Mgr. Kateřina Ratajová, Ph.D. et Ph.D.

Psychoterapeutka

Specializace:
Individuální psychoterapie, skupinová psychoterapie, rodinná a párová terapie

Kontakt

e-mail: ratajova@psychosomatika.cz

Mgr. Kateřina Ratajová, Ph.D. et Ph.D.

Odborný profil

VZDĚLÁNÍ

2016 – 2022

Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta; obor: Sociální a spirituální determinanty zdraví – doktorské studium.

2010 – 2016

Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta; obor: Klinická psychologie – doktorské studium.

2005 – 2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (Institut sociologických studií); obor:  Veřejná a sociální politika – navazující magisterské studium.

2001 – 2005

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitnich studií; obor: Studium humanitní vzdělanosti. (certifikace: Psychologie zdraví; 300 hodin) – bakalářské studium.

PSYCHOTERAPEUTICKÉ VZDĚLÁNÍ

2018 – 2023

Psychoanalytická párová a rodinná terapie (IPPART)

2012 – 2013

Základy psychoanalytické psychoterapie (ČSPAP)

2010 – 2013

Individuální sebezkušenost

2005 – 2011

Psychoterapeutický výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii – daseinsanalyticky orientovaný.

PRAXE

2022 (dosud)

Integrativní psychoterapeutický výcvik zaměřený na psychosomatiku – Lektorka sebezkušenostní části (Institut sociálního zdraví Univerzita Palackého v Olomouci)

2018 (dosud)

Psychosomatická klinika – Frakcionovaný stacionář, Psychoterapeutická skupina

2017 (dosud)

Salus – Soukromá praxe (individuální psychoterapie, rodinná a párová terapie, skupinová psychoterapie)

2010 -2014

Středisko psychoterapeutických služeb Břehová.

2008 – 2010

Terapeutická komunita Magdalena. Residenční léčba klientů se středně těžkou až těžkou závislostí na návykových látkách.

2005 – 2006

BONA o.p.s – Chráněné komunitní bydlení pro klienty s psychotickou poruchou z okruhu schizofrenních onemocnění.

PUBLIKACE

Ratajová K, Blatný J, Poláčková Šolcová I, Zdeněk M, Horňáková T, Brnka R, Tavel P. Social support and resilience in persons with severe haemophilia: An interpretative phenomenological analysis. Haemophilia. 2020; 26(3): 74 – 80. https://doi.org/10.1111/hae.13999

Ratajová K., Blatný J., Šolcová IP., Bohůn M., Meier Z., Horňáková T., Brnka R. & Tavel P. (2019). Tematizace problémů komplexní péče z perspektivy osob s hemofilií. Transfůze a hematologie dnes. 2020; 26(3): 196 – 200.

Pečtová, K (2013). Attachment representation in drug addicted patients. International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 25, 330-340.

Pečtová, K (2013). Vztahová vazba osob zneužívajících návykové látky. Psychiatria – Psychoterapia – Psychosomatika, 20, 26 – 30.

Osobní stránky: www.katerinaratajova.cz