Mgr. Milan Stiburek

terapeut, supervizor

Specializace:
individuální, párová, skupinová a rodinná terapie, arteterapie

Kontakt

e-mail: stiburek@psychosomatika.cz

Mgr. Milan Stiburek

Odborný profil

lektor psychoterapeutického výcviku Integrace v psychoterapii

vzdělání, výcviky:

 • Studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK 1986 – 1991
 • Komunitní psychoterapeutický výcvik – SUR, 738 hod., vedoucí výcviku PhDr. Jitka Vodňanská 1992 – 1996
 • Výcvik v rodinné terapii, 500 hod., vedoucí výcviku MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková 2000 – 2004
 • Výcvik v integrativní supervizi, 100 hod., Český institut pro supervizi, vedoucí výcviku July Hewson 2000 – 2003
 • Arteterapeutický výcvik, 200 hod, vedoucí výcviku doc. PaedDr. Jan Slavík 1900 – 1992
 • Psychoterapeutická fakulta, 200 hod. 1991 – 1993
 • Základy Tvarové terapie, 72 hod., IPIPAPP, vedoucí výcviku doc. PhDr. Karel Balcar Csc. 1993 – 1994
 • Integrující přístup pro práci s rodinami – Ostrov rodiny, 76 hod., vedoucí výcviku PhDr. Zdeněk Rieger, PhDr. Hana Vyhnálková 1993 – 2001
 • Podpora rodiny duševně nemocného, Fokus Praha a Social Care Initiatives Network 2000

praxe:

 • Denní sanatorium Fokus, rodinná terapie a individuální terapie, skupinová terapie, rodičovské skupiny (od 1996)
 • Psychosomatická klinika Patočkova 3, individuální, rodinná a skupinová terapie (od 2003)
 • Městské centrum sociálních služeb a prevence – Terapeutické středisko Triangl, rodinná a individuální terapie, organizace seminářů a lektorská činnost (1999 – 2002)
 • vedení projektů a samostatná lektorská činnost (drogová problematika, Romská problematika, nezaměstnanost, sociální práce, regionální politika, komunitní práce, budování týmů, …) 1995 – 2000
 • Středisko pro mládež Praha – Klíčov (1990 – 1995)
 • koordinátor arteterapeutického programu ve studiu Citadela (1998 – 2000)
 • dobrovolník www.internetporadna.cz (od 2003)
 • privátní psychoterapeutická praxe

pedagogická a lektorská činnost:

 • 1995 – 1998 externí pedagog na Katedře výtvarné výchovy PFUK – artetrapie
 • od 1995 samostatná lektorská činnost – semináře drogové prevence pro pedagogy a žáky Zš a Sš, Peer programy – skupinová práce se středoškoláky, lektor Vzdělávání protidrogových koordinátorů, MPK, kursy komunikace, týmové práce, sociálně psychologické dovednosti, arteterapeutické semináře, Rekvalifikační kursy pro pracovníky Charity, Kurs sociálně psychologických dovedností pro pracovníky uprchlických zařízení a další
 • 2003 – 2004 externí pedagog University J. A. Komenského, arteterapie
 • od 1999 lektor Komunitního psychoterapeutického výcviku SUR
 • od 2004 lektor Vzdělávání v artefiletice a arteterapii
 • · od 2010 lektor Výcviku integrace v psychoterapii (pořádá Společnost pro integraci v psychoterapii a Katedra psychologie FSS Masarykovy univerzity v Brně)

členství v odborných institucích:

 • EAP Evropská asociace psychoterapeutů (certifikát psychoterapeut)
 • ČIS – Český institut pro supervizi (člen správní rady, certifikát supervizor)
 • SOFT – Společnost pro rodinnou terapii (certifikát rodinný terapeut)
 • ČAA – Česká artetrapeutická asociace
 • SUR – občanské sdružení pro vzdělávání v psychoterapii (lektor výcviku a supervizor)
 • Společnost pro integraci v psychoterapii (lektor výcviku)

www.milanstiburek.name