Balintovské skupiny pro lékaře a další zdravotnické profese

Iva Mrázová | Články, informace. | Novinky | 21.2.2021

Supervizní metoda, která

  • se zabývá zatěžujícími pacienty
  • zvyšuje porozumění mezi lékařem a pacientem
  • zvyšuje efektivitu práce lékaře
  • funguje jako prevence syndromu vyhoření

MUDr. Michael Balint /1896-1970/ byl maďarský psychosomatik, psychiatr a psychoanalytik, který zkoumal, co se děje mezi lékařem a pacientem po psychologické stránce. Vymyslel skupinové semináře se specifickou strukturou, které zvyšují porozumění náročným situacím, které mohou nastat v ordinaci.

Semináře probíhají ve skupině, ale nejedná se o kasuistické semináře ani psychoterapeutické skupiny.

Bližší informace o metodě viz článek na stránkách www.psychosomatika.cz a v některém z dalších čísel časopisu Practikus.

Termíny:

  • středa 10.11.2021 17:15 – 20:30 (prezenční forma)
  • úterý 16.11.2021 17:15 – 20:30 (online forma)
  • sobota 27.11.2021 9:00 – 10:30, 10:30 – 12:00 (12:15-14:00 pauza), 14:00 – 15:30 (prezenční forma)

Místo konání: 

Psychosomatická klinika, Praha 6, Patočkova 712/3. V areálu kliniky je omezená možnost parkování. V případě nutnosti, využijte prosím placené parkoviště v areálu koupaliště Petynka.

Informace o programu:

Lektor: MUDr. Romana Hronová

Setkání začínají krátkým úvodem o metodě. Poté proběhnou samotné Balintovské skupiny.

Informace o ceně a formě úhrady:

Cena: 500,- Kč za setkání.

Platby přijímáme na účet kliniky 2400925984/2010.

Minimální počet účastníků je šest.

 

Od února 2022 nabízíme pravidelné bálintovské skupiny každou 3. středu v měsíci od 17:00 do 20:15  (jedná se tedy pokaždé o 2 bálintovské skupiny).

Jedna skupina trvá 90 min a cena je 350 Kč, cena za celý kurz je 3 500 Kč.

Absolvování se může stát součástí výcviku, který vede k získání lektorského oprávnění pro bálintovské skupiny.

Optimální počet je 10 členů.

Přihlašovat se můžete mailem na adrese klinika@psychosomatika.cz, případně na tel. čísle  731 620 200.