Mgr. Hana Kučová

psycholog, psychoterapeut

Kontakt

e-mail: kucova@psychosomatika.cz

telefon recepce : 731 620 200

Mgr. Hana Kučová

Odborný profil

Vzdělání a výcviky:

– pětiletý výcvik v Kognitivně behaviorální psychoterapii, Odyssea – Mezinárodní institut KBT

– akreditovaný výcvik Indviduální schematerapie, První institut schematerapie

– magisterské studium Psychologie Filosofická fakulta UK Praha

– bakalářské studium Psychologie Fakulta sociálních studií MU Brno

– magisterské studium Sociologie Fakulta sociálních věd UK Praha

 

Praxe:

– od 2021 psycholog na Psychosomatické klinice

– 2019 – 2021 psycholog ve zdravotnickém zařízení Modrý dům

– od 2012 soukromá praxe individuální kognitivně behaviorální terapie

– 2011 – 2018 koterapeut skupinové KBT a nácvikových skupin asertivních dovedností na Psychosomatické klinice

– 2011 – 2014 Vodafone, a.s. – Nadace Vodafone, CSR aktivity

– 2007 – 2010 koordinace projektů a fundraising v neziskovém sektoru (Dům tří přání, Centrum pro veřejnou politiku)

– 2004 – 2010 sociologický výzkum (NIDM MŠMT, GAC)