Štěpánka Balšínková

terapeutka, vedoucí denního stacionáře

Specializace:
skupinová psychoterapie

Štěpánka Balšínková

Odborný profil

Od roku 1994- 1997  jsem pracovala v Psychiatrické léčebně Bohnice na psychoterapeutických odděleních a lince důvěry jako zdravotní sestra a terapeut.

V roce 1997 – 2001 jsem byla koterapeutkou Denního stacionáře Psychoterapeutického centra Břehová.

Od roku 2001 – 2017 jsem působila na Centru krizové intervence PN Bohnice jako terapeut v Denním stacionáři a na Lince důvěry.

Od roku 2017 působím na Psychosomatické klinice jako vedoucí Denního stacionáře a terapeut.

Jsem kandidátem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii – skupinová sekce.