Bloková stáž

Iva Mrázová | Novinky | 21.8.2019

Bloková stáž pro studenty psychologie a psychoterapie je koncipována jako seznámení účastníků s prací na Psychosomatické klinice, která jakožto nestátní zdravotnické zařízení působící v rámci odborností klinická (pedo)psychologie, (pedo)psychiatrie a psychosomatika, nabízí svým pacientům širokou škálu terapeutických programů. Účastnici stáže se dozví více o multidisciplinárním a multimodálním přístupu k péči o pacienty, o organizaci velkého týmu terapeutů, o široké škále programů pro pacienty a o různých terapeutických přístupech a metodách. Jednotlivé metody a modality (focusing, bodyterapii, KBT techniky, mindfulness, relaxaci a další) si v rámci sebezkušenostních bloků účastníci stáže sami vyzkouší. Stážisty čeká také blok věnovaný supervizi, kam budou moci přinést vlastní případ. Pro účastníky jsou připraveny také doplňující výukové materiály, stejně tak jako drobné občerstvení. Program probíhá v prostorách denního stacionáře, v němž je potřebám účastníků k dispozici kuchyňka (lednice, mikrovlnná trouba) a čas přestávek je možné trávit na zahradě kliniky. Na závěr blokové stáže dostanou absolventi možnost domluvit si další stáže (účast na terapeutickém programu či vstupních pohovorech apod.).

Bloková stáž probíhá formou teoreticko-praktických bloků, respektive seminářů ve skupině přihlášených . Maximální kapacita stáže je 16 účastníků. Stáž je koncipována spíše výukově a sebezkušenostně. Kontakt s pacienty kliniky není přímo možný, proto zařazujeme analýzu videí, u pacientů, kteří dalí výslovný souhlas s použitím materiálů pro výuku psychologů v oboru.

Termín stáže: 4. – 8. 9. 2023

Cena: 5 000 Kč

Přihlášení


Předběžný program:

Pondělí 9:00 – 16:15

 • Představení pracoviště, program stáže, seznámení
 • Programy pro pacienty, jejich organizace a struktura
 • Psychosomatika, psychosomatická terapie
 • Úvod do metod KBT

Úterý 9:00 – 16:15

 • Ambulantní denní stacionář
 • Mindfulness – úvod
 • Úvod do supervize, balintovská skupina
 • Dlouhodobá psychodynimacká skupina

Středa 8:30 – 17:00

 • Mindfulness – zážitkový blok
 • Focusing – úvod
 • Focusing – zážitkový blok
 • Úvod do bodyterapie – zážitkový blok
 • Pedopsychologie a pedopsychoterapie
 • Refelxe průběhu stáže, přání a potřeb

Čtvrtek 8:30 – 16:15

 • Mindfulness – zážitkový blok
 • Psychodynamická terapie – kazuistika
 • Práce se skupinovou dynamikou
 • Rodinná terapie, časová osa
 • Vstupní příjmový pohovor, příjem pacienta do skupiny

Pátek 9:00 – 16:15

 • Mindfulness – zážitkový blok, reflexe
 • Organizace příjmu pacientů, práce na recepci – QnA se studenty psychologie-recepčními + komentovaná prohlídka kliniky
 • Výzkum – účinnost psychosomatické psychoterapie
 • Zakončení stáže – reflexe, další možnosti stáže