Mgr. Jaroslav Jirman, PhD.

psychoterapeut

Specializace:
individuální, skupinová, rodinná a párová terapie

Kontakt

e-mail: jajirman@gmail.com

telefon : 604 192 551

Mgr. Jaroslav Jirman, PhD.

Odborný profil

 

Vzdělání:

1979 – 1984  magisterské studium teologie –  KTF  UK.

1995 – 2002 doktorandské studium filosofie –   Pedagogická fakulta UK.

1995 – 1997  doplňující studium pedagogiky a psychologie – Filosofická fakulta UK

2004 – 2008  studium psychoterapie- PVŠPS,  Psychoterapeutická fakulta

Výcviky, kurzy:

2004 – 2011  psychoterapeutický výcvik v daseinsanalytickém směru (vedoucí Doc. Jiří Růžička)

2009 daseinsanalytický výklad snů (Doc. Oldřich Čálek)

od 2012 výcvik v párové a rodinné psychoanalyticky orientované terapii (vedoucí Mgr. Lucie Lucká a PhDr. Slavoj Titl)

 Praxe:

2007 AT poradna  Praha  6 –  skupinová psychoterapie

2008 SANANIM  –  doléčovací centrum –  skupinová psychoterapie (

2009-2010 ESET – skupinová psychoterapie

od 2010 Denní sanatorium Fokus –  individuální, párová, skupinová psychoterapie  a arteterapie

 Pedagogická a lektorská činnost:

od 2010 externí pedagog – Pražská vysoká škola psychosociálních studií – dějiny psychologie, péče o duši

od 2011 externí pedagog na ETF UK – psychologie náboženství, manželská spiritualita