MUDr. David Holub, Ph.D.

psychiatr

Specializace:
psychiatrie, psychosomatika, psychoanalýza, anglicky a česky

Kontakt

e-mail: holub@psychosomatika.cz

MUDr. David Holub, Ph.D.

Odborný profil

Absolvoval výcvik v psychoanalyticky orientované skupinové (1992-1998), individuální (1997-2004) a párové (2008-2010) psychoterapii, od roku 2006 je kandidát psychoanalytického výcviku České psychoanalytické společnosti. Vyučuje na Katedře psychologie FSS MU v Brně psychoanalýzu a psychoanalytickou psychoterapii. Výzkumně se zabýval vztahem toxoplazmózy a schizofrenního onemocnění. Člen České psychoanalytické společnosti, České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Spoluzakladatel a šéfredaktor časopisu Revue psychoanalytická psychoterapie, člen poradního sboru časopisu Psychoterapie, recenzent časopisu Frontiers in Psychoanalysis and Neuropsychoanalysis. Psychoterapii se věnuje od roku 1994 v různých kontextech a zařízeních: PL Horní Beřkovice, Denní sanatorium „Ondřejov“, Psychiatrická ambulance v Mělníku, primář Psychiatrického a psychoterapeutického oddělení Nemocnice Ostrov. Jako psychiatr působil ve Velké Británii (NHS, 2005-2006, 2010-2013), nyní pracuje v soukromé praxi v Praze 3 a na Psychosomatické klinice, Praha 6.

V roce 1999 získal funkční specializaci v systematické psychoterapii, v roce 2000 složil 2. atestaci pro obor psychiatrie. Od roku 2003 je držitelem osvědčení České lékařské komory k výkonu samostatné lékařské praxe a licence pro funkci primáře a pro poskytování poradenských služeb pro obor psychiatrie. Současně je držitelem licence pro provozování psychiatrie ve Velké Británii a je na seznamu specialistů General Medical Council (6119280). Je výcvikovým lektorem pro Operacionalizovanou psychodynamickou diagnostiku (OPD-2) pro Českou republiku.