Seminář Sebepéče pro pomáhající profese Nehrazeno pojišťovnou

Dovolujeme si Vám nabídnout seminář pro lidi, kteří pracují v pomáhajících profesích. Pomáhat druhým je krásné, naplňující, ale často také vyčerpávající. Nabídnout pomoc druhým lidem kvalitně můžeme jen tehdy, máme-li sami dostatek energie. Jak se tedy nejprve dobře postarat o sebe, abychom mohli být dobře k dispozici? Jak rozpoznat, že už se přibližujeme k hranici, kde mnohem víc vydáváme, než přijímáme? Jak tyto hranice respektovat? Jak pečovat o sebe tak, abychom nasytili také svoje potřeby a deficity, a jak vlastně nalézat své zdroje? Co můžeme darovat sami sobě?

Budeme hledat odpovědi na tyto otázky a nabídneme:

– praktická cvičení na rozvíjení vnitřní pozornosti a všímavosti „Mindfullness“

– tělesná cvičení Kum-Nye, Bioenergetiky, Biosyntézy, relaxační a aktivizační techniky, práci s dechem

– vytvoření osobní mapy zdrojů a osobního systému SebePéče

Inspirujeme se terapeutickými směry zaměřenými na práci s tělem, jako jsou například Bioenergetika, Biosyntéza, Mindfulness, PBSP, Biodynamika, Kum-Nye, relaxované dýchání aj. Seminář je veden jako seberozvojový, edukativní a profesně podpůrný, nikoliv jako primárně terapeutický.

Lektoři: Mgr. Jiří Macháček – klinický psycholog a psychoterapeut se zaměřením na práci s tělem, Kateřina Erlebachová – body terapeutka s psychosomatickým přístupem

Termín konání: pátek a sobota 22. 3.  –  23. 3. 2024

Místo konání: Nad Lávkou 105/6, 160 00 Praha 6 (Prostory pobytového stacionáře Psychosomatické kliniky), Metro: Veleslavín

Cena: 4 000 Kč

Platit je možné hotově na recepci kliniky, nebo převodem na účet 2202354586/2010. Po přihlášení na seminář, uhraďte prosím zálohu ve výši 2000 Kč (případně plnou částku kurzovného ). Doplatek za seminář (2 000 Kč) uhraďte nejpozději týden před začátkem programu. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a SEMINÁŘ SEBEPÉČE.

Na seminář se můžete přihlásit také skrze systém Reservio, kde program lze uhradit online.

Upozorňujeme, že uhrazená záloha je nevratná. Svoji účast lze zrušit 14 dní před začátkem programu (s navrácením celé částky), nebo v případě potvrzení lékařem, že se semináře účastnit nemůžete (z důvodu nemoci atd.).

Přihlášení: klinika@psychosomatika.cz nebo tel. 731 620 200