skupinové KBT

Pro koho je skupina určená

Tato krátkodobá skupinová kognitivně behaviorální terapie je určená pro dospělé pacienty, jež trápí různé úzkostné potíže, které mohou být doprovázeny mírnými depresivními propady a mírnými psychosomatickými problémy – jedná se o panickou poruchu, agorafobii, sociální fobii, generalizovanou úzkostnou poruchu a nadměrné obavy o zdraví. Do skupiny jsou přijímání i pacienti s obsedantně kompulzivní poruchou (OCD), ale jen v případě, že budou ve skupině minimálně dva, skupina je pro ně vhodným prostředím pro realizaci expozic a oni se předem ústně zaváží, že stupňované expozice budou v rámci skupiny provádět. Skupina není vhodná pro pacienty s nejasně ohraničenými psychickými problémy a s poruchou osobnosti.

Co je KBT

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je stále se rozvíjející psychoterapeutický směr s ověřenou účinností, který je srozumitelný a má systém. Kognitivní složka je zaměřená na modifikaci myšlení, které ovlivňuje emoční prožívání, a behaviorální část je cílená na změnu pozorovatelného chování a stylu života pacienta. Více o KBT např. na: https://www.kbt-pesek.cz/co-je-to-kbt-a-jeji-vyuziti/.

Obsah skupinových sezení

V rámci bloku 17ti skupinových strukturovaných setkání o počtu max. 10 pacientů, mezi kterými budou pacientům zadávána domácí cvičení, budou probírána a nacvičována mj. následující témata a dovednosti:

  • Hlavní principy a zásady psychoterapie a KBT, model KBT
  • 4 složky prožívání a chování, jejich provázanost (bludný kruh) a možnosti ovlivňování
  • Kognitivní restrukturalizace automatických negativních myšlenek
  • Důsledky vyhýbavého a zabezpečovacího chování
  • Expozice zúzkostňujícím situacím na sezení a mezi sezeními
  • Kontrolované dýchání do břicha
  • Emoce a terapeutické dopisy
  • Osobní životopis zaměřený na vznik a rozvoj psychických potíží
  • Odstup od negativních myšlenek a přijetí bolestivých emocí (v pojetí Terapie přijetí a odhodlání)
  • Určování důležitých životních hodnot  (v pojetí Terapie přijetí a odhodlání)

Organizační záležitosti (termíny, místo, cena, kontakt):

Skupinová KBT probíhá v prostorách Psychosomatické kliniky na adrese Nad Lávkou 790, Praha 6 (10 min pěšky od metra A Nádraží Veleslavín, možnost parkování na přilehlém parkovišti). Skupiny probíhají vesměs 1x týdně v pondělí a úterý odpoledne nebo navečer v délce jedné skupiny 105 minut. KBT skupina je hrazena zdravotními pojišťovnami. Všichni pacienti navíc skládají zálohu v celkové výši 1500 Kč – z této zálohy se strhává částka za absence na skupinových setkáních (za 1 absenci je strženo z této zálohy 300 Kč jako kompenzace za nevyužité rezervované místo na terapeutické skupině, zbylá částka se na konci bloku vrátí pacientům).

KBT skupiny, které začínají 29/7 2024 jsou již naplněny. Pokud máte zájem stát se náhradníkem nebo potřebujete více informací o skupině, napište e-mail na pesek@psychosomatika.cz a do předmětu e-mailu napište “Náhradník do KBT skupiny.”

Možnost stáže studentů psychologie nebo psychoterapie na všech 17 setkání KBT skupiny (4 000 Kč za všech 17 setkání).

Lekce KBT probíhají i v rámci Pobytového ambulantního denního stacionáře.