Kognitivně behaviorální skupinová terapie pro úzkostné a úzkostně depresivní pacienty Hrazeno pojišťovnou

Článek o KBT

Co je KBT a pro koho je určená

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je účinný psychoterapeutický směr, který je srozumitelný a má systém. V rámci KBT se stále zdokonalují specifické postupy pro terapeutickou práci mj. s pacienty, které trápí různé úzkostné a úzkostně depresivní problémy. Kognitivní složka KBT je zaměřená na modifikaci myšlení, které ovlivňuje emoční prožívání, a behaviorální část je cílená na změnu pozorovatelného chování a stylu života pacienta. Více o KBT např. na: https://www.kbt-pesek.cz/co-je-to-kbt-a-jeji-vyuziti/.

Obsah skupinových sezení

V rámci bloku 16ti skupinových KBT setkání, mezi kterými budou pacientům zadávána domácí cvičení, budou probírána a nacvičována mj. následující témata a dovednosti:

  • hlavní principy a zásady psychoterapie a KBT, model KBT
  • 4 složky lidského prožívání a chování, jejich provázanost a možnosti ovlivňování
  • kognitivní restrukturalizace automatických negativních myšlenek
  • důsledky vyhýbavého a zabezpečovacího chování
  • expozice zúzkostňujícím situacím na sezení a mezi sezeními
  • kontrolované dýchání do břicha
  • emoce a terapeutické dopisy
  • osobní životopis zaměřený na vznik a rozvoj psychických potíží

Organizační záležitosti (termíny, místo, cena, kontakt):

Skupinová KBT probíhá v zrekonstruovaných prostorách Psychosomatické kliniky na adrese Nad Lávkou 790, Praha 6 (10 min pěšky od metra A Nádraží Veleslavín, možnost parkování na přilehlém parkovišti). Jedná se o 16 strukturovaných skupinových setkání o počtu max. 10 pacientů.

Skupiny probíhají vesměs 1x týdně v pondělí a úterý odpoledne nebo navečer. KBT skupina je hrazena zdravotními pojišťovnami. Všichni pacienti navíc hradí zálohu v celkové výši 1500 Kč – z této zálohy se strhává částka za absence na skupinových setkáních (za 1 absenci je strženo z této zálohy 300 Kč jako kompenzace za nevyužité rezervované místo na terapeutické skupině, zbylá částka se na konci terapeutického bloku vrátí pacientům).

KBT skupiny od listopadu 2021 a ledna 2022 jsou již naplněné. Další bloky KBT skupin budou probíhat pravděpodobně od 2. poloviny března 2022. Zájemci ať sledují tuto webovou stránku, kde budou začátkem roku 2022 publikovány konkrétnější informace o způsobu přihlašování.

Možnost stáže studentů psychologie nebo psychoterapie na všech 16 setkání KBT skupiny (4000 Kč za všech 16 setkání).

Lekce KBT probíhají i v rámci Pobytového ambulantního denního stacionáře.