Individuální terapie Hrazeno pojišťovnou

Individuální terapie probíhá obvykle pravidelně  jedenkrát týdně. Někdy je vhodné ji kombinovat s fyzioterapií nebo individuální či skupinovou na tělo zaměřenou terapií.

Délka léčby je velmi individuální. Od krátkodobé terapie (5-10 týdnů), přes střednědobou (20-50 týdnů) až po dlouhodobou psychoterapii, která může probíhat až několik let.

Na Psychosomatické klinice zkoumáme rozvoj diagnostických a léčebných postupů. Úzce spolupracujeme s vysokými školami a výzkumnými institucemi. K výzkumu i zajištění kvality poskytované péče využíváme anonymizovaného zpracování a rozboru audio-video záznamů a vyhodnocení sebeposuzovacích dotazníků. Je pravděpodobné, že budete o takovou spolupráci požádáni.