Balintovské skupiny pro zdravotníky a jiné pomáhající profese

Iva Mrázová | Články, informace. | Novinky | 1.9.2022

Supervizní metoda, která

  • se zabývá zatěžujícími pacienty a náročnými situacemi, které mohou nastat v ordinaci
  • zvyšuje porozumění mezi lékařem a pacientem
  • zvyšuje efektivitu práce lékaře
  • funguje jako prevence syndromu vyhoření

MUDr. Michael Balint /1896-1970/ byl maďarský psychosomatik, psychiatr a psychoanalytik, který zkoumal, co se děje mezi lékařem a pacientem po psychologické stránce. Vymyslel skupinové semináře se specifickou strukturou, které zvyšují porozumění náročným situacím, které mohou nastat v ordinaci.

Další informace o metodě.

Termíny:

Bálintovské skupiny pořádáme pravidelně každou 3. středu v měsíci od 17:00 do 20:15. V tomto čase tedy pokaždé proběhnou dvě bálintovské skupiny (jedna skupina trvá 90 min.).

Skupiny probíhají v minimálním počtu 6 účastníků, optimální počet je 10.

Setkání začínají krátkým úvodem o metodě. Poté proběhnou samotné Balintovské skupiny.

Upozorňujeme, že se nejedná o kasuistické semináře ani psychoterapeutické skupiny!

 

Kurz v balintovských skupinách:

Program sestává celkem z 9 bloků: 4 v zimním semestru (začíná 21.9.2022) a 5 v letním semestru (začíná 15.2.2023). Je určen pro 6-10 lékařů.

Účast v tomto kurzu lze započítat jako součást přípravy na lektorskou činnost/vedení balintovských skupin.

Lektor: MUDr. Romana Hronová

Informace o ceně a formě úhrady:

Cena: 1000,- Kč za jedno setkání (2 skupiny).

Platby přijímáme na účet kliniky 2202354586 / 2010. Do poznámky pro příjemce: BALINT_Vaše jméno

 

Do kurzu se můžete přihlašovat on-line:

na 21.9.2022 (zimní semestr)

na 19.10.2022

na 16.11.2022

na 18.1.2023

na 15.2.2023 (letní semestr)

na 15.3.2023

na 19.4.2023

na 17.5.2023

na 14.6.2023

Celý kurz je akreditován.

 

Místo konání: 

Psychosomatická klinika, Praha 6, Patočkova 712/3. V areálu kliniky je omezená možnost parkování.

 

Rádi byste se účastnili balintovských skupin, ale jste z daleka a tak Vám nevyhovuje termín a čas?

Pro zdravotníky, kteří jsou z daleka a rádi by se supervizních skupin účastnili jsme připravili víkendové balintovské skupiny, které se uskuteční v sobotu 12.11.2022 od 9,00 do 17,00 taktéž na Psychosomatické klinice pod vedením MUDr. Hronové.

Na sobotní balintovské skupiny se můžete přihlašovat ZDE

Nebo mailem na adrese klinika@psychosomatika.cz, případně na tel. čísle  731 620 200