Mgr. Kateřina Ratajová, Ph.D.

Psychoterapeutka

Specializace:
Individuální psychoterapie, skupinová psychoterapie, rodinná a párová terapie

Mgr. Kateřina Ratajová, Ph.D.

Odborný profil

VZDĚLÁNÍ

2010 – 2016

Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta; obor: Klinická psychologie – doktorské studium.

2005 – 2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (Institut sociologických studií); obor:  Veřejná a sociální politika – navazující magisterské studium.

2001 – 2005

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitnich studií; obor: Studium humanitní vzdělanosti. (certifikace: Psychologie zdraví; 300 hodin) – bakalářské studium.

PSYCHOTERAPEUTICKÉ VZDĚLÁNÍ

2018

Psychoanalytická párová a rodinná terapie (IPPART)

2012 – 2013

Základy psychoanalytické psychoterapie (ČSPAP)

2010 – 2013

Cvičná individuální sebezkušenost

2005 – 2011

Psychoterapeutický výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii – daseinsanalyticky orientovaný.

PRAXE

2018

Psychosomatická klinika – Frakcionovaný stacionář.

2017

Salus – poradenské centrum Psychosomatické kliniky – Soukromá praxe.

2010 -2014

Středisko psychoterapeutických služeb Břehová.

2008 – 2010

Terapeutická komunita Magdalena. Residenční léčba klientů se středně těžkou až těžkou závislostí na návykových látkách.

2005 – 2006

BONA o.p.s – Chráněné komunitní bydlení pro klienty s psychotickou poruchou z okruhu schizofrenních onemocnění.

PUBLIKACE

Pečtová, K (2013). Attachment representation in drug addicted patients. International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 25, 330-340.

Pečtová, K (2013). Vztahová vazba osob zneužívajících návykové látky. Psychiatria – Psychoterapia – Psychosomatika, 20, 26 – 30.

Pečtová, K (2006). Mezigenerační rozdíly ve vybraných hodnotových preferencích. In V. Břicháček & M. Habermannová (Eds.), Studie z psychologie zdraví (209 – 231). Praha: Ermat

Osobní stránky: www.katerinaratajova.cz