Párová terapie Hrazeno pojišťovnou

Párovou terapii nejčastěji využívají manželské páry či dlouholetí partneři, které mají ve svém vztahu potíže a jsou ochotni je řešit. Z obecného hlediska je možné říci, že párová terapie je vhodná tam, kde jsou v převaze vztahové potíže nad potížemi osobními.

Terapie si klade za cíl naučit partnery o problémech otevřeně a civilizovaně hovořit, komunikovat spolu. Pomocí této formy terapie se řeší partnerské konflikty a problémy soužití, zlepšuje se schopnost komunikace a posiluje se empatie. Ta má za úkol upevnit schopnost podívat se na situaci ze zorného úhlu druhého partnera.

Tato forma terapie je hrazena Vaší pojišťovnou, pokud máte žádanku od lékaře.

V případě zájmu nás kontaktujte na emailové adrese: klinika@psychosomatika.cz.

 

 

Párová terapie

Párová terapie ve dvojici

Partnerská terapie je formou speciální psychoterapie, která se zaměřuje na léční poruch partnerského soužití psychologickým působením.

Párová terapie ve skupině

Setkávání v terapeutické skupině pro pacienty žijící v páru. Využívá párový psychoanalytický přístup, který respektuje životní styl každého páru, postoje a hodnoty každého z partnerů. Pracuje na hledání společné dohody v páru, ale i nalézání sebe sama ve vztahu.