Kognitivně behaviorální skupinová terapie pro úzkostné a úzkostně depresivní pacienty Hrazeno pojišťovnou

Článek o KBT

Co je KBT a pro koho je určená

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je účinný psychoterapeutický směr, který je srozumitelný a má systém. V rámci KBT se stále zdokonalují specifické postupy pro terapeutickou práci mj. s pacienty, které trápí různé úzkostné a úzkostně depresivní problémy. Kognitivní složka KBT je zaměřená na modifikaci myšlení, které ovlivňuje emoční prožívání, a behaviorální část je cílená na změnu pozorovatelného chování a stylu života pacienta. Více o KBT např. na: https://www.kbt-pesek.cz/co-je-to-kbt-a-jeji-vyuziti/.

Obsah skupinových sezení

V rámci bloku 16ti skupinových KBT setkání, mezi kterými budou pacientům zadávána domácí cvičení, budou probírána a nacvičována mj. následující témata a dovednosti:

  • hlavní principy a zásady psychoterapie a KBT, model KBT
  • 4 složky lidského prožívání a chování, jejich provázanost a možnosti ovlivňování
  • kognitivní restrukturalizace automatických negativních myšlenek
  • důsledky vyhýbavého a zabezpečovacího chování
  • expozice zúzkostňujícím situacím na sezení a mezi sezeními
  • kontrolované dýchání do břicha
  • emoce a terapeutické dopisy
  • osobní životopis zaměřený na vznik a rozvoj psychických potíží

Organizační záležitosti (termíny, místo, cena, kontakt)

Skupinová KBT probíhá na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 (popř. Nad Lávkou 790, Praha 6 – 10 min pěšky od metra A Nádraží Veleslavín) . Jedná se o 16 skupinových setkání o počtu do 12 klientů. Skupiny probíhají vesměs 1x týdně. Skupiny od června 2020 jsou již obsazené (lze se ještě hlásit jako náhradník do skupiny od 30/6). Další čtyři KBT skupiny budou probíhat od září, října a prosince 2020 v pondělí a úterý v odpoledních a podvečerních hodinách.

KBT skupina je hrazená zdravotními pojišťovnami. Všichni klienti navíc hradí zálohu v celkové výši 1500 Kč – z této zálohy se strhává částka za absence na skupinových setkáních (za 1 absenci je strženo z této zálohy 300 Kč jako kompenzace za nevyužité rezervované místo na terapeutické skupině, zbylá částka se na konci terapeutického bloku vrátí klientům).

Zájemci ať kontaktují Mgr. Romana Peška na e-mail: pesek@psychosomatika.cz.

Mgr. Pešek uchazečům sdělí více informací ohledně KBT skupiny. O zařazení do KBT skupiny rozhoduje Mgr. Pešek se svými kolegy na základě více faktorů, zejména se zohledňuje typ psychických potíží a čas přihlášení. Více o Mgr. R. Peškovi na: https://psychosomatika.cz/tym nebo https://www.kbt-pesek.cz

Možnost stáže studentů psychologie nebo psychoterapie na všech 16 setkání KBT skupiny (4000 Kč za všech 16 setkání).

Lekce KBT probíhají i v rámci Pobytového ambulantního denního stacionáře.