Balintovské skupiny pro lékaře a další zdravotnické profese

Iva Mrázová | Články, informace. | Novinky | 21.2.2021


Napadají Vás otázky jako: Co s agresivním pacientem? Jak ustát chronické nelepšící se pacienty?

Jak si udržet energii s náročnými pacienty? Jak se bránit vyhoření?

Odpovědi na tyto otázky mohou přinést teoretické přednášky, jak však v nich najít odpověď specifickou pro Vás a konkrétního pacienta? Hledání právě těchto odpovědí nabízí metoda Balintovských skupin.

MUDr. Michael Balint /1896-1970/ byl maďarský psychosomatik, psychiatr a psychoanalytik, který zkoumal, co se děje mezi lékařem a pacientem po psychologické stránce. Vymyslel semináře se specifickou strukturou, které zvyšují porozumění situacím v ordinaci.

Nejde o kazuistický seminář. Nejde tedy o hledání správné diagnozy a optimální terapie. Podle M. Balinta “lékař sám je lék” a je dobré, aby uměl tohoto léku využívat.

Balintovské skupiny: Zvyšují efektivitu práce. Jsou prevencí profesního vyhoření. Kultivují a rozvíjejí psychologické prostředky, které může lékař specialista využít v rámci svého způsobu práce.

Termíny v roce 2021 (on-line setkání – ZOOM):

  • středa 14.4.2021 17:15 – 20:30
  • středa 12.5.2021 17:15 – 20:30
  • středa 9.6.2021 17:15 – 20:30
  • středa 23.6.2021 17:15 – 20:30

Místo konání: 

Psychosomatická klinika, Praha 6, Patočkova 712/3. V areálu kliniky je možnost parkování.

Informace o programu:

Lektor: MUDr. Romana Hronová

Setkání začínají krátkým úvodem o metodě. Poté proběhnou samotné Balintovské skupiny

(po 90 minutách, skupiny tedy proběhnou dvě).

Informace o ceně a formě úhrady:

Cena: 500,- Kč za setkání.

Platby přijímáme na účet kliniky 2400925984/2010.

Minimální počet účastníků je šest.

Přihlašovat se můžete mailem na adrese klinika@psychosomatika.cz, případně na telefonních číslech 731 620 200.

Budeme se těšit na viděnou!