Kognitivně behaviorální skupinová terapie pro úzkostné, depresivní a fobické pacienty Hrazeno pojišťovnou

Článek o KBT

Co je KBT a pro koho je určená

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je účinný psychoterapeutický směr, u něhož se stále zdokonalují specifické postupy pro terapeutickou práci s klienty, které trápí různorodé úzkostné, depresivní, panické, fobické, hypochondrické a obsedantně kompulzivní poruchy. Kognitivní složka KBT je zaměřená na modifikaci myšlení, které ovlivňuje emoční prožívání, a behaviorální část je cílená na změnu pozorovatelného chování a stylu života klienta. Více o KBT např. na: https://www.kbt-pesek.cz/co-je-to-kbt-a-jeji-vyuziti/.

Obsah skupinových sezení

V rámci bloku 15ti skupinových KBT setkání, mezi kterými budou klientům zadávána domácí cvičení, budou probírána a nacvičována mj. následující témata a dovednosti:

  • hlavní principy a zásady psychoterapie a KBT, model KBT, měřitelné cíle
  • 4 složky lidského prožívání a chování, jejich provázanost a možnosti ovlivňování
  • kognitivní restrukturalizace automatických negativních myšlenek
  • důsledky vyhýbavého a zabezpečovacího chování, expozice
  • svalová relaxace a kontrolované dýchání do břicha
  • asertivita, sebeoceňování,  odmítání, kritika
  • emoce a terapeutické dopisy

 

Více o skupinové KBT a jejím využití v léčbě úzkostných a depresivních poruch si můžete přečíst v odborném článku Mgr. Peška a jeho kolegyň Mgr. Gembčíkové a Mgr. Kučové.

Organizační záležitosti (termíny, místo, cena, kontakt)

Skupinová KBT probíhá na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha. Jedná se o 15 skupinových setkání o počtu do 12 klientů. Skupiny probíhají 1x týdně, v pondělí od 19,00 do 20,30 nebo ve čtvrtek od 18,00 do 19,30. KBT skupina je hrazená zdravotními pojišťovnami. Všichni klienti navíc hradí zálohu v celkové výši 1500 Kč – z této zálohy se strhává částka za absence na skupinových setkáních (za 1 absenci je strženo z této zálohy 300 Kč jako kompenzace za nevyužité rezervované místo na terapeutické skupině, zbylá částka se na konci terapeutického bloku vrátí klientům). KBT skupiny od listopadu 2018 jsou již naplněné. Další blok 15ti skupinových setkání, do kterého se lze hlásit, bude zahájen v březnu 2019.Také se lze ještě hlásit jako náhradník pro KBT skupiny od listopadu 2018 pro případ, že některý se zájemců do těchto skupin nenastoupí.

Zájemci ať kontaktují Mgr. Romana Peška (pesek@psychosomatika.cz, tel. 605 073 874), který klientům sdělí více informací. Více o Mgr. R. Peškovi na: https://psychosomatika.cz/tym/mgr-roman-pesek/ nebo https://www.kbt-pesek.cz.

Možnost stáže studentů psychologie nebo psychoterapie jako pozorovatelů na všech 15 setkání KBT skupiny (4000,- Kč za všech 15 setkání).

Lekce KBT probíhají i v rámci Pobytového ambulantního denního stacionáře.