Bloková stáž pro studenty psychologie

Iva Mrázová | Novinky | 21.8.2019

Bloková stáž probíhá formou teoreticko-praktických bloků, respektive seminářů ve skupině přihlášených studentů a studentek. Maximální kapacita stáže je 14 účastníků. Stáž je koncipována spíše výukově a sebezkušenostně. Kontakt s pacienty kliniky není přímo možný, proto zařazujeme analýzu videí, u pacientů, kteří dalí výslovný souhlas s použitím materiálů pro výuku psychologů v oboru.

Termín: 12. 9. 2022 – 16. 9. 2022

Rozsah stáže: 50 hodin

Cena stáže: 4 500,- Kč

Program: