Balintovské skupiny pro lékaře a další zdravotnické profese

Iva Mrázová | Články, informace. | Novinky | 21.2.2021

Supervizní metoda, která

  • se zabývá zatěžujícími pacienty
  • zvyšuje porozumění mezi lékařem a pacientem
  • zvyšuje efektivitu práce lékaře
  • funguje jako prevence syndromu vyhoření

MUDr. Michael Balint /1896-1970/ byl maďarský psychosomatik, psychiatr a psychoanalytik, který zkoumal, co se děje mezi lékařem a pacientem po psychologické stránce. Vymyslel skupinové semináře se specifickou strukturou, které zvyšují porozumění náročným situacím, které mohou nastat v ordinaci.

Další informace o metodě.

Semináře probíhají ve skupině, ale nejedná se o kasuistické semináře ani psychoterapeutické skupiny.

Termíny:

Od února 2022 bude Psychosomatická klinika pořádat pravidelně bálintovské skupiny každou 3.středu v měsíci od 17:00 do 20:15. V tomto čase tedy pokaždé proběhnou dvě bálintovské skupiny.

Jedna skupina trvá 90 min a cena je 350 Kč.

Absolvování se může stát součástí výcviku, který vede k získání lektorského oprávnění pro bálintovské skupiny.

Optimální počet je 10 účastníků, minimální šest.

Místo konání: 

Psychosomatická klinika, Praha 6, Patočkova 712/3. V areálu kliniky je omezená možnost parkování.

Informace o programu:

Lektor: MUDr. Romana Hronová

Setkání začínají krátkým úvodem o metodě. Poté proběhnou samotné Balintovské skupiny.

Informace o ceně a formě úhrady:

Cena: 700,- Kč za jedno setkání = dvě skupiny.

Platby přijímáme na účet kliniky 2400925984/2010.

 

Přihlašovat se můžete on-line:

na 2.3.2022
na 16.3.2022
na 20.4.2022
na 18.5.2022
na 22.6.2022

Nebo mailem na adrese klinika@psychosomatika.cz, případně na tel. čísle  731 620 200.