Doc. MUDr. Michal Goetz, Ph.D.

dětský psychiatr

Specializace:
dětská psychiatrie

Kontakt

e-mail: goetz@psychosomatika.cz

Doc. MUDr. Michal Goetz, Ph.D.

Odborný profil

MUDr.Michal Goetz, Ph.D. je dětský psychiatr, odborný asistent psychiatrie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1997; Ph.D. získal na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru psychologie a psychopatologie. Je viceprezidentem Mezinárodní asociace pro dětskou a dorostovou psychiatrii a spolupracující profese (IACAPAP), členem výboru pro mezinárodní vztahy Americké akademie dětské a dorostové psychiatrie, členem programového výboru Americké akademie pro dětskou a dorostovou psychiatrii, člen předsednictva Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Jako hlavní řešitel a spoluřešitel získal několik národních výzkumných grantů zaměřených na potomky rodičů s bipolární poruchou, na ADHD a předčasně narozené děti.  MUDr. Goetz, Ph.D. je autorem a spoluautorem několika desítek zahraničních a českých vědeckých článků a přispěl kapitolami do českých i zahraničních odborných monografií. Je vedoucím autorem doporučených postupů léčby ADHD publikovaných Psychiatrickou společností ČLS JEP. Je členem redakčních rad vědeckých časopisů pro děti a duševní zdraví. Absolvoval stáže v Bostonské dětské nemocnici a v Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School. Působil jako hostující profesor na katedře psychiatrie na univerzitě v Calgary.