PhDr. Natálie Machová

dětská psycholožka, psychoterapeutka

Odborný profil

Dosažené vzdělání

Září 2021 – dosud

Prezenční doktorandské studium na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v oboru psychologie

(Téma výzkumné práce: Limity a potřeby adolescentů s psychotickým onemocněním)

Říjen 2019 – dosud

Atestační příprava v oboru Klinická psychologie

Září 2013 – září 2018

Mgr. Studium – Univerzita Karlova, katedra psychologie, jednooborová psychologie

Leden 2019

PhDr. Studium – Univerzita Karlova, katedra psychologie, rigorózní práce

 

Pracovní zkušenosti v oboru

Říjen 2019–leden 2021

Fakultní nemocnice v Motole, Dětská psychiatrická klinika

Psycholog ve zdravotnictví

Leden 2021 – červen 2022

Fakultní nemocnice Ostrava, Odd. psychiatrické

Psycholog ve zdravotnictví, Multidisciplinární tým pro děti a adolescenty

2022 – dosud

Fakultní nemocnice Motol, Pediatrická klinika 2. LF UK

Psycholog ve zdravotnictví

2022 – dosud

Dětský psycholog ve zdravotnictví na Psychosomatické klinické

2018 – 2019

Školní psycholog a psycholog v SPC, Ječná 27, Praha 2

 

Speciální kurzy a výcviky

leden 2021 – dosud

Akreditovaný psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze splňující kritéria EAP pro výkon psychoterapie jako samostatné léčebné metody

předpokládaný rok ukončení 2025

říjen/2020 – dosud

Základní kurz Rorschachovy metody

leden/2021–prosinec/2021

Kurz Dětské neuropsychologie FN Motol

2020

Kurz Krizové intervence, Remedium

2018

Kurz psychologa ve zdravotnictví

2018–2022

Kurzy k základním diagnostickým metodám (WISC III, IDS, WAIS III)