Mgr. Radim Karpíšek

klinický psycholog a psychoterapeut

Specializace:
psychologická vyšetření, systematická individuální a skupinová psychoterapie, denní stacionář pro neurotické a psychosomatické poruchy

Kontakt

e-mail: karpisek@psychosomatika.cz

Mgr. Radim Karpíšek

Odborný profil

Pracuji jako klinický psycholog a psychoterapeut na Psychosomatické klinice a v soukromé praxi (nestátní zdravotnické zařízení) v Praze, jsem akreditován pro práci ve zdravotnictví. Absolvoval jsem výcvik v satiterapii a individuální psychoanalytické psychoterapii. Jsem členem profesních a odborných společností AKP (Asociace klinických psychologů), ČSPAP (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii), SPR (Society for Psychotherapy Research) a NPSA (Society for Neuropsychoanalysis). Podílím se na vzdělávání pregraduálních a postgraduálních studentů psychologie, lékařství a psychoterapie. V klinické praxi vycházím z psychoanalyticko-psychoterapeutického přístupu, který integruji s dalšími intervencemi. Pracuji především s dospělými klienty. Jsem členem Redakční rady časopisu Psychoterapie a zajímá mne výzkum v psychoterapii.

Profesní životopis

Narozen 1971, ženatý, 2 děti

Pracoviště:

Psychosomatická klinika s.r.o., Praha 6, nestátní zdravotnické zařízení

Ambulance klinického psychologa, Praha 6, nestátní zdravotnické zařízení

Funkce na pracovišti:

klinický psycholog a psychoterapeut, individuální psychoterapie s dospělými

Vzdělání a akademická kvalifikace:

Filozofická fakulta MU Brno, jednooborová psychologie (1992-1998)

Doktorandské studium na 1. lékařské fakultě UK Praha, katedra lékařské psychologie a psychopatologie(2004-2008)

Vzdělání v psychoterapii, supervizi a výzkumu:

Satiterapeutický výcvik, Atelier satiterapie(1998-2002)

Výcvik v individuální psychoanalytické psychoterapii, ČSPAP (2000-doposud)

Atestace v oboru klinická psychologie (2003)

Funkční specializace v psychoterapii (2006)

Osvědčení k výkonu zdravotnické profese v oboru klinická psychologie (platné)

 

Přehled zaměstnání:

Psychiatrická léčebna Černovice, Brno(1998–2001), psycholog

Občanské sdružení Práh,Brno-psychosociální a pracovní rehabilitace dlouhodobě duševně nemocných (1999–2001), psycholog

Psychoterapeutická klinika ESET, (2001–04), klinický psycholog

Psychosomatická klinika (od r. 2004- 2005), klinický psycholog, psychoterapeut

Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha (2007-2009), klinický psycholog, psychoterapeut

Nestátní zdravotnické zařízení- ambulance klinického psychologa (2005- dosud), klinický psycholog, psychoterapeut

Pracuji 19 let ve zdravotnictví na plný úvazek.

 

Vystoupení na konferencích a pedagogická činnost:

 

Aktivní přednášky a semináře:

 

Výuka:

Lektor Focusingu

Lektor Výcviku integrace v psychoterapii (VIP), od r. 2010-doposud

Lektor vzdělávání na Psychosomatické klinice s.r.o., Praha- pro pregraduální studenty psychologie a medicíny,fyzioterapie a graduované lékaře (doposud)

Externí lektor ČSPAP, teoretické semináře

 

Členství v odborných společnostech:

Asociace klinických psychologů (AKP)

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii(ČSPAP)

Society for Psychotherapy and Research (SPR)

Society for Neuropsychoanalysis (NPSA)

člen redakční rady časopisu Psychoterapie

 

Vybrané publikace: