MUDr. Markéta Skálová

psychiatr

Specializace:
psychiatrie, psychoterapie, rodinná a párová terapie

Kontakt

e-mail: skalova@psychosomatika.cz

MUDr. Markéta Skálová

Odborný profil

praxe:

od 2012 Psychosomatická klinika

1998-2013 Denní psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“ (komplexní terapie psychóz)

1999-2000 předatestační praxe v Psychiatrickém centru Praha

 

vzdělání:

2008 specializovaná způsobilost k výkonu zdravot. povolání v oboru psychiatrie

2006 funkční specializace v systematické psychoterapii

2001 atestační zkouška I.stupně v oboru psychiatrie

1989-1997 3. Lékařská fakulta University Karlovy

 

psychoterapeutické výcviky:

od 2010 lektorka Výcviku integrace v psychoterapii

2007-2010 frekventantka Výcviku v psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii

1997-2000 frekventantka Výcviku v rodinné a systemické terapii psychosomatických poruch