Pět večerů s Mindfulness v kontextu terapie zaměřené na tělo

Experimentální dílna Všímavosti:
Dovolte abychom Vás pozvali na společná setkávání při zkoumání možností využití všímavosti.

Jaký vliv má bytí v přítomnosti na naše tělo a mysl? Jaký je rozdíl v prožívání při zaměření pozornosti dovnitř a ven? Můžeme prohloubit vnímání našeho těla? Jak vnímáme přítomnost v klidu a jak v pohybu? Můžeme nějak rozšířit svou schopnost plněji prožívat svůj život? Jak se můžeme stát svědkem svého vlastního života? Jak na nás působí přítomnost druhých ve společném prostoru? Jaký je efekt laskavého zájmu o sebe? Jaký je rozdíl mezi vědomým a nevědomým kontaktem s druhou osobou? Co všechno se objevuje v naší mysli, když na ni zaměříme svou pozornost? Jak mi může prospět meditace?

Odpovědi na tyto a další otázky budeme společně objevovat skrze malá cvičení zaměřená na prohlubování pozornosti k vlastním prožitkům sebe ve světě. Cvičení jsou interaktivní, proto je dobré počítat s tím, že se možná při některých budeme druhých i s respektem dotýkat.

Setkání proběhnou v termínech:
11.10. 2017, 18.10. 2017, 25.10. 2017, 1.11. 2017, 8.11. 2017 vždy od 18:00 do 19:30 hodin na Psychosomatické klinice v Praze, Patočkova 712/3, Praha 6

Lektorka: Kateřina Erlebachová – body terapeutka s psychosomatickým zaměřením

Cena: 1800,- Kč celkem za pět setkání. (je možné se přihlásit pouze na celý cyklus)

Kontakt: programy@psychosomatika.cz, tel. 731 620 200

1 comment to Pět večerů s Mindfulness v kontextu terapie zaměřené na tělo

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>