Balintovské skupiny pro zdravotníky a jiné pomáhající profese

Iva Mrázová | Články, informace. | Novinky | 1.9.2022

Supervizní metoda, která

  • se zabývá zatěžujícími pacienty a náročnými situacemi, které mohou nastat v ordinaci
  • zvyšuje porozumění mezi lékařem a pacientem
  • zvyšuje efektivitu práce lékaře
  • funguje jako prevence syndromu vyhoření

MUDr. Michael Balint /1896-1970/ byl maďarský psychosomatik, psychiatr a psychoanalytik, který zkoumal, co se děje mezi lékařem a pacientem po psychologické stránce. Vymyslel skupinové semináře se specifickou strukturou, které zvyšují porozumění náročným situacím, které mohou nastat v ordinaci.

Další informace o metodě.

Termíny:

Bálintovské skupiny pořádáme pravidelně každou 3. středu v měsíci od 17:00 do 20:15. V tomto čase tedy pokaždé proběhnou dvě balintovské skupiny (jedna skupina trvá 90 min.).

Skupiny probíhají v minimálním počtu 6 účastníků, optimální počet je 10.

Setkání začínají krátkým úvodem o metodě. Poté proběhnou samotné balintovské skupiny.

Upozorňujeme, že se nejedná o kasuistické semináře ani psychoterapeutické skupiny!

Kurz v balintovských skupinách:

Program sestává celkem z 9 bloků: 5 v zimním semestru a 4 v letním semestru. Je určen pro 6-10 lékařů.

20. 9. 2023, 18. 10. 2023, 15. 11. 2023, 17. 1. 2024, 21. 2. 2024, 20. 3. 2024, 17. 4. 2024, 15. 5. 2024 a 19.6. 2024

Ti z Vás, kteří se účastní poprvé, přijďte prosím už v 16:45, abyste se stihli seznámit s obecnými informacemi a pravidly.

Účast v tomto kurzu lze započítat jako součást přípravy na lektorskou činnost/vedení balintovských skupin.

Lektor: MUDr. Romana Hronová

Informace o ceně a formě úhrady:

Cena: 1000,- Kč za jedno setkání (2 skupiny).

Do kurzu se můžete přihlašovat on-line přes systém Reservio, kde kurz lze uhradit online kartou nebo Vám na žádost vystavíme fakturu.

Celý kurz je akreditován.

Místo konání: 

Psychosomatická klinika, Praha 6, Patočkova 712/3. V areálu kliniky je omezená možnost parkování.

Kurz je nyní naplněn.

 

Další možnost supervizního setkání v balintovských skupinách (mimo kurz): ve středu 24. 1. 2024

Hlásit se můžete přes systém Reservio, nebo emailem na adrese: hejlova@psychosomatika.cz nebo klinika@psychosomatika.cz