Párová terapie Hrazeno pojišťovnou

Párovou terapii nejčastěji využívají manželské páry či dlouholetí partneři, které mají ve svém vztahu potíže a jsou ochotni je řešit. Z obecného hlediska je možné říci, že párová terapie je vhodná tam, kde jsou v převaze vztahové potíže nad potížemi osobními.

Terapie si klade za cíl naučit partnery o problémech otevřeně a civilizovaně hovořit, komunikovat spolu. Pomocí této formy terapie se řeší partnerské konflikty a problémy soužití, zlepšuje se schopnost komunikace a posiluje se empatie. Ta má za úkol upevnit schopnost podívat se na situaci ze zorného úhlu druhého partnera.

 

 

Párová terapie

Párová terapie ve dvojici

Partnerská terapie je formou speciální psychoterapie, která se zaměřuje na léční poruch partnerského soužití psychologickým působením.

Párová terapie ve skupině

Setkávání v terapeutické skupině pro pacienty žijící v páru. Využívá párový psychoanalytický přístup, který respektuje životní styl každého páru, postoje a hodnoty každého z partnerů. Pracuje na hledání společné dohody v páru, ale i nalézání sebe sama ve vztahu.