Mgr. Zuzana Hrušková

terapeutka

Specializace:
individuální, rodinná a párová terapie, poradenství

Kontakt

e-mail: hruskova@psychosomatika.cz

telefon : 605 461 494

Mgr. Zuzana Hrušková

Odborný profil

současná praxe:

nedávná i vzdálenější minulost:

vzdělání:

1996 – 1999

Pražská psychoterapeutická fakulta

semináře:
Rodinná terapie – psychosomatika,
Neverbální techniky, Výklad snů, Skupinová psychoterapie,
Komunitní skupinová psychoterapie

2000 – 2005

Pedagogická fakulta Univerzita Karlova

kombinované studium magisterského oboru předškolní pedagogika, obor. specializace: speciální pedagogika, ukončení státní zkouškou z pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, diplomová práce na téma: Společenství rodiny a mateřské školy z pohledu rodičů

2000 – 2004

Středisko komplexní terapie, Liberec

výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch, ukončení: červen 2004

2005 – dosud

Univerzita Karlova, Praha, supervidovaná praxe

účast na supervizních setkáních psychoterapeutů, další vzdělávání neustálým samostudiem odborné literatury, sledováním dění v příbuzných oborech, účastí na konferencích, symposiích psychoterapeutů a dalších odborných akcích