Mgr. Michaela Lipková

terapeutka

Specializace:
Poradenství s psychoterapeutickým vzděláním v modalitě gestalt terapie

Kontakt

e-mail: lipkova@psychosomatika.cz

Mgr. Michaela Lipková

Odborný profil

vzdělání:

• Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, obor Pedagogika, specializace – poradenství a pedagogika osobnostně sociálního rozvoje (2000–2005)

• Výcvik v kognitivně behaviorální terapii obezity; STOB – PhDr. Iva Málková (2003)

• Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii; IVGT Praha (2004–2009)

• Postgraduální kurz v léčbě obezity; Endokrinologický ústav v Praze (2006)

• Kurz Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti; Fokus Praha (2009)

• Fokusing I. a II. – tělesně zakotvené prožívání (2009)

• Postgraduální vzdělávání v Gestalt terapii; IVGT Praha (od 2009 – trvá)

• Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze; ČIB (od 2010 – trvá)

praxe:

• Společnost STOB – lektorka kurzů terapie obezity dětí a dospělých (od 2005)

• Endokrinologický ústav Praha a 3. Lékařská fakulta UK – terapeutické vedení účastníků mezinárodního projektu DIOGENES v ČR – se zaměřením na zkoumání faktorů, které se podílejí na účinnosti redukčního režimu. (2006-2008)

• Dům Naděje Praha – Vršovice; azylový dům pro ženy (2008)

• Terapeutická komunita Magdaléna, o.p.s. – terapeutická péče o drogově závislé v dlouhodobé léčbě (2008-2010)

• Externí lektorská a přednášková činnost v oboru komunikačních dovedností, zdravé výživy a práce s pacienty s nadváhou – Sestra In a farmaceutické společnosti (od 2009)

• Soukromá psychoterapeutická praxe, Praha (od 2009)

• Psychosomatická klinika, Praha (od 2010)