Seminář Sebepéče pro pomáhající profese Nehrazeno pojišťovnou

Dovolujeme si Vám nabídnout seminář pro lidi, kteří pracují v pomáhajících profesích. Pomáhat druhým je krásné, naplňující, ale často také vyčerpávající. Nabídnout pomoc druhým lidem kvalitně můžeme jen tehdy, máme-li sami dostatek energie. Jak se tedy nejprve dobře postarat o sebe, abychom mohli být dobře k dispozici? Jak rozpoznat, že už se přibližujeme k hranici, kde mnohem víc vydáváme, než přijímáme? Jak tyto hranice respektovat? Jak pečovat o sebe tak, abychom nasytili také svoje potřeby a deficity, a jak vlastně nalézat své zdroje? Co můžeme darovat sami sobě?

Budeme hledat odpovědi na tyto otázky a nabídneme:

– praktická cvičení na rozvíjení vnitřní pozornosti a všímavosti „Mindfullness“

– tělesná cvičení Kum-Nye, Bioenergetiky, relaxační a aktivizační techniky, práci s dechem

– vytvoření osobní mapy zdrojů a osobního systému SebePéče

Inspirujeme se terapeutickými směry zaměřenými na práci s tělem, jako jsou například Bioenergetika, Mindfulness, PBSP, Biodynamika, Kum- Nye, relaxované dýchání aj. Seminář je veden jako seberozvojový, edukativní a profesně podpůrný, nikoliv jako primárně terapeutický.

Lektoři: Mgr. Jiří Macháček – klinický psycholog a psychoterapeut se zaměřením na práci s tělem, Kateřina Erlebachová – body terapeutka s psychosomatickým přístupem

Termín konání: pátek a sobota 14. – 15.10.2022

Pátek: 17:30 – 19:30

Sobota: 9:00 – 17:30

Místo konání: Psychosomatická klinika, Patočkova 712/3, Praha 6

Cena: 3 000 Kč

Platit je možné hotově na recepci kliniky, nebo převodem na účet 2400925984/2010. Po přihlášení na seminář, uhraďte prosím zálohu ve výši 1 500 Kč do data 30.9.2022. Doplatek za seminář (1 500 Kč) uhraďte nejpozději týden před začátkem programu. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a SEMINÁŘ SEBEPÉČE.

Přihlášení: klinika@psychosomatika.cz nebo tel. 731 620 200