Výuka a vzdělávání

Při vstupním (diagnostickém) vyšetření a následné terapii využíváme často audio-video nahrávek rozhovorů mezi lékařem/terapeutem a pacientem. Samozřejmě pouze v případě pacientova souhlasu.  Tyto záznamy jsou důležitým nástrojem pro naši klinickou práci. Se všemi těmito záznamy nakládáme stejně jako s jakýmikoliv papírovými, elektronickými nebo jinými záznamy a vztahují se na ně pravidla nakládání se zdravotnickou dokumentací (zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, par. 65).

A. Účel pořizování audio-video záznamu:

1. Diagnostika a léčba 

Záznamy mají svůj význam v diagnostickém procesu při posuzování indikace k vhodnému postup v léčbě. Pomáhají nám věnovat diagnostickému procesu mnohem větší pozornost a získáváme díky tomu jasnější vodítka pro doporučení k léčbě a ke stanovení individualizovaného léčebného plánu. S pomocí audio-vizuálních záznamů posuzujeme také důležité aspekty interakce mezi lékařem/psychologem a pacientem a mohou být také podkladem pro supervizi klinické práce terapeuta.

2. Vzdělávání 

Psychosomatická klinika je akreditovaným pracovištěm pro pregraduální i postgraduální přípravu lékařů a psychologů, kteří u nás v rámci výukových stáží rozšiřují své odborné znalosti a praktické dovednosti. Výuku a vzdělání poskytujeme ve spolupráci s 1. a 2. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, dalšími vysokými školami a profesně vzdělávacími institucemi.  Využívání audio-vizuálních záznamů vede ke zlepšení vzdělání a dovedností lékařů/psychologů, což se pozitivně odráží v další péči o pacienty.

3. Výzkum 

Na Psychosomatické klinice zkoumáme rozvoj diagnostických a léčebných postupů. Úzce spolupracujeme s vysokými školami a výzkumnými institucemi. V tomto ohledu je rozbor audio-video záznamů nezbytným podkladem pro hodnocení léčebného procesu a účinnosti léčebných intervencí.

B. Uchovávání nahrávek a zabezpečení před neoprávněným nakládáním  

Vlastní audio-video záznamy jsou ukládány na speciálním externím disku s vlastním šifrováním určeném pouze k tomuto účelu, který je uložen v zabezpečené schránce a   v uzamčené místnosti Psychosomatické kliniky. Disk není připojen na žádnou veřejnou síť a je zcela oddělen od ostatní elektronické zdravotnické dokumentace. Přístup k záznamům má   pouze lékař/terapeut, který nahrávku pořizoval a osoba, která zodpovídá za bezpečnostní opatření a je zmocněná k přístupu k audio-vizuálním nahrávkám – tím je vedoucí Psychosomatické kliniky