Ceník služeb a výkonů

(aktualizován ke dni 31.10. 2017)

platí pro pacienty, kteří:

  • nemají smlouvu s pojišťovnou (spolupracujeme se ZP: 111, 211, 209, 201, 205, 207)
  • nechtějí vstupovat do zdravotnické databáze
  • jsou indikování ke zdravotním výkonům, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění
  • žádají vyšetření nebo zprávu pro mimozdravotnické účely

Psychosomatické vyšetření lékařem se způsobilostí v oboru psychosomatická medicína:
(Není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.)
Komplexní vyšetření: 90 min, 1200Kč

Psychiatrické výkony:

Komplexní vyšetření: 120 min, 1500Kč
Cílené vyšetření: 60 min, 750Kč
Kontrolní vyšetření: 30 min, 400Kč

Klinicko-psychologické výkony:

Komplexní vyšetření: 60 min, 630Kč
Cílené vyšetření: 60 min, 630Kč
Kontrolní vyšetření: 30 min, 320Kč

(Vyšetření může trvat až 6 hodin. Pak následuje zpracování výsledků.)

Psychoterapeutické výkony:

Individuální psychoterapie: 50 min, 750Kč
Rodinná psychoterapie: 50min (1 terapeut), 1200Kč (2 terapeuti), 1500Kč
Párová terapie: 50min (1 terapeut), 1200Kč, (2 terapeuti), 1500Kč
Skupinová psychoterapie: 90min (1 terapeut), 350Kč, (2 terapeuti) 500Kč
Krizová intervence: 30min, 380 Kč

Psychologické poradenství:

Individuální, párové a rodinné poradenství: 50min, 800Kč

Programy přímo hrazené pacientem:

Akupunktura: 30 min, 500Kč
Fyzioterapie (masáže, cvičení): 60 min, 750 Kč; 90 min, 900 Kč
Zkrácená fyzioterapie: 30 min, 350 Kč

Výpis z dokumentace pro účely jiné než zdravotnické: 30min, 300Kč

Absence na domluveném sezení:

Při absenci na domluveném sezení, či vyšetření hradí pacient 80% příslušné částky za rezervaci kapacity na tomto sezení. Viz ceník výše.
Výjimky: omluva nejpozději 48 hodin před sezením.
V případě nenadálého zrušení sezení terapeutem, máte nárok na náhradní termín. Úhradu je třeba provést vždy do konce měsíce.