Rodinná terapie Nehrazeno pojišťovnou

Rodinná terapie je psychoterapeutickou metodou, která pohlíží na pacienta jako na součást konkrétního rodinného systému. Jeho problémy nebo chorobné příznaky dává do souvislosti s fungováním celé rodiny. Snaží se o vhled a porozumění vztahům v rodině. Terapeutické intervence směřují k objevení oboustranně prospěšných způsobů chování v rodinném soužití a opuštění nežádoucích způsobů chování. Umožňují také rodině provést změny, které často vedou k vymizení daného symptomu či problému u jejích jednotlivých členů.

Zavolejte, napište nám nebo vyplňte formulář níže.