MUDr. Adam Mrkvička

dětský psychiatr

Specializace:
dětská psychiatrie

Kontakt

e-mail: mrkvicka@psychosomatika.cz

MUDr. Adam Mrkvička

Odborný profil

Vzdělání, odborná praxe a specializace

2013 – 2020 Všeobecné lékařství 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Škálovací metoda ADI-R používaná k diagnostice autismu

Pozorovací klinická metoda ADOS používaná k diagnosticke autismu

Vědecká práce: Výzkumný asistent v projektu „Vývojová dynamika klinických aneurofyziologických nálezů u dětí a adolescentů v genetickém riziku bipolární afektivníporuchy“ AZV 17-32478A , hlavní řešitel doc. MUDr. Michal Goetz, Ph.D., UK 2.LF, FNM

2020 – současnost Dětská psychiatrická klinika FN Motol – lůžkové oddělení, pohotovostní služba, konziliární psychiatrie

2022 – součastnost Psychosomatická klinika (psychosomatika.cz) – Dětská psychiatrická ambulance

2022 – současnost Výcvik v institutu Gestalt Dialog

2023 – současnost Psychiatrický konzultant Týmu dětské podpůrné péče FN Motol