Párová terapie ve skupině Hrazeno pojišťovnou

V říjnu 2023 zahajujeme setkávání v terapeutické skupině pro pacienty žijící v páru. Využíváme párový psychoanalytický přístup, který respektuje životní styl každého páru, postoje a hodnoty každého z partnerů. Zároveň pracujeme na hledání společné dohody v páru, ale i nalézání sebe sama ve vztahu. Pracujeme s pocity, touhami a fantaziemi, které pacienti do vztahu vkládají. Práce probíhá ve skupině 4-5 párů se dvěma párovými terapeuty, čímž je terapeutický proces podpořen ještě skupinovou dynamikou, různými životními zkušenostmi jednotlivých párů i jednotlivých partnerů.

Párová terapie je určena všem párům , které

  • zažívají obtížnou komunikaci
  • jsou nespokojeni v prožívání svého vztahu
  • nemají uspokojivý sexuální život
  • mají neshody při výchově dětí
  • do páru zasahují psychické či psychosomatické obtíže některého z partnerů

Podmínkou pro párovou terapii je, že oba partneři jsou ochotni na svém vztahu pracovat, mluvit o sobě, o tom jak vztah vnímají a prožívají, co od vztahu očekávají a co jsou ochotni pro něj udělat.

Terapeuti: MUDr. Ivana Jirmanová a Mgr. Jaroslav Jirman, Ph.D.
Čas setkávání: pondělí 16.15-17.45  (říjen 2023 – květen 2024)

Zavolejte, napište nám nebo vyplňte formulář níže.