Práce s dotekem v psychosomatice

Jaromír Kabát | Články, informace. | 28.1.2018

Seznámení s technikou doteků s protistresovými a uvolňujícími účinky.

Biodynamické masáže vytvořila a praktikovala norská fyzioterapeutka a psychoterapeutka Gerda Boyesen, která má v současné době mnoho pokračovatelů. Tyto masáže aktivizují sebeuzdravující mechanismy, podílejí se na zmírnění projevů stresu v těle, pomáhají uvolnit bolest i harmonizovat mnohé tělesné procesy. Je výhodné je používat při prevenci i léčbě celé řady civilizačních chorob.

Účastníci se v průběhu kurzu postupně naučí vnímavosti k vlastnímu tělu a dechu. Seznámí se s účinkem různých druhů doteku, harmonizujících cvičení a s vybranými typy masáží podle jejich účelu a nejvhodnějšího použití. Práce a nácvik probíhá většinou ve dvojicích, ve skupině maximálně deseti účastníků.

Pro zájemce je poté možné navázat na tuto sebezkušenostní část druhou částí kurzu, kde se prakticky seznámí s vybranými typy biodynamických masáží podle jejich účelu a nejvhodnějšího použití.

Kurz bude probíhat v úterý od 17.30 do 19.00 hod.
Termín dalšího setkání je 28.3.2023

Cena: 3 000,- Kč za 4 setkání

Lektor: PhDr. Marie Hlaváčová

Kapacita: maximálně 10 účastníků