Párová terapie ve dvojici Nehrazeno pojišťovnou

Tento typ terapie se od individuální velmi odlišuje.
Terapeut vytváří takovou situaci, při které mají obě strany pocit, že jsou přijímány rovnocenně. Oba partneři by měli mít dostatečný prostor k vyjádření svých názorů, pocitů a potřeb, terapeut je za jejich názory neodmítá ani nesoudí. Akceptuje sdělení obou účastníků párové terapie stejně, jelikož jeho zájmem není vědět, který z nich má pravdu, ale vyslechnout každou stranu nezávisle a dobře porozumět tomu, co prožívají.  Cílem této terapie je dosáhnout nejlepší řešení pro „my“.

Základní předpoklady pro účinnou párovou terapii : 

  • Práce s párem namísto individuální terapie hledá nejlepší řešení pro „my“, nikoli pro  „já“ anebo „ty“.
  • Oba partneři mají alespoň minimální motivaci k práci na záchraně svého vztahu, přestože se často nacházejí v konfliktní situaci, kdy je jedna síla drží ve vztahu a druhá je táhne ven.
  • Obě strany jsou ochotné se scházet s terapeutem a dohodnout se alespoň na minimálním společném cíli (tímto cílem může být pouze civilizovaný rozchod nebo naopak vyřešení partnerského sporu).

 

Zavolejte, napište nám nebo vyplňte formulář níže.