PhDr. Gražina Kokešová Kleinová

dětská klinická psycholožka

Specializace:
Klinická psychologie dětí a dospívajících se zaměřením na diagnostiku, výchovné poradenství, krizovou intervenci, individuální a rodinnou terapii

Kontakt

e-mail: kleinova@psychosomatika.cz

PhDr. Gražina Kokešová Kleinová

Odborný profil

vzdělání:

1996 – 2002 Jednooborová psychologie na FF UK v Praze

2000 –  2004 Psychoterapeutický výcvik: Rodinná terapie psychosomatických pacientů

(MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková, SKT Liberec)

2004 Atestace z klinické psychologie

2008 Atestace z dětské klinické psychologie

2009 Atestace z psychoterapie

praxe:

2002 – 2004 Pediatrická klinika FN Motol, Praha

2005 – 2009 Dětská psychiatrie Thomayerova nemocnice, Praha

2005 – 2007 Dětské krizové centrum, Praha

2005 – 2008 externí spolupráce (lektorka) Národní institut dalšího vzdělávání, Praha

2008 Psychosomatická klinika, Praha

2014 externí spolupráce (psychologická péče o dětské pacienty v paliativní péči, jejich sourozence a rodiče) mobilní hospic Cesta domů, Praha

publikace:

Hra jako lék (Teorie a praxe nedirektivní terapie hrou), PPPP, Praha 2012

Spoluautorka PhDr. Vlasta Rezková