Mgr. Jana Hladovcová

psycholožka

Specializace:
Systematická individuální psychoterapie, rodinná terapie, poradenství

Mgr. Jana Hladovcová

Odborný profil

vzdělání, stáže a kurzy:

1993-1999: Filosofická fakulta UK, jednooborová psychologie, specializace: klinická psychologie

2000: Práce s časovou osou (MUDr. Chvála, PhDr. Trapková)

2000-2004: Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch  (SKT Liberec)

1996-1998: Semináře Terapie pevným objetím (PhDr. Prekopová)

1997-1998: Koterapeutka ve skupině v Denním sanatoriu Horní Palata

1999: Dětská psychiatrická klinika FN Motol

 

praxe:

2003-2004: Školní psycholožka ve Zvláštní škole a Praktické školeVokovická

2006-2009: Školní psycholožka v Základní škole Líšnice